Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023

Cẩm Thúy

 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTCO, ngày 05/01/2023 của Giám đốc Công ty V/v ban hành Quy định Thi đua, khen thưởng.

Căn cứ công văn số 2996/TTCO-TCLĐ, ngày 22/11/2023 của Giám đốc Công ty V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng (TĐKT) Công ty ngày 19/12/2023;

Công ty thông báo kết quả xét duyệt thi đua năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kết quả xét duyệt thi đua

a) Tổ Lao động tiên tiến: Tổng số tổ hiện có: 265 tổ.

- Đơn vị đề nghị: 167 tổ = 63%.

- Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt: 167 tổ = 63%.

b) Tổ Lao động xuất sắc:

- Đơn vị đề nghị: 91 tổ = 54,5% so với tổng số tổ LĐTT.

- Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt: 91 tổ = 54,5%.

c) Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2023:

- Tổng số CBCN trong diện bình bầu: 3.052 người.

- Đơn vị đề nghị: 2.716 người = 88,99%.

- Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt:  2.716 người = 88,99%.

d) Danh hiệu CSTĐ cơ sở:

- Đơn vị đề nghị: 257 người = 9,46% so với tổng số đề nghị LĐTT.

- Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt: 257 người = 9,346% so với tổng số đạt LĐTT.

đ) Danh hiệu CSTĐ Tập đoàn:

- Đơn vị đề nghị: 74 người = 28,8% so với tổng số CSTĐ cơ sở.

- Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt: 74 người = 28,8% so với tổng số CSTĐ cơ sở.

e) Giấy khen của Giám đốc Công ty:

- Hội đồng xét duyệt và nhất trí 100% đề nghị Giám đốc tặng Giấy khen năm 2023 cho 14 tập thể, 16 cá nhân (Có danh sách kèm theo).

g) Bằng khen của TKV cho các cá nhân đạt Top 10 từ 3 quý trong năm trở lên và các danh hiệu thi đua cấp cao năm 2023

Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty căn cứ kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2022-2026 để theo dõi, đồng thời đối chiếu với các thành tích đã đạt được giai đoạn 2017-2022 và thành tích trong năm 2023, để cân đối đề xuất các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp cao của năm 2023 cho tất cả các tập thể, cá nhân trong Công ty và đã được Hội đồng TĐKT Công ty duyệt thông qua. Kết quả cụ thể như sau:

  • Đề nghị Bằng khen Tập đoàn cho người lao động tiêu biểu xuất sắc đạt Top 10 từ 3 quý trong năm 2023 trở lên: 10 người.
  • Đề nghị Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 09 tập thể, 26 cá nhân.
  • Đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ủy ban quản lý vốn: 05 cá nhân.
  • Đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 04 tập thể, 04 cá nhân.

2. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng

Để hoàn thiện các hồ sơ báo cáo thành tích gửi cấp trên, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty thông báo để các đơn vị khẩn trương triển khai hoàn thiện các báo cáo thành tích cấp Công ty, TKV và cấp cao năm 2023, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

a) Các đơn vị hoàn thiện trích ngang tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được Giám đốc Công ty tặng Giấy khen và các báo cáo thành tích, báo cáo đề nghị thưởng (theo mẫu gửi kèm).

b) Thời gian nộp báo cáo:

- Tóm tắt thành tích đề nghị Giấy khen, báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu CSTĐ Tập đoàn, báo cáo đề nghị thưởng hoàn thành công trình đăng ký đảm nhận và thưởng mục tiêu thi đua quý IV/2023, năng suất kỷ lục trong năm 2023 (Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 7, Mẫu 8, Mẫu 9): Chậm nhất ngày 16/01/2024.

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (Mẫu 4, Mẫu 5): Chậm nhất ngày 24/01/2024.

- CSTĐ và Bằng khen Ủy ban quản lý vốn (Mẫu 3, Mẫu 4): Chậm nhất ngày 20/02/2024.

c) Một số lưu ý:

- Đối với danh hiệu CSTĐ Ủy ban quản lý vốn đề nghị năm 2022 của tất cả các Công ty trong toàn Tập đoàn đều không được Ủy ban quản lý vốn duyệt với lý do: Trong giai đoạn 2021-2022, các cá nhân không có sáng kiến được TKV ra quyết định công nhận. Vì vậy năm 2023, Hội đồng TĐKT Công ty mới chỉ lựa chọn 05 cá nhân đã có Bằng Lao động sáng tạo năm 2021 hoặc 2022 và đạt đủ tiêu chuẩn về danh hiệu CSTĐ cơ sở giai đoạn 2021-2023, CSTĐ TKV năm 2021 hoặc 2022 để đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ủy ban quản lý vốn.

- Đối với các báo cáo thành tích từ cấp Ủy ban quản lý vốn trở lên, đều phải làm Giấy xác nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến; tất cả sáng kiến làm chung một giấy xác nhận, số Giấy xác nhận để trống để Hội đồng Sáng kiến vào số theo thứ tự của các sáng kiến được công nhận trong năm (Mẫu 6).

- Đối với cá nhân có sáng kiến được công nhận Bằng Lao động sáng tạo thì trong báo cáo thành tích đến phần công tác sáng kiến phải để sáng kiến đấy lên đầu tiên và bôi đậm tên sáng kiến: Sáng kiến được công nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm .... (quyết định số ...../QĐ-TLĐ, ngày ....): Sáng kiến Cải tiến...... (được Công ty thưởng theo quyết định số ...QĐ-TTCO, ngày ...., tiền thưởng ... đồng); sau đó mới đến các sáng kiến khác trong giai đoạn đề nghị thưởng.

- Đối với số quyết định công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 sẽ do TKV ban hành.

Đề nghị các đơn vị thông báo kết quả xét duyệt thi đua năm 2023 đến toàn thể CBCNV và triển khai hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành tích khen thưởng năm 2023 theo đúng hướng dẫn.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Tiếp và làm việc với Tập đoàn Cơ khí Thần Châu Đường Sơn Trung Quốc
  Kết quả quan trắc môi trường Quý I năm 2024
  Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2024
  Phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Nhà sàng Cửa Ông chính thức đi vào hoạt động (1924 - 2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 64 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2024), 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2024) (Cẩm Thúy)
  Triển khai các giải pháp điều hành lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Xét chọn khen thưỏng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và thi viết “Chuyện kể ở đại đội”
  Gặp mặt 37 ứng viên trúng tuyển lao động đợt 1 năm 2024
  Nỗ lực sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ than cho điện vào mùa khô
  Giấy phép môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
  Tập thể và 01 cá nhân Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được tuyên dương tại chương trình gặp mặt cán bộ ĐVTN tiêu biểu.
  Tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại Hưng Yên cho đoàn nữ CBCNV có thành tích xuất sắc
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2024
  Những điểm mới trong Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Giới thiệu chương trình trao tặng học bổng Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 (Cẩm Thúy)
  02 tập thể và 05 cá nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh
  Những bông hoa tiêu biểu Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn giao thông
  TKV khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động"
  TKV tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả thiết bị phun sương cao áp, công tác dập bụi mùa hanh khô

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG