Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Để tiếp tục nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn TKV ban hành kế hoạch đào tạo, bồi duỡng cán bộ công đoàn năm 2024 cụ thể như sau:

 

Trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, phưong pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo tính thiết thực, sát với yêu cầu, tập trung giải quyết những vấn đề mới, phát sinh, vướng mắc, khó khăn trong công tác hoạt động công đoàn.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phải phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế; đảm bảo các điều kiện thuận lợi về học tập, nghiên cứu, ăn, nghỉ, thực tế sản xuất.

  • Cán bộ công đoàn tại Cơ quan Công đoàn TKV.
  • Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc.
  • Cán bộ công đoàn chuyên trách; cán bộ phụ trách các lĩnh vực hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp.
  • Chủ tịch công đoàn bộ phận, ủy viên Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở/cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV.

NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIM ĐÀO TẠO, BI DƯỠNG

  1. Tiếp tục tổ chức các kỳ đào tạo lớp kiến thức pháp luật.

+ Thời gian: Từ tháng 3/2024 đến tháng 6/2024.

+ Địa điểm: Trường Quản trị kinh doanh.

+ Thành phần: Cán bộ chủ chốt; cán bộ nguồn các Công đoàn trực thuộc.

  1. Tập huấn, bồi dưng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn là Ch tịch công đoàn bộ phận, ủy viên Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở/cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV.

+ Thời gian: Tổ chức 06 lóp (02 ngày/lớp, có tổ chức đi kiến tập), trong quý II/2024.

+ Địa điểm: Cơ sở đào tạo tại Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên và Lào Cai.

+ Thành phần: Ủy viên BCH Công đoàn cấp trên cơ sở/cơ sở trực thuộc CĐTKV, Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

  1. Đào tạo nghiệp vụ kế toán công đoàn.

+ Thời gian: 10 ngày (05 ngày/tháng, có tổ chức đi kiến tập), trong tháng 3, tháng 4 năm 2024.

+ Địa điểm: Trường Đại học Công đoàn.

+ Thành phần: Cán bộ làm công tác tài chính, kế toán công đoàn chưa có chứng chỉ kế toán.

  1. Đào tạo chứng chỉ thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ công đoàn.

+ Thời gian: 20 ngày (05 ngày/tháng), trong quý II, III/2024;

+ Địa điểm: Cơ sở đào tạo tại Hà Nội.

+ Thành phần: Cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn.

  1. Bồi dưỡng chuyên đề công tác Tuyên giáo; Nữ công; Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động; Tài chính; Tổ chức; Kiểm tra.

+ Thời gian: 2-5 ngày (bao gồm cả thời gian đi thực tế), trong quý II, III/2024.

+ Địa điểm: Cơ sở đào tạo tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

+ Thành phần: Chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở/cơ sở; cán bộ công đoàn phụ trách các lĩnh vực (nữ công, tuyên giáo, chính sách, tổ chức, kiểm tra, tài chính).

KINH PHÍ

Từ nguồn tài chính công đoàn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 của Công đoàn TKV.

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy
  Chương trình thăm, tặng quà tổ đội Thanh niên tham gia quản lý nhân Tháng công nhân năm 2024 của Đoàn Thanh niên TKV tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyển than Cửa Ông: Nét nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2024
  Hơn 2000 người lao động làm nghề nặng nhọc độc hại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024
  thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
  Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước mặt
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2024.
  Lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tham gia Hội thao bắn súng quân dụng lực lượng Thường trực Quân đội và dân quân tự vệ LLVT tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  Ý nghĩa ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
  “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết liệt 20”
  Tăng cường công tác đảm bảo an ninh hệ thống thông tin trọng yếu
  Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh triển khai áp dụng phần mềm Nhật lệnh sản xuất điện tử
  Trung tâm ĐHSX Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ than
  Tuyển than Cửa Ông - TKV: Hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động AT, VSLĐ
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện chương trình truyền thông giai đoạn 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường công tác PCTT - TKCN và công tác AT, VSLĐ quý I năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường các biện pháp ứng phó với dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ
  Các đơn vị trong Công ty Tuyển than Cửa Ông diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
  Họp BCĐ Tháng hành động AT, VSLĐ – Tháng Công nhân năm 2024
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tăng cường công tác đảm bảo AT, ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG