Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024

Bên cạnh những thuận lợi, SXKD của Công ty dự báo còn nhiều khó khăn, thử thách, Công ty tăng cường nhận than nhập khẩu về để chế biến, phục vụ tiêu thụ. Quán triệt và tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt quy định dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, chương trình tổng thể về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 nhằm ổn định tư tưởng của CBCNV, giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Tháng 5 năm 2024, Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục một số khó khăn do nguyên nhân khách quan về than mua mỏ và tiêu thụ, than nhập khẩu, than xuất khẩu, than chất lượng cao; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ, chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo quy định và phù hợp với thực tế. Công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường, đồng bộ trong các tổ chức. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua được tổ chức có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, không để xảy ra vi phạm; Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện; Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và Nghị quyết đề ra.

Đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024. Trọng tâm là công tác tiêu thụ, xây dựng kế hoạch kéo mỏ, sàng tuyến phù hợp, cụ thề: Than nhận trong kỳ 1,282 triệu tấn; Than sạch sản xuất 1,148 triệu tấn; Than tiêu thụ 1,256 triệu tấn; doanh thu 2.703 tỷ đồng.

Cùng với đó, cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý; phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các đơn vị vùng Cẩm Phả để tổ chức sản xuất đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Đổi mới, sáng tạo tiếp tục áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại đẩy mạnh ứng dụng TĐH - THH khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, tăng thời gian làm việc hữu ích của người lao động, tăng năng lực cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao hiệu quả SXKD; chủ động, linh hoạt trong sản xuất và tiêu thụ than theo mô hình “Sản xuất và thương mại than” của TKV theo hướng sản xuất tối đa than chất lượng cao, quy hoạch kho bãi hợp lý; tăng cường tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ.

Hoàn thành các công trình sửa chữa lớn tháng 6 và Quý 11/2024 theo đúng tiến độ, đúng kế hoạch đã xây dựng và đám bao chất lượng. Tiếp tục triển khai rà soát và thực hiện chuyển đổi số theo Đề án và chi đạo của TKV.

Tổ chức mở lớp huấn luyện định kỳ AT, VSLĐ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 5, nhóm 6, an toàn điện, an toàn hóa chất năm 2024; Tổ chức kiểm tra, chấm điểm định kỳ công tác AT, VSLĐ và chấm điểm tiêu chí môi trường Sáng - Xanh - Sạch 6 tháng đầu năm 2024.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị loại I, loại II. Đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, văn bản chi đạo của các cấp về công tác AT, VSLĐ.

Đồng thời, củng cố và duy trì ồn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ đề phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty; quản lý môi trường và các chỉ tiêu môi trường năm 2024 theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Rà soát; bố trí và sử dụng lao động linh hoạt, trả lương hợp lý trong toàn Công ty; giữ ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo mức thu nhập tiền lương cho CBCNV.

Tăng cường công tác quản lý về ANTT - ATTS. Chủ động phối hợp triển khai phương án bảo vệ an toàn, an ninh, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; có các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh,...Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn của Công ty.

CTV Vũ Hằng

 

 Các tin liên quan:
  Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giữ vững công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông: Tín hiệu vui từ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
  Kết quả chấm điểm tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông điều chỉnh chi phí nguyên liệu suất ăn giữa ca, danh mục thực phẩm, món ăn giữa ca
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trên địa bàn Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG