Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc phát động phong trào thi đua năm 2023. Căn cứ kế hoạch liên tịch số 01/KHLT/TKV- CĐTKV, ngày 03/01/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và BTV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về phát động thi đua năm 2023.

 

Tiếp tục hưởng ứng Kế hoạch số 199/KH- UBND, ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, về tổ chức phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); kế hoạch liên tịch số 168/KHLT-TGĐ-CĐTKV, ngày 26/9/2022 giữa Tổng Giám đốc và BTV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 05/KH-TKV, ngày 11/01/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968 - 2023); Nghị quyết số 39-NQ/ĐU, ngày 04/11/2022 của Đảng ủy Công ty và Kế hoạch số 632/KH-TTCO, ngày 20/3/2023 của Giám đốc Công ty V/v lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than.

Với phương châm phát triển hài hòa với môi trường và đồng hành cùng địa phương trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất quý IV năm 2023, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm kế hoạch 2024. Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty thống nhất xây dựng Kế hoạch liên tịch phát động thi đua, với những nội dung cụ thể sau:

 1. Nội dung và mục tiêu:
  1. Nội dung:
 • Thi đua lao động sản xuất đảm bảo: An toàn - Phát triển - Hiệu quả.
 • Hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023; hoàn thành các mục tiêu thi đua về tiết kiệm chi phí, công trình trọng điểm, năng suất kỷ lục, mục tiêu thi đua Lao động giỏi - Thu nhập cao, người lao động được bầu chọn xuất sắc hằng tháng, quý; mục tiêu thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”.
 • Tổng kết và tuyên dương khen thưởng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023), 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12/11 (1936 - 2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB ngành Than 15/11 (1968 - 2023).
  1. Mục tiêu:
 • Đảm bảo an toàn, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng và sự cố thiết bị loại I, loại II; ổn định sản xuất lâu dài.
 • Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất quý IV/2023 bao gồm:

+ Than mua tổng số: 2.913.010 tấn.

+ Than sạch sản xuất: 2.733.860 tấn.

+ Than tiêu thụ: 2.678.310 tấn.       

+ Doanh thu tổng số: 5.250,560 tỷ đồng.

 • Tạo động lực thuận lợi để triển khai kế hoạch SXKD năm 2024 TKV giao;
 1. Phạm vi phát động thi đua: Tất cả các đơn vị trong Công ty.
 2. Mức thưởng: (có biểu giao chỉ tiêu và mức thưởng quý IV/2023 kèm theo)
  1. Đối với các đơn vị có giao chỉ tiêu sản lượng, giá trị: Đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch phát động hoặc không hoàn thành chỉ tiêu do nguyên nhân khách quan, mức thưởng nhân hệ số 1; Hoàn thành từ 105% trở lên, mức thưởng tăng tương ứng theo hệ số (1,05). Đối với các đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu giao do nguyên nhân chủ quan, sẽ bị trừ % tiền thưởng tương ứng với số % thực hiện giảm so với kế hoạch được giao.

- Với mục tiêu an toàn là hàng đầu, Công ty sẽ không xét thưởng đối với đơn vị để xảy ra TNLĐ chết người hoặc có 2 TNLĐ nặng trở lên hoặc để xảy ra sự cố thiết bị công trình nghiêm trọng trong kỳ xét thưởng. Đồng thời, Công ty không xét thưởng cho đơn vị để xảy ra vi phạm về an toàn tài sản.

- Đơn vị có CBCNV vi phạm công tác an ninh trật tự, tai nạn lao động nhẹ trong sản xuất, sự cố thiết bị loại 3 do nguyên nhân chủ quan, kỷ luật lao động: Mỗi vụ việc trừ 10% tiền thưởng; tai nạn lao động nặng tùy từng trường hợp cụ thể: Mỗi vụ trừ từ 20 - 30% tiền thưởng.

 1. Đối với các đơn vị còn lại: Đảm bảo an toàn, hoàn thành nhiệm vụ của Công ty giao. Căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD của Công ty, hiệu quả công tác của các đơn vị để đánh giá và xét thưởng.
 2. Giám đốc Công ty xét thưởng cho các đơn vị có đăng ký đảm nhận công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB ngành Than 15/11 (1968 - 2023), có báo cáo hoàn thành mục tiêu công trình đạt và vượt tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; mức thưởng từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng/công trình hoàn thành.

- Đối với các đơn vị có năng suất kỷ lục trong năm 2023, Công ty sẽ thưởng trực tiếp, cụ thể:

+ Ca kỷ lục cao nhất trong năm 2023 và cao hơn năng suất của ca cùng kỳ năm 2022: Thưởng 2 triệu đồng.

+ Ngày kỷ lục cao nhất trong năm 2023 và cao hơn năng suất của ngày cùng kỳ năm 2022: Thưởng 3 triệu đồng.

+ Tháng kỷ lục cao nhất trong năm 2023 và cao hơn năng suất của tháng cùng kỳ năm 2022: Thưởng 10 triệu đồng.

- Xét thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và đạt thành tích trong lao động sản xuất, mức thưởng từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/cá nhân.

 1. Công đoàn Công ty xét thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc và khen thưởng động viên các đơn vị sản xuất đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch sản xuất 90 ngày đêm Quý IV năm 2023, mức thưởng từ 2 đến 6 triệu đồng/đơn vị, từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/cá nhân.
 1. Tổ chức thực hiện
  1. Công ty
 • Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy phong trào thi đua với các hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả.
 • Tiếp tục triển khai phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023; đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình mục tiêu quan trọng (trong đó có công trình Dự án hệ thống băng tải vận chuyển đá thải được Công ty đăng ký chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB ngành Than 15/11 (1968 - 2023); mục tiêu thi đua về công tác an toàn, vệ sinh lao động; mục tiêu thi đua về tiết kiệm chi phí; mục tiêu thi đua Lao động giỏi - Thu nhập cao, người lao động được bầu chọn xuất sắc hằng tháng, quý; mục tiêu thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2023 tại Công ty (theo quyết định số 500/QĐ-TKV ngày 12/4/2023 của Tổng Giám đốc TKV V/v Giao mục tiêu thi đua năm 2023).
 • Công đoàn Công ty tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để toàn thể cán bộ, công nhân - người lao động trong Công ty tự giác, tích cực hưởng ứng đợt thi đua này; đồng thời triển khai nắm bắt hoàn cảnh công nhân lao động khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho người lao động, mức chi theo quy định của Công đoàn Công ty.
  1. Các đơn vị
 • Chủ động tổ chức phát động thi đua phù hợp với điều kiện của đơn vị, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.
 • Xây dựng kế hoạch tác nghiệp chi tiết theo từng tuần, tháng, triển khai cụ thể tới các phòng, phân xưởng, tổ/đội; phấn đấu sản xuất an toàn, đạt năng suất, hiệu quả theo mục tiêu thi đua đề ra; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện định kỳ hằng tuần hoặc 10 ngày để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời thông qua kiểm tra, phát hiện những nhân tố tích cực, những cách làm sáng tạo có hiệu quả cao của những tập thể, cá nhân để đề xuất khen thưởng động viên và tuyên truyền nhân rộng.
 • Đăng ký phong trào thi đua gửi về Thư­ờng trực Hội đồng TĐKT Công ty; báo cáo kết quả triển khai các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023), 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12/11 (1936 - 2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB ngành Than 15/11 (1968 - 2023).
 • Kết thúc đợt thi đua (Quý IV/2023), các đơn vị báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Công ty (Phòng TCLĐ); Các Phòng: KT, KH, ĐK, KB, AT, CĐ, VTA, KCN, ĐTM tổng hợp kết quả sản xuất, tiêu thụ và thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, an ninh trật tự, an toàn tài sản, hoàn thành công trình đăng ký đảm nhận của đơn vị, gửi về Phòng TCLĐ để tổng hợp, trình Hội đồng TĐKT Công ty họp, xét khen thưởng.

Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty kêu gọi CBCNV các đơn vị tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch liên tịch này, tạo động lực thuận lợi để triển khai kế hoạch SXKD năm 2024, góp phần xây dựng Công ty phát triển toàn diện và bền vững.

 

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG