Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Công văn số 408/BaoCT-TTSK ngày 16/8/2023 của Báo Công thương (trực thuộc Bộ Công Thương) về việc tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương trên cơ sở triển khai Kế hoạch số 3933-KH/BCT ngày 23/6/2023 của Bộ Công Thương.
Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu,
vừa là nhiệm vụ quan trọng của ngành Công Thương, nối tiếp thành công “Cuộc thi
viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương” được tổ chức lần đầu vào năm
2016, năm 2023 Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp
bảo vệ môi trường trong toàn ngành Công Thương. Trên quan điểm xuyên suốt của
TKV về phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, TKV đề nghị các đơn vị
tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, với các thông tin chủ yếu dưới đây:
1. Thể lệ, nội dung tác phẩm dự thi tại Kế hoạch số 3933-KH/BCT ngày
23/6/2023 của Bộ Công Thương;
2. Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 30/9/2023 (tính theo dấu Bưu điện và
ngày gửi thư điện tử); Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:
+ Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Công Thương - Tầng 10&11 Tòa nhà Bộ
Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
+ Gửi file mềm theo địa chỉ Email: giaibcmoitruongcongthuong@gmail.com
Các tác phẩm báo chí dự “Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công
Thương” năm 2023 là những tác phẩm tập trung phản ánh nội dung:
- Tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường nói chung và của
ngành Công Thương nói riêng.
- Biểu dương các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ...
góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.
- Phát hiện những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu
quả của các địa phương, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong việc nâng cao ý thức
bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Phố biến kiến thức, giới thiệu công nghệ
tiên tiến, hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó gắn với các chương
trình phát triển kinh tế xanh, sử dụng năng lượng (than, điện, xăng dầu) tiết kiệm,
hiệu quả; chuyển đổi năng lượng xanh; các cam kết giảm phát thải nhà kính, chống
biến đổi khí hậu.
- Phản ánh những khó khăn, thách thức, những tồn tại, hạn chế trong công tác
bảo vệ môi trường ngành Công Thưong; từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp.
- Nâng cao nhận thức, ý thức và hiệu lực, hiệu quả thực thi các chính sách,
quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.
 
THẾ LOẠI BÁO CHÍ VÀ HÌNH THỨC TÁC PHẨM
1. Loại hình, thể loại báo chí
- Loại hình báo chí dự Giải: Báo in, Báo điện tử.
- Thế loại báo chí dự Giải: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận,
chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.
2. Hình thức gửi tác phẩm
• Báo in: Gửi bản gốc hoặc bản photocopy, ghi rõ tên báo và thời gian đăng
tải (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Độ dài mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ.
• Báo điện tử: Gửi thông tin tác phẩm (tên tác phẩm, tác giả, tên báo/tạp chí,
thời gian đăng tải) kèm đường link tác phẩm/file tác phẩm (đối với video clip,
podcast) vào địa chỉ email của Ban Tổ chức. Độ dài mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ.
• Lưu ý: Tác phẩm dự Giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Không xét các
tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyên văn nghệ, kịch
truyền thanh).
ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI
Tác phẩm dự Giải phải là các tác phẩm báo chí được đăng tải từ ngày
01/01/2022 đến hết ngày 30/9/2023 trên các phương tiện truyền thông đại chúng
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.
Những tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương
vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức, thời
gian tổ chức giải. Không nhận các tác phâm đã đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
- Các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin
viên của các cơ quan thông tấn, báo chí, cán bộ truyền thông có tác phẩm báo chí
với nội dung, hình thức, điều kiện phù hợp với Thể lệ đều có thể gửi dự Giải. Mỗi
tác giả được gửi nhiều bài dự thi.
- Đối với nhóm tác giả gửi tác phẩm dự Giải, số lượng tác giả mỗi nhóm
không quá 05 người.
- Người gửi bài dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền bài của
mình. Nếu có khiếu kiện về bản quyền sẽ mất quyền dự thi.
- Người tham gia phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin. Nếu
cung cấp thông tin không đúng sự thật, người tham gia sẽ bị loại hoặc tước Giải
thưởng ở bất kỳ giai đoạn nào, kể cả sau khi đã trao Cuộc thi. Quyết định cuối cùng
thuộc về Ban tổ chức.
- Thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức không gửi tác phẩm dự Giải.
PHƯƠNG THỨC CHẤM ĐIẺM VÀ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
1. Phương thức chấm điểm:
a) Các tác phẩm báo chí được chấm vòng sơ khảo và vòng chung khảo theo
thang điểm 100.
b) Tác phẩm báo chí đạt điểm trung bình 80 điểm trở lên vòng sơ khảo đủ điều
kiện chấm vòng chung khảo.
 
2. Tiêu chí tính điểm:
-Tác phẩm có thông tin trung thực, chính xác, khách quan.
- Có tính định hướng dư luận cao, sức hấp dẫn, thuyết phục đối với công
chúng;
- Có tác động tích cực đến lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương.
- Phản ánh chính sách, phổ biến chính sách, góp ý, xây dựng chính sách liên
quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương.
- Đề xuất được những giải pháp thiết thực để tháo gỡ những bất cập, những
khó khăn vướng mắc nhằm đưa cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo vệ
môi trường của ngành Công Thương đi vào cuộc sống.
- Các giải pháp, đề xuất có tác động, sức ảnh hưởng, được tiếp thu, chỉ đạo
nghiên cứu, xử lý, có tác động đến lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương
và sức sống lâu dài.
- Bài viết có tính phát hiện, nêu được những vấn đề mới của ngành Công
Thương, những điển hình đặc biệt, những thành tích chưa từng được biết đến.
- Nội dung và hình thức thể hiện có tính sáng tạo, hấp dẫn, phong phú, chân
thực, thể hiện phong cách báo chí, đầu tư công phu.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng
Khoảng trên 200 tác phẩm dự thi từ các đơn vị truyền thông của Bộ và các cơ
quan báo chí trên cả nước. Đăng tải những bài vào chung khảo và bài được trao giải.
Lựa chọn được 12 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm:
a) Giải đặc biệt: 01 giải
b) Giải A: 01 giải
c) Giải B: 02 giải
d) Giải C: 03 giải
e) Giải Khuyến khích: 05 giải
2. Mức tiền thưởng:
a) Giải đặc biệt: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)
b) Giải A: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
c) Giải B: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)
d) Giải C: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)
e) Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
3. Hình thức khen thưởng khác:
a) Tác giả, tác phẩm đoạt giải được kèm theo Giấy chứng nhận, biểu trưng của
Giải thưởng.
b) Căn cứ điều kiện thực tế và trên cơ sở số lượng, chất lượng của Giải thưởng,
Trưởng Ban Tổ chức có thể nghiên cứu thống nhất đề xuất Lãnh đạo Bộ Công
Thương xem xét, quyết định các hình thức khen thưởng phù hợp đối với tập thể, cá
nhân có đóng góp tích cực trong quá trình tham gia, hỗ trợ tổ chức Giải thưởng, tác
giả, tác phẩm, cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc tham dự Giải thưởng.


Các tin liên quan:
  Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giữ vững công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông: Tín hiệu vui từ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
  Kết quả chấm điểm tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông điều chỉnh chi phí nguyên liệu suất ăn giữa ca, danh mục thực phẩm, món ăn giữa ca
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trên địa bàn Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG