Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả tổ chức, triển khai phong trào thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 5 TKV (Cẩm Thúy)

Với khí thế thi đua sôi nổi của cả nước, ngành Than, CBCNV các đơn vị trong Khối thi đua số 5 TKV (khối các đơn vị sàng tuyển, kho vận, chế biến và kinh doanh than) đã hưởng ứng tích cực chương trình phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trong toàn Tập đoàn với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” với mục tiêu tổng quát: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”; các đơn vị trong khối tổ chức phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội…
1. Công tác sản xuất kinh doanh
(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo báo cáo).
* Các mặt công tác khác:
- Về thực hiện các chính sách xã hội, giải quyết việc làm: Các đơn vị đều
thực hiện đúng quy định đã ghi trong thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động
của TKV, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảm bảo ổn định việc làm, thu
nhập cho CBCNV. Làm tốt công tác khám sức khỏe, phục vụ suất ăn cho người
lao động.
- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Đã triển khai đồng
bộ các phương án bảo vệ an ninh trật tự ở các đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
- Về thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước: Các Công ty chấp hành
nghiêm chỉnh việc nộp ngân sách. Đảm bảo 100% CBCNV được đóng bảo hiểm.
2. Kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công
tác khen thưởng năm 2023
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản
Việt Nam, năm 2023 lãnh đạo các đơn vị đã tích cực triển khai chỉ đạo đổi mới
công tác thi đua khen thưởng: từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tới tổ chức, bộ máy
làm công tác thi đua khen thưởng; đồng thời đổi mới về nội dung, hình thức,
phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; công tác khen thưởng… Các Công
ty đã sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng năm 2023 phù hợp với
quy định của cấp trên, Quy chế Thi đua khen thưởng của TKV và phù hợp với
điều kiện SXKD thực tế của từng Công ty. Tiếp tục thực hiện bình xét người lao
động tiêu biểu hằng tháng, quý.
b) Kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng
Các đơn vị trong khối tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng
các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, ngành và tỉnh phát động.
 
Những phong trào thi đua có tính định hướng đã được cụ thể hoá trong phong
trào thi đua của các đơn vị trong khối. Tiêu biểu như:
* Phong trào thi đua tiết kiệm chi phí: Năm 2023, các đơn vị đều tăng
cường công tác quản trị chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất
lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh.
* Phong trào thi đua đảm bảo công tác AT-VSLĐ-PCCC: Các Công ty
triển khai thực hiện tốt Tháng công nhân - Tháng hành động về AT, VSLĐ năm
2023. Chuyên môn đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB xây dựng kế
hoạch phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất ở các đơn vị để kịp thời xử
lý các hiện tượng mất an toàn trong sản xuất.
* Phong trào thi đua giữ gìn bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí
Sáng – Xanh - Sạch của TKV: Được các đơn vị đặc biệt quan tâm, gắn liền với
quá trình điều hành sản xuất, ưu tiên tài chính và nguồn nhân lực hợp lý để ngăn
ngừa, giảm thiểu các nguồn ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất, cải thiện
môi trường lao động, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ người lao động.
* Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật:
Phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập tiền lương. Trong
năm 2023, các đơn vị trong khối đã có 558 sáng kiến, giải pháp với giá trị làm
lợi hàng chục tỷ đồng, nhiều giáp pháp hợp lý hóa sản xuất được áp dụng hiệu
qua, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người
lao động, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
* Phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc khó: Các đơn vị
đăng ký đảm nhận công trình, phần việc khó, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt
tiến độ TKV giao, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả công trình. Tiêu biểu
như:
- Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV:
+ Công trình: “Hệ thống thu hồi than rơi PX Tuyển than 1 + PX Tuyển than
2” được TKV gắn biển chào mừng 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp, được TKV thưởng 70 triệu.
+ Công trình Dự án hệ thống băng tải vận chuyển đá thải”, chào mừng kỷ
niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và 55 năm
ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB ngành Than 15/11 (1968 - 2023).
- Công ty Tuyển than Hòn Gai: Tổ chức gắn biển “Công trình đầu tư xây
dựng Nhà văn phòng làm việc Phân xưởng Làng Khánh 2” chào mừng kỷ niệm 60
năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10, với tổng mức đầu tư 14,3 tỷ đồng.
Được TKV khen thưởng 20 triệu đồng.
 
- Công ty Kho vận Đá Bạc: Công trình chào mừng 60 năm Ngày thành lập
tỉnh Quảng Ninh năm 2023: Xây dựng nhà ĐHSX và nhà ăn Cảng Điền Công.
Hiện tại công trình đang được triển khai tích cực, dự kiến sẽ hoàn thành đúng
thời gian đã đăng ký là tháng 12/2023.
* Phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” được các Công ty
quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả năm 2022, Công ty Tuyển than Cửa Ông
được xếp hạng thứ nhì và là một trong 3 đơn vị đạt Cờ dẫn đầu của TKV trong
phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”; Công ty Kho vận và cảng
Cẩm Phả được tặng Bằng khen của TKV.
- Các đơn vị đều quan tậm triển khai phục vụ ăn giữa ca hàng ngày cho
CBCNV Công ty, các món ăn luôn được thay đổi phù hợp theo mùa sạch sẽ, đảm
bảo chất lượng, ngon miệng.
- Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động luôn được quan tâm và
xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám
sức khỏe nghề nặng nhọc độc hại, khám sức khoẻ bệnh nghề nghiệp và khám
phát hiện bệnh nghề nghiệp, khám chuyên đề nữ...; Bố trí, sắp xếp vị trí việc
làm phù hợp với tình hình sức khoẻ của người lao động sau kỳ khám sức khoẻ
định kỳ.
- Phát hiện vật cho CBCNV nhân các dịp Lễ, tết đảm bảo công khai, công
bằng, đảm bảo chất lượng. Quan tâm đến đời sống tinh thần và chăm sóc sức
khỏe cho người lao động tổ chức thăm quan nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho NLĐ.
* Tham gia các phong trào thi đua chung của tỉnh và công tác từ thiện
nhân đạo xã hội của các đơn vị
Các đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia các phong trào thi đua
chung của tỉnh phát động năm 2023 như: Doanh nghiệp giỏi; phong trào Điển hình
lao động sáng tạo, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB
ngành Than 15/11 (1968-2023)...
Thực hiện sự chỉ đạo của TKV và các địa phương về phong trào thi đua
“Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các Công ty đã tích cực hưởng ứng
bằng những hành động thiết thực, đa dạng, phong phú. Tổng số tiền các đơn vị
trong Khối hỗ trợ các hoạt động xã hội từ thiện đạt trên 2,6 tỷ đồng.
* Tham gia hoạt động của Cụm, Khối thi đua
Các đơn vị tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua các đơn vị
doanh nghiệp ngành Than khu vực Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Hà Nội như
tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy chế tổ chức của Khối, đóng góp các ý
kiến trong các buổi tập huấn, sinh hoạt, hội nghị, tham gia hội nghị tổng kết công
 
tác thi đua, khen thưởng năm 2022, sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Thường xuyên
giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng giữa
các đơn vị trong vùng Quảng Ninh, Hà Nội.
b) Về công tác khen thưởng:
Các Công ty trong Khối đã triển khai thực hiện công tác khen thưởng kịp
thời, với nguyên tắc đúng người, đúng thành tích, do đó đã khích lệ được tinh
thần thi đua lao động sản xuất tại đơn vị. Công tác khen thưởng đã được TKV
chú trọng chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa. Đã quan tâm hơn đối với các tập thể nhỏ,
những người trực tiếp lao động sản xuất.
* Kết quả khen thưởng cụ thể như sau:
- Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV:
+ Công ty được tặng Cờ thi đua chính phủ, Cờ Thi đua Ủy ban Quản lý
vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Cờ Thi đua của TKV trong phong trào phối hợp
kinh doanh và phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”; Bằng khen
của Chủ tịch UBQLV giai đoạn 2018-2023; Bằng khen của Bộ Công an, Bộ
Quốc phòng năm 2023; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh năm
2023.
+ Nhiều tập thể, cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng như: 2 cá nhân
được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 tập thể, 05 cá nhân được nhận
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 20 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen
của Chủ tịch UBQLV; 80 CSTĐ TKV; ...
+ Công ty khen thưởng 869 lượt cá nhân xuất sắc tháng, quý với tổng số
tiền thưởng 454,5 triệu đồng, đề nghị TKV tặng Bằng khen cho 10 người lao
động tiêu biểu xuất sắc đạt Top 10 từ 3 quý trong năm 2023 trở lên.
- Công ty Kho vận Đá Bạc:
+ Năm 2022 Công ty đã xét duyệt, trình đề nghị Thủ tướng chính phủ, Chủ
tịch Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn TKV cho: 32
CSTĐ TKV; 06 BK cấp Ủy ban; 02 BK Thủ tướng cho cá nhân.
+ Công ty được TKV tặng Cờ thi đua cho Công ty xuất sắc dẫn đầu phong
trào thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh, được Ủy Ban Quản lý
vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua năm 2022.
+ Trong 3 Quý năm 2023, Công ty đã xét và trao thưởng cho 112 cá nhân
điển hình tiên tiến với tổng số tiền 112.000.000đ.
- Công ty Tuyển than Hòn Gai:
+ Công ty được nhận trong năm 2022: Cờ thi đua của TKV thành tích trong
phong trào thi đua chăm lo đời sống người lao động; Chiến sỹ thi đua cấp TKV:
10 người; Bằng khen UBQLV: 02 tập thể, 08 cá nhân; Bằng khen của TKV: 05
người.
 
+ Công ty đã bình xét 258 cá nhân tiêu biểu nhất tại các đơn vị. Từ đó
chọn ra 30 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất cấp Công ty. Tổng giá trị tiền thưởng
cho những cá nhân tiêu biểu xuất sắc là: 288 triệu đồng.
- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả:
- Công ty đã vinh dự được nhận Bằng khen của TGĐ TKV trong phong
trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”; Bằng khen của TGĐ TKV trong
hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh và các phong trào thi đua năm 2022.
- Công ty đã xét duyệt khen thưởng 247 cá nhân xuất sắc Quý I, Quý II,
Quý III với tổng số tiền thưởng: 247 triệu đồng.
- Công ty than Kinh doanh than Miền Bắc:
+ Công ty đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022.
+ Bằng khen của Chủ tịch UBQLV giai đoạn 2018-2022 cho 01 CBCNV;
Bằng khen của Chủ tịch UBQLV giai đoạn 2021-2022 cho 6 CBCNV ; Chiến sĩ
thi đua cấp Tập đoàn cho 15 CBCNV; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 130
CBCNV.
- Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả
+ Cấp Công ty: Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh năm
2022.
+ Tập thể, cá nhân: Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 04 người; Chiến sỹ
thi đua TKV: 8 người; Bằng khen của Uỷ ban QLVNN: 02 tập thể, 03 cá nhân;
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 tập thể.
+ Tổng kết phong trào thi đua năm 2023 Công ty đã xét, khen thưởng 06 tập
thể lao động xuất sắc; 62 chiến sỹ thi đua cơ sở; bình xét gương người thợ mỏ
người chiến sỹ 50 người với tổng số tiền 50 triệu đồng; bình xét cá nhân tiêu
biểu xuất sắc hằng quý 108 lượt người với tổng số tiền: 54 triệu đồng.
- Công ty Chế biến than Quảng Ninh:
+ Công ty vinh dự được tặng Cờ thi đua Chính phủ 2021; Cờ thi đua của
UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022.
+ Trong năm 2023, Công ty đã xét duyệt khen thưởng cá nhân xuất sắc
theo quý, cụ thể: 61 cá nhân xuất sắc với tổng số tiền thưởng: 61 triệu đồng.
- Công ty CP Xuất nhập khẩu than:
+ Công ty đạt được Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước; 08/12
tập thể lao động xuất sắc cấp Công ty; 28 Chiến sĩ thi đua cấp Công ty; 12 Chiến
sĩ thi đua cấp TKV; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước đối
với 01 tập thể nhỏ và 03 cá nhân.
3. Đánh giá tổng quát
a) Các mặt đã đạt được
 
- Phong trào thi đua của các Công ty đã góp phần quan trọng vào việc
hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho CBCNV. Chú trọng làm tốt công tác thi đua, phát
động CBCNV phát huy nội lực, truyền thống đoàn kết vượt khó, lao động sáng
tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn; thực hiện tốt mục tiêu năm 2023 của
TKV: "An toàn - Đổi mới - Phát triển".
- Quan tâm và coi thi đua là động lực phát triển sản xuất kinh doanh. Có
sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp trong mọi hoạt động để tạo ra phong trào thi
đua mạnh mẽ, liên tục và đều khắp trong từng đơn vị. Phát huy tốt vai trò tiên
phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với
việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Các tin liên quan:
  Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giữ vững công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông: Tín hiệu vui từ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
  Kết quả chấm điểm tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông điều chỉnh chi phí nguyên liệu suất ăn giữa ca, danh mục thực phẩm, món ăn giữa ca
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trên địa bàn Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG