Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Những điểm mới trong Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024 (Quỳnh Anh)

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty về việc xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể để xét nâng bậc lương cho các đối tượng: cán bộ quản lý, lao động quản lý, đốc công, nhân viên y tế, công nhân làm công tác AT, VSLĐ, lao động, công nhân và thủ kho vật tư, gác, bảo vệ tuần tra và quy trình xét nâng bậc lương cho các đối tượng trên. Phòng TCLĐ đã sửa đổi, bổ sung Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024, trong đó có các nội dung mới như sau:

 

        

 1. Sửa đổi kết cấu, bố cục Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi từ 13 Điều thành: 4 chương, 17 Điều.

2. Bổ sung thêm Điều 3: Thành lập Hội đồng xét nâng lương, chuyển ngạch lương cho người lao động và Hội đồng thi nâng bậc lương và sát hạch tay nghề truyền nghề CNKT.

3. Bổ sung thêm Điều 4: Chi phí cho giáo viên kiêm chức của Công ty.

4. Tách Điều 3 quy định cũ: Nâng bậc lương đối với người quản lý, cán bộ quản lý, lao động quản lý, đốc công, nhân viên y tế, công nhân làm công tác AT, VSLĐ thành 2 Điều, nội dung cụ thể:

- Điều 5. Tiêu chí xét nâng bậc lương đối với người quản lý, cán bộ quản lý (Trưởng phòng, Quản đốc, Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc và các chức danh tương đương).

- Điều 6. Xét nâng bậc lương đối với lao động quản lý, đốc công, nhân viên y tế, công nhân làm công tác AT, VSLĐ và chuyển ngạch lương đối với lao động quản lý, đốc công.

          5. Sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung Điều 7: Xét nâng bậc lương đối với lao động, công nhân và thủ kho vật tư, gác, bảo vệ tuần tra, cụ thể như sau:

          - Điều kiện xét để nâng bậc lương

           + Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp đồng lao động đã ký kết. Được Thủ trưởng đánh giá mức độ từ hoàn thành tốt công việc trở lên trong thời gian giữ bậc. 

 + Năm được xét nâng bậc lương không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật,  thi hành kỷ luật (của tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể) hoặc điều tra, truy tố, xét xử.

 6. Bổ sung thêm Điều 8 nội dung về Quy trình xét nâng bậc lương, chuyển ngạch

 7. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 9 Bồi dưỡng nghề, thi nâng bậc công nhân kỹ thuật, cụ thể:

          7.1. Nguyên tắc

          d) Trong thời gian chờ quyết định nâng bậc lương mới: Nếu công nhân bị xử lý kỷ luật hoặc vi phạm công tác an toàn, vệ sinh lao động thì kết quả thi nâng bậc của năm sẽ không được công nhận.

          e) Các trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng Công ty xem xét, quyết định.

         7.2. Điều kiện thi nâng bậc

          a) Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp đồng lao động đã ký kết: Được Thủ trưởng đánh giá mức độ từ hoàn thành tốt công việc trở lên trong thời gian giữ bậc.

          b) Năm đăng ký thi nâng bậc không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật,  thi hành kỷ luật (của tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể) hoặc điều tra, truy tố, xét xử.

          8. Sửa đổi, bổ sung thêm nội dung Điều 10 Quy trình thi nâng bậc, cụ thể:

          * Quy trình xét duyệt đối tượng được thi nâng bậc CNKT

          a) Tại đơn vị: Sau khi có công văn hướng dẫn thi nâng bậc CNKT của Công ty:

          - Cá nhân đủ điều kiện thi nâng bậc CNKT có đơn đề nghị gửi Hội đồng thi nâng bậc lương và sát hạch tay nghề truyền nghề CNKT của đơn vị.

          - Nhân viên được giao phụ trách công tác đào tạo của đơn vị rà soát, tổng hợp trình Hội đồng của đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá, bình xét.

          - Sau khi bình xét tại cơ sở, đơn vị nộp đầy đủ các thủ tục về Thường trực Hội đồng thi nâng bậc lương và sát hạch tay nghề truyền nghề CNKT Công ty, bao gồm:

          + Biên bản xét duyệt thi nâng bậc của đơn vị, trong đó đánh giá nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của người có đơn đề nghị thi nâng bậc CNKT.

          + Danh sách tổng hợp đề nghị duyệt thi nâng bậc CNKT.

          + Đơn đề nghị thi nâng bậc CNKT của người lao động.

          b) Hội đồng thi nâng bậc lương và sát hạch tay nghề truyền nghề CNKT của Công ty.

          - Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị duyệt thi nâng bậc CNKT từ đơn vị, Thường trực Hội đồng tổng hợp, rà soát danh sách trình Hội đồng duyệt.

          - Căn cứ kết luận của Hội đồng thi nâng bậc lương và sát hạch tay nghề truyền nghề CNKT, Thường trực Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng ra Quyết định tổ chức thi nâng bậc CNKT và triển khai tổ chức thi nâng bậc hằng năm.

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy
  Chương trình thăm, tặng quà tổ đội Thanh niên tham gia quản lý nhân Tháng công nhân năm 2024 của Đoàn Thanh niên TKV tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyển than Cửa Ông: Nét nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2024
  Hơn 2000 người lao động làm nghề nặng nhọc độc hại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024
  thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
  Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước mặt
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2024.
  Lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tham gia Hội thao bắn súng quân dụng lực lượng Thường trực Quân đội và dân quân tự vệ LLVT tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  Ý nghĩa ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
  “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết liệt 20”
  Tăng cường công tác đảm bảo an ninh hệ thống thông tin trọng yếu
  Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh triển khai áp dụng phần mềm Nhật lệnh sản xuất điện tử
  Trung tâm ĐHSX Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ than
  Tuyển than Cửa Ông - TKV: Hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động AT, VSLĐ
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện chương trình truyền thông giai đoạn 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường công tác PCTT - TKCN và công tác AT, VSLĐ quý I năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường các biện pháp ứng phó với dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ
  Các đơn vị trong Công ty Tuyển than Cửa Ông diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
  Họp BCĐ Tháng hành động AT, VSLĐ – Tháng Công nhân năm 2024
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tăng cường công tác đảm bảo AT, ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG