Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy

Vừa qua, Hội đồng Thi nâng bậc Công ty đã xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024. Đ/c Nguyễn Anh Chương - Phó Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTCO, ngày 09/01/2024 v/v ban hành Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024; Căn cứ kế hoạch số 634/KH-TTCO, ngày 21/02/2024, của Giám đốc Công ty V/v Kế hoạch thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho CNKT năm 2024; Căn cứ đơn dự thi của cá nhân và biên bản, danh sách tổng hợp của đơn vị gửi về phòng TCLĐ tổng hợp, rà duyệt.

Đ/c Bùi Ngọc Sơn - TP. TCLĐ, Thường trực Hội đồng đọc báo cáo tổng hợp. Các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận và nhất trí 100% với kết quả xét duyệt danh sách thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 do thường trực Hội đồng vừa trình bày. Cụ thể như sau:

         Tổng số công nhân kỹ thuật đăng ký dự thi nâng bậc, đăng ký kèm cặp truyền nghề năm 2024 là 243 người, trong đó:

1) Tổng số CNKT đăng ký dự thi nâng bậc năm 2024: 231 người.

a) Số công nhân được duyệt đủ điều kiện thi nâng bậc CNKT năm 2024: 226 người, trong đó:

 - Công nhân thi tột bậc: Qua rà soát, các thành viên Hội đồng đã đồng ý cho 06/07 CNKT đảm bảo đủ điều kiện để thi tột bậc năm 2024, đây là các CNKT có tay nghề tốt, ý thức tổ chức kỷ luật. Đề nghị các đơn vị thông báo đến CNKT thi tột bậc năm 2024: Công ty yêu cầu đối với thợ bậc cao tột bậc phải là người có kỹ năng, trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp để có thể đào tạo trở thành chuyên gia và có khả năng kèm cặp, truyền nghề nâng cao tay nghề cho lớp thợ trẻ khi Công ty có yêu cầu. Danh sách 06/07 người được duyệt, bao gồm:

1. Công nhân Phạm Việt Hùng, số thẻ: 11102, phân xưởng Tuyển than 2, nghề dự thi Vận hành thiết bị sàng tuyển, bậc 5/5.

2. Công nhân Nguyễn Văn Tuyến, số thẻ: 10625, phân xưởng Tuyển than 2, nghề dự thi Vận hành thiết bị sàng tuyển, bậc 5/5.

3. Công nhân Trương Văn Chính, số thẻ: 8363, phân xưởng Tuyển than 2, nghề dự thi Vận hành thiết bị sàng tuyển, bậc 5/5.

4. Công nhân Hoàng Minh Phương, số thẻ: 11881, phân xưởng Lọc- sấy than, nghề dự thi Sửa chữa điện, bậc 5/5.

5. Công nhân Nguyễn Xuân Hảo, số thẻ: 12207, phân xưởng Ô tô, nghề dự thi Lái xe tải từ 7,5 tấn - 16,5 tấn, bậc 4/4.

6. Công nhân Trần Hồng Hoa, số thẻ: 11454, phân xưởng Giám định, nghề dự thi Lấy mẫu, hoá nghiệm phân tích than (gia công), bậc 5/5.

- CNKT được duyệt thi các bậc còn lại: 220 người (có danh sách kèm theo).

b) Số công nhân không được duyệt thi nâng bậc CNKT năm 2023:

- Công nhân Đinh Quốc Tuấn, số thẻ: 10415, phân xưởng Kho bến 2, nghề dự thi Vận hành máy bốc rót than, bậc thi 5/5. Lý do: Công nhân Tuấn đang trong thời hạn chấp hành án treo của Tòa án nhân dân TP. Cẩm Phả (theo bản án số 156/2022/HS-ST, ngày 18/11/2022 và Quyết định thi hành án số 89/2022/QĐ-CA, ngày 20/12/2022 của Tòa án nhân dân TP. Cẩm Phả).

- 03 công nhân đăng ký thi nâng bậc nghề vận hành băng của Phân xưởng Vận tải (công nhân Nguyễn Thị Vân, số thẻ: 11946, thi bậc 4/5; công nhân Bùi Thanh Tâm, số thẻ: 13810, thi bậc 2/5; công nhân Trương Thị Thuý, số thẻ: 13772, thi bậc 2/5). Lý do: 03 công nhân trên không làm đúng công việc vận hành băng theo chức danh nghề trong Quyết định (do Bộ phận đá thải của PX. Vận tải đã dừng hoạt động từ tháng 9/2023, từ đó đến nay 03 CN này đang được bố trí gác tại khu vực hệ thống vận chuyển đá thải vào mỏ).

- Công nhân Trần Thanh Bình, số thẻ 14013, Phân xưởng Ô tô đăng ký thi nâng bậc nghề sửa chữa điện bậc 3/5, thời gian giữ bậc hiện hưởng: 25 tháng. Lý do: Công nhân Bình không đủ thời gian giữ bậc theo Quy định (Theo quy định đối với công nhân đang thực hiện thang, bảng lương 5 bậc, khi nâng bậc từ bậc 2 lên bậc 3 phải có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng ít nhất 4 năm - đủ 48 tháng trở lên).

2) Tổng số CNKT đăng ký kèm cặp truyền nghề để chuyển nghề mới: 12 người thuộc PX. Vận tải.

- Qua rà soát về bằng nghề của các CNKT đều đảm bảo đúng theo nghề xin chuyển, tuy nhiên, Hội đồng yêu cầu các đơn vị làm văn bản đề nghị xin chuyển nghề cho CNKT, trình ký duyệt Giám đốc Công ty, là căn cứ để Phòng TCLĐ ra quyết định kèm cặp chuyển nghề theo đúng Quy định.

Đ/c Nguyễn Anh Chương - Phó Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng TCLĐ tham mưu ban hành Quyết định tổ chức thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề, xây dựng lịch ôn luyện và thi nâng bậc CNKT năm 2024. Phòng KCN, CĐ, VTA phối hợp với Phòng TCLĐ rà soát lại các câu hỏi và đáp án để đảm bảo khi chạy trên phần mềm không có một số lỗi sơ suất khi phần mềm tự động đảo các đáp án trả lời. Phòng KCN rà soát kỹ đề thi nâng bậc 4, bậc 5 của nghề vận hành sàng tuyển để phù hợp với vị trí làm việc CNKT của tất cả các phân xưởng, thống nhất trong nội dung của các đề thi.

Như vậy, kết thúc hội nghị, Hội đồng đã thống nhất duyệt danh sách 226 CNKT đủ điều kiện để thi nâng bậc năm 2024 (trong đó có 6 cá nhân thi hết bậc) và 12 cá nhân đủ điều kiện để kèm cặp truyền nghề mới.

 

 Các tin liên quan:
  Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giữ vững công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông: Tín hiệu vui từ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
  Kết quả chấm điểm tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông điều chỉnh chi phí nguyên liệu suất ăn giữa ca, danh mục thực phẩm, món ăn giữa ca
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trên địa bàn Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG