Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân

Ngay sau Hội nghị người lao động Công ty năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) Công ty đã bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ của TKV và của Công ty giao để xây dựng nội dung hoạt động trọng tâm 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

 

Trong công tác giám sát, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban TTND Công ty đã phối hợp tổ chức 02 cuộc đối thoại trực tiếp định kỳ giữa lãnh đạo Công ty và người lao động, đó là: Hội nghị người lao động năm 2019 giữa một bên là người sử dụng lao động (Giám đốc công ty) và một bên là người đại diện người lao động (đại diện BCH Công đoàn Công ty) và hội nghị đối thoại nâng cao chất lượng công tác AT VSLĐ giữa Giám đốc, Công đoàn Công ty với 135 người lao động, với gần 100 các ý‎ kiến, kiến nghị. Đối thoại tập trung nêu các vướng mắc trong công tác AT VSLĐ, từ các phân xưởng, phòng ban đến Công ty. Đề xuất các giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn về người và thiết bị, quan tâm điều kiện làm việc, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo. Tại hội nghị đối thoại trực tiếp, các ý kiến đều được các phòng chức năng và Giám đốc trả lời và giải quyết thỏa đáng.

Tham gia phối hợp giám sát 07 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc, đó là kiểm tra toàn diện Trạm y tế; kiểm tra hồ sơ lao động của 12 công nhân từ Công ty Tuyển than Hòn gai về; 02 cuộc kiểm tra phân phối tiền lương, tiền thưởng; kiểm tra công tác AT VSTP; định kỳ kiểm tra thử test tại các nhà ăn công nhân mỗi tuần 2 buổ, không để xảy ra mất ATVSTP; Phối hợp giám sát, kiểm tra việc chấm điểm công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm tại 18 đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban TTND còn phối hợp tham gia việc tiếp công dân, thực hiện nghiêm quyết định của Giám đốc Công ty, về việc tổ chức tiếp công dân vào thứ năm hằng tuần và ngày 15 hằng tháng. Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức 26 ngày tiếp công dân theo quy định. Tổng số 11 cuộc tiếp dân với 11 người được tiếp. Phối hợp đi sâu tuyên truyền Chỉ thị 102 về tiếp tục tăng cường quản lý‎ công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động. Đặc biệt tuyên truyền nắm bắt tư tưởng CBCNV thực hiện tái cơ cấu lực lượng lao động tại các khâu: Trạm Y tế, bộ phận lọc nước, may hàng BHLĐ, sắp xếp lại tổ chức 2 đơn vị Giám định, Cân điện tử tại Công ty.

Ban TTND Công ty đã tham gia góp ý‎ ‎kiến đối với dự thảo: Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương năm 2018 để áp dụng trong năm 2019. Phối hợp tuyên truyền phổ biến quán triệt Tập văn bản Hội nghị người lao động Công ty và TKV năm 2019 tới các đơn vị trong Công ty. Các đơn vị đã phổ biến nội dung Nghị quyết tới 100% CBCNV được thống nhất cùng k‎ý cam kết thực hiện. Phối hợp giám sát, kiểm tra, rà soát các đơn vị trong Công ty để thực hiện công khai, dân chủ. Phối hợp giám sát thực hiện công văn của TKV v/v triển khai Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động TKV năm 2019. Phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 50, ngày 03/1/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra, pháp chế và TTND năm 2019 đến 2020...

Để Ban TTND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Công ty đã tạo điều kiện, thường xuyên cung cấp tài liệu liên quan đến các văn bản pháp quy, các chế độ liên quan đến người lao động, để các đ/c làm nhiệm vụ TTND nắm bắt kịp thời phối hợp giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

Đồng thời, Công ty tổ chức tập huấn cho 115 người làm công tác TTND, UBKT đảng, UBKT Công đoàn đảm bảo chất lượng, nâng cao nghiệp vụ thanh kiểm tra, giám sát và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ làm công tác thanh, kiểm tra trong toàn Công ty.

Cẩm Thúy

 Các tin liên quan:
  Nâng cao năng lực vận chuyển than, thải đá ngược vào mỏ
  COVID-19 Cập nhật lúc 7h30 ngày 18-2-2020:
  Covid-19: Cập nhật mới nhất, liên tục lúc 8h00 ngày 14-2-2020
  COVID-19 - Cập nhật tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV Gặp mặt, tiễn chân thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2020.
  Covid-19: Cập nhật mới nhất, liên tục
  Dịch nCoV
  Chủ tịch UBND tỉnh: "Thực hiện nghiêm ngặt công tác cách ly đối với người nhập cảnh và quản lý biên giới…"
  Phân xưởng Dịch vụ - Đời sống - Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ DỊCH BỆNH VỚI PHƯƠNG CHÂM: KHÔNG CHỦ QUAN VÀ KHÔNG HOANG MANG
  Phân xưởng Điện nước tích cực tuyên truyền, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona tại đơn vị
  Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa 2019-nCoV
  Chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
  Tuyển than Cửa Ông: Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
  Chợ xuân vùng mỏ
  Thợ tuyển than đón Xuân vui
  "Nhập khẩu than về pha trộn và kinh doanh sẽ là mũi nhọn"
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý 2020”
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động Năm 2020
  Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại phưòng Cẩm Phú, thành phố cẩm Phả của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Phân xưởng Điện Nước hoàn thành công trình Trung tu 04 toa xe 30 tấn – phục vụ công tác thải xít ngược vào mỏ.
  Ban hành Quy định Nội quy an toàn và vận hành thiết bị trong hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm công tác nâng bậc lương cho CNKT
  VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÓN TẾT CANH TÝ 2020
  Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị Người lao động Phân xưởng Đường sắt năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019.
  Yêu cầu các đơn vị khắc phục 10 khuyến nghị của Quacert

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG