Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV

(Cẩm Thúy)

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá đã được Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Công đoàn TKV) thông qua. Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 như sau.

 1. Chủ động nắm tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức và cán bộ công đoàn thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
 2. Phát huy ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn.
 3. Góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
 4. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức.

NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

 1. Thực hiện quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn TKV.
 2. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.
 3. Chủ động, phối hợp thực hiện các quy định của Nhà nước và Tập đoàn TKV có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ công đoàn và thực hiện chế độ chính sách của người lao động.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA BAN THƯÒNG VỤ

 1. Giám sát chuyên đề về công tác tổ chức
 • Nội dung: Quy trình kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ công đoàn; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 • Đơn vị giám sát: Công đoàn Công ty Địa chất mỏ; Công đoàn Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ; Công đoàn Viện cơ khí năng lượng và mỏ.
 • Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024.
 • Thành phần đoàn giám sát: Thường trực Công đoàn TKV, Ban Tổ chức - Kiểm tra. Phân công đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch công đoàn làm trưởng đoàn.
 1. Giám sát chuyên đề về quản lý tài chính, tài sản công đoàn
 • Nội dung: Giám sát việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, đặc biệt là các nội dung thu kinh phí, đoàn phí, phân cấp, phân phối nguồn thu, cân đối thu chi ở các cấp công đoàn; kinh phí tổ chức đại hội.
 • Đon vị giám sát: Công đoàn Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc; Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh; Công đoàn Công ty than Nam Mẫu.
 • Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2024.
 • Thành phần đoàn giám sát: Thường trực Công đoàn TKV, Bộ phận Tài chính thuộc Văn phòng, UBKT Công đoàn TKV. Phân công đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn.
 1. Giám sát chuyên đề về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động
 • Nội dung: Giám sát thực hiện TƯLĐTT; chuyên đề về tiền lương; công tác khám sức khỏe định kỳ; hỗ trợ điều trị cho NLĐ; chế độ chính sách đối với Lao động nữ.
 • Đơn vị giám sát: Công đoàn Công ty Môi Trường; Công đoàn Công ty than Ưông Bí; Công đoàn Công ty CP Cơ điện Uông Bí; Công đoàn Công ty CP Vật Tư; Công đoàn Công ty Chế biến than Quảng Ninh.
 • Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2024.
 • Thành phần đoàn giám sát: Thường trực Công đoàn TKV, Ban CSPL&QHLĐ, Ban Tuyên giáo - Nữ công. Phân công đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn.

CHƯƠNG TRÌNH KIM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

 1. Kiểm tra đồng cấp
 • Nội dung: Kiểm tra tài chính đồng cấp tại Công đoàn TKV.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 2/2024.
 1. Kiểm tra công đoàn cấp dưới
 • Nội dung: Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.
 • Đơn vị kiểm tra: Công đoàn Công ty CP Kinh doanh Than Miền Nam; Công đoàn Công ty CP Địa chất và Khai thác khoáng sản; Công đoàn Công ty Nhôm Lâm đồng; Công đoàn Công ty Nhôm Đăk Nông; Công đoàn Trường Quản trị kinh doanh; Công đoàn Công ty CP Đồng Tả Phời; Công đoàn Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực.
 • Thời gian thực hiện: Quý II, quý III, quý IV năm 2024.
 • Thành phần đoàn kiểm tra: Ủy ban kiểm tra; Bộ phận Tài chính thuộc Văn phòng. Trưởng đoàn: Đồng chí Lưu Thanh Hải, Chủ nhiệm UBKT.
 1. Giám sát
 • Nội dung: Giám sát thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
 • Đơn vị giám sát: Công đoàn Công ty Cơ khí Mạo Khê, Công đoàn Bệnh viện Than - Khoáng sản, Công đoàn Trung tâm cấp cứu mỏ.
 • Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.
 • Thành phần đoàn giám sát: Ủy ban kiểm tra; Bộ phận Tài chính thuộc Văn phòng. Trưởng đoàn: Đồng chí Lưu Thanh Hải, Chủ nhiệm UBKT.

Ngoài ra sau khi thực hiện xong quyết toán tài chính năm 2023, Công đoàn TKV có thể kiểm tra, giám sát và phúc tra một số đơn vị (có thông báo sau).

TỔ CHỨC THC HIỆN

 • Các đơn vị căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV để xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tại đơn vị theo quy định.
 • Đơn vị được kiểm tra, giám sát có trách nhiệm chủ động chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo từng nội dung để cuộc kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả.
 • Thường trực, các Ban Công đoàn TKV chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo chuyên đề được phân công.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Tiếp và làm việc với Tập đoàn Cơ khí Thần Châu Đường Sơn Trung Quốc
  Kết quả quan trắc môi trường Quý I năm 2024
  Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2024
  Phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Nhà sàng Cửa Ông chính thức đi vào hoạt động (1924 - 2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 64 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2024), 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2024) (Cẩm Thúy)
  Triển khai các giải pháp điều hành lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Xét chọn khen thưỏng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và thi viết “Chuyện kể ở đại đội”
  Gặp mặt 37 ứng viên trúng tuyển lao động đợt 1 năm 2024
  Nỗ lực sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ than cho điện vào mùa khô
  Giấy phép môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
  Tập thể và 01 cá nhân Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được tuyên dương tại chương trình gặp mặt cán bộ ĐVTN tiêu biểu.
  Tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại Hưng Yên cho đoàn nữ CBCNV có thành tích xuất sắc
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2024
  Những điểm mới trong Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Giới thiệu chương trình trao tặng học bổng Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 (Cẩm Thúy)
  02 tập thể và 05 cá nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh
  Những bông hoa tiêu biểu Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn giao thông
  TKV khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động"
  TKV tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả thiết bị phun sương cao áp, công tác dập bụi mùa hanh khô

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG