Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Công văn số 408/BaoCT-TTSK ngày 16/8/2023 của Báo Công thương (trực thuộc Bộ Công Thương) về việc tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương trên cơ sở triển khai Kế hoạch số 3933-KH/BCT ngày 23/6/2023 của Bộ Công Thương.
Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu,
vừa là nhiệm vụ quan trọng của ngành Công Thương, nối tiếp thành công “Cuộc thi
viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương” được tổ chức lần đầu vào năm
2016, năm 2023 Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp
bảo vệ môi trường trong toàn ngành Công Thương. Trên quan điểm xuyên suốt của
TKV về phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, TKV đề nghị các đơn vị
tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, với các thông tin chủ yếu dưới đây:
1. Thể lệ, nội dung tác phẩm dự thi tại Kế hoạch số 3933-KH/BCT ngày
23/6/2023 của Bộ Công Thương;
2. Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 30/9/2023 (tính theo dấu Bưu điện và
ngày gửi thư điện tử); Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:
+ Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Công Thương - Tầng 10&11 Tòa nhà Bộ
Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
+ Gửi file mềm theo địa chỉ Email: giaibcmoitruongcongthuong@gmail.com
Các tác phẩm báo chí dự “Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công
Thương” năm 2023 là những tác phẩm tập trung phản ánh nội dung:
- Tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường nói chung và của
ngành Công Thương nói riêng.
- Biểu dương các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ...
góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.
- Phát hiện những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu
quả của các địa phương, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong việc nâng cao ý thức
bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Phố biến kiến thức, giới thiệu công nghệ
tiên tiến, hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó gắn với các chương
trình phát triển kinh tế xanh, sử dụng năng lượng (than, điện, xăng dầu) tiết kiệm,
hiệu quả; chuyển đổi năng lượng xanh; các cam kết giảm phát thải nhà kính, chống
biến đổi khí hậu.
- Phản ánh những khó khăn, thách thức, những tồn tại, hạn chế trong công tác
bảo vệ môi trường ngành Công Thưong; từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp.
- Nâng cao nhận thức, ý thức và hiệu lực, hiệu quả thực thi các chính sách,
quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.
 
THẾ LOẠI BÁO CHÍ VÀ HÌNH THỨC TÁC PHẨM
1. Loại hình, thể loại báo chí
- Loại hình báo chí dự Giải: Báo in, Báo điện tử.
- Thế loại báo chí dự Giải: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận,
chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.
2. Hình thức gửi tác phẩm
• Báo in: Gửi bản gốc hoặc bản photocopy, ghi rõ tên báo và thời gian đăng
tải (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Độ dài mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ.
• Báo điện tử: Gửi thông tin tác phẩm (tên tác phẩm, tác giả, tên báo/tạp chí,
thời gian đăng tải) kèm đường link tác phẩm/file tác phẩm (đối với video clip,
podcast) vào địa chỉ email của Ban Tổ chức. Độ dài mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ.
• Lưu ý: Tác phẩm dự Giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Không xét các
tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyên văn nghệ, kịch
truyền thanh).
ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI
Tác phẩm dự Giải phải là các tác phẩm báo chí được đăng tải từ ngày
01/01/2022 đến hết ngày 30/9/2023 trên các phương tiện truyền thông đại chúng
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.
Những tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương
vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức, thời
gian tổ chức giải. Không nhận các tác phâm đã đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
- Các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin
viên của các cơ quan thông tấn, báo chí, cán bộ truyền thông có tác phẩm báo chí
với nội dung, hình thức, điều kiện phù hợp với Thể lệ đều có thể gửi dự Giải. Mỗi
tác giả được gửi nhiều bài dự thi.
- Đối với nhóm tác giả gửi tác phẩm dự Giải, số lượng tác giả mỗi nhóm
không quá 05 người.
- Người gửi bài dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền bài của
mình. Nếu có khiếu kiện về bản quyền sẽ mất quyền dự thi.
- Người tham gia phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin. Nếu
cung cấp thông tin không đúng sự thật, người tham gia sẽ bị loại hoặc tước Giải
thưởng ở bất kỳ giai đoạn nào, kể cả sau khi đã trao Cuộc thi. Quyết định cuối cùng
thuộc về Ban tổ chức.
- Thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức không gửi tác phẩm dự Giải.
PHƯƠNG THỨC CHẤM ĐIẺM VÀ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
1. Phương thức chấm điểm:
a) Các tác phẩm báo chí được chấm vòng sơ khảo và vòng chung khảo theo
thang điểm 100.
b) Tác phẩm báo chí đạt điểm trung bình 80 điểm trở lên vòng sơ khảo đủ điều
kiện chấm vòng chung khảo.
 
2. Tiêu chí tính điểm:
-Tác phẩm có thông tin trung thực, chính xác, khách quan.
- Có tính định hướng dư luận cao, sức hấp dẫn, thuyết phục đối với công
chúng;
- Có tác động tích cực đến lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương.
- Phản ánh chính sách, phổ biến chính sách, góp ý, xây dựng chính sách liên
quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương.
- Đề xuất được những giải pháp thiết thực để tháo gỡ những bất cập, những
khó khăn vướng mắc nhằm đưa cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo vệ
môi trường của ngành Công Thương đi vào cuộc sống.
- Các giải pháp, đề xuất có tác động, sức ảnh hưởng, được tiếp thu, chỉ đạo
nghiên cứu, xử lý, có tác động đến lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương
và sức sống lâu dài.
- Bài viết có tính phát hiện, nêu được những vấn đề mới của ngành Công
Thương, những điển hình đặc biệt, những thành tích chưa từng được biết đến.
- Nội dung và hình thức thể hiện có tính sáng tạo, hấp dẫn, phong phú, chân
thực, thể hiện phong cách báo chí, đầu tư công phu.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng
Khoảng trên 200 tác phẩm dự thi từ các đơn vị truyền thông của Bộ và các cơ
quan báo chí trên cả nước. Đăng tải những bài vào chung khảo và bài được trao giải.
Lựa chọn được 12 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm:
a) Giải đặc biệt: 01 giải
b) Giải A: 01 giải
c) Giải B: 02 giải
d) Giải C: 03 giải
e) Giải Khuyến khích: 05 giải
2. Mức tiền thưởng:
a) Giải đặc biệt: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)
b) Giải A: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
c) Giải B: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)
d) Giải C: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)
e) Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
3. Hình thức khen thưởng khác:
a) Tác giả, tác phẩm đoạt giải được kèm theo Giấy chứng nhận, biểu trưng của
Giải thưởng.
b) Căn cứ điều kiện thực tế và trên cơ sở số lượng, chất lượng của Giải thưởng,
Trưởng Ban Tổ chức có thể nghiên cứu thống nhất đề xuất Lãnh đạo Bộ Công
Thương xem xét, quyết định các hình thức khen thưởng phù hợp đối với tập thể, cá
nhân có đóng góp tích cực trong quá trình tham gia, hỗ trợ tổ chức Giải thưởng, tác
giả, tác phẩm, cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc tham dự Giải thưởng.


Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG