Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024

Tháng 4 năm 2024, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục một số khó khăn, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ, chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo quy định và phù hợp với thực tế. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua được tổ chức có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, không để xảy ra vi phạm. Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và Nghị quyết đề ra.

 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Công ty đã tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của lãnh đạo các cấp và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Công ty ban hành, đặc biệt chủ trọng Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 09/01/2024 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nghị quyết số 136-NQ/ĐU, ngày 20/12/2023 của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 61-NQ/ĐU, ngày 22/12/2023 về thực hiện nhiệm vụ năm 2024; các Nghị quyết chuyên đề năm 2024 và giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị diễn ra trong Quý II/2024. Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày nhà sảng Cửa Ông đi vào hoạt động (1924-2024).

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy định dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong Công ty.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai các quy định quy trình của Ban Chấp hành, UBKT Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy TKV, của Đảng ủy Công ty về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, phổ biến Công văn số 1569-CV/ĐU, ngày 03/04/2024 của Đảng ủy TKV về triển khai thực hiện Kết luận số 41 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo. Thực hiện nghiêm chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy Công ty; chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2024. Tăng cường công tác tự kiểm tra tại các Chi bộ nhất là người đứng đầu tổ chức. Chủ động ngăn ngừa dấu hiệu vi phạm để kịp thời răn đe các hành vi vi phạm, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác quản trị chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, đảm bảo tiết kiệm chi phí, toàn Công ty tiết kiệm được 252 triệu đồng, không có đơn vị bị bội chỉ.

Quản lý huấn luyện đào tạo chiến thuật cơ bản, nâng cao thể lực cho các VĐV Đội bóng đá TKV chuẩn bị cho các mùa giải năm 2024. Chọn cử CBCNV tham gia giải Cầu lông - Bóng bàn của Công ty và của TKV và ngày Hội văn hóa thể thao tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

Đồng thời, tiếp tục triển khai kế hoạch liên tịch phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH 6 tháng đầu năm 2024. Tham gia có trách nhiệm với các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa địa phương.

Phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh, trọng tâm là tuyến giáp biển hồ GAP, khu vực bốc than nhập khẩu, PX Tuyển than 4, tuyến vận chuyển đá thải vào mỏ. Duy trì kiểm tra người, phương tiện ra, vào mặt bằng Công ty, giám sát chặt chẽ các khâu giao, nhận than, quản lý vật tư, tài sản, làm sạch thùng xe trước khi đi mó, giữ ổn định ANTT các khu vực sân ga, các khu vực có lao động đơn vị thuê ngoài sửa chữa thiết bị, thi công công trình. Triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác quản lý các hoạt độngkhi đi mỏ, giữ ổn định ANTT các khu vực sân ga, các khu vực có lao động đơn vị thuê ngoài sửa chữa thiết bị, thi công công trình. Triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác quản lý các hoạt động vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than, đá xít thải.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Chiến sĩ Sao vuông làm theo Lời Bác"; tham gia Hội thao Bắn súng quân dụng năm 2024 do Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Tuyên truyền vận động CBCNV, LLVT tham gia hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong CBCNV, công tác tự kiểm tra của Quản đốc các đơn vị, tăng cường kiểm tra thực hiện BPAT-BPTC trong sửa chữa các thiết bị cơ điện. Thông báo kịp thời đến người lao động tỉnh hình TNLĐ, sự cố và các vụ vi phạm về AT, VSLĐ của TKV và Công ty; tăng cường công tác quản lý AT- VSLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Tham mưu công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện ccác Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng về công tác AT, VSLĐ.

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tổ chức, triển khai nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của tổ chức đoàn thể cấp trên; phối hợp tuyên truyền CBCNV tích cực thi đua lao động sản xuất, đảm bảo AT, VSLĐ, ANTT, thực hành tiết kiệm, chống lãng phi, tham gia chương trình chuyển đổi số,...

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đảm nhận công trình, phần việc chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị các ngày lễ lớn của đất nước, TKV và Công ty. Tiếp tục tuyên truyền chia sẻ nét đẹp của Công ty, ngành than, của Tỉnh Quảng Ninh trên không gian mạng đảm bảo hiệu quả, an toàn, chất lượng. Xây dựng mối quan hệ lao động hải hoà, ổn định và tiến bộ trong Công ty.

Tháng 5/2024, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động Công ty tích cực thi đua lao động sản xuất và tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện chính trị trọng đại như: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5 (1954-2024); kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2024); kỳ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 (18902024); kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đ/c Trần Phú 01/5 (1904-2024); Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2024,....tác động tích cực, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục quán triệt và tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt quy định dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, chương trình tổng thể về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 nhằm ổn định tư tưởng của CBCNV, giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 136- NQ/ĐU của Đảng ủy TKV và Nghị quyết số 61-NQ/ĐU của Đảng ủy Công ty. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề năm 2024, giai đoạn 2020 - 2025, tăng cường công tác quản trị chi phí, thực hiện cơ cấu lại và chuyển đổi số theo đề án của TKV. Chủ động nắm bắt thông tin dư luận xã hội để định hướng kịp thời. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động; rà soát, giải quyết các chế độ, quyền lợi chính đáng liên quan, nhất là về điều kiện làm việc, tiền lương, tiền thưởng,... và chăm lo đời sống mọi mặt cho cán bộ, công nhân trong Công ty. Triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch của TKV và Công ty. Xây dựng kế hoạch triển khai giải Búa liềm vàng năm 2024 và duy trì hoạt động các mô hình Dân vận khéo.

Trong công tác điều hành sản xuất, củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty; quản lý môi trường và các chỉ tiêu môi trường năm 2024 theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Phối hợp với các đơn vị trong TKV và TP Cẩm Phả thực hiện tốt công tác môi trường và PCTT-CNCH. Rà soát, bố trí và sử dụng lao động linh hoạt, trả lương hợp lý trong toàn Công ty, giữ ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo mức thu nhập tiền lương cho CBCNV. Tăng cường công tác quản lý về ANTT - ATTS. Chủ động phối hợp triển khai phương án bảo vệ an toàn, an ninh, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, có các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh,... Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn của Công ty tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 132-CT/ĐU, ngày 05/12/2023 của Đảng ủy Tập đoàn và Công văn số 1259-CV/ĐU, ngày 11/12/2023 của Đảng uỷ Công ty về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, sản phẩm than, khoáng sản trong các công đoạn sản xuất, chế biến, vận chuyển, pha trộn, bảo quản, xuất nhập khẩu tại các kho, cảng, bến bãi và tiêu thụ. Tiếp tục triển khai Chỉ thị của Giám đốc Công ty về tăng cường công tác PCCC, CNCH trong mùa nắng nóng 2024.

Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giữ vững công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông: Tín hiệu vui từ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
  Kết quả chấm điểm tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông điều chỉnh chi phí nguyên liệu suất ăn giữa ca, danh mục thực phẩm, món ăn giữa ca
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trên địa bàn Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG