Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-TKV, ngày 21/3/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam về việc tố chức Hội thỉ thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023; Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-TKV, ngày 24/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi thực hành nghề Tiện, Nguội Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023;
Hội đồng thi tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN xây dựng Kế
hoạch chuẩn bị thi thực hành nghề Tiện, Nguội - Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần
thứ 12 - năm 2023 với nội dung sau:
Số lượng thí sinh dự thi: Nghề Tiện: 18 thí sinh; Nghề Nguội: 09 thí sinh.
Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 23/9/2023 đến ngày 25/9/2023, cụ thể:
Ngày 23/9/2023:
- Từ 13 h 00’ - 14 h 00’: Họp Hội đồng thi thực hành nghề Tiện, Nguội.
+ Địa điểm: Phòng họp A - Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;
+ Thành phần: ủy viên HĐT cấp Tập đoàn, thành viên Hội đồng thi, thành
viên ban coi chấm thi, cán bộ các đơn vị dẫn đoàn dự thi.
- Từ 14 h 00’ - 17 h 00’: Phổ biến Nội quy thi, các nội dung của đề thi, tổ
chức bốc thăm máy thi, vị trí thi, phôi thi và làm quen thiết bị.
+Địa điểm: Hội trường Công ty và Nhà N2 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy-
VINACOMIN;
+ Thành phần: Thành viên Hội đồng thi, thành viên ban coi chấm thi, cán bộ
các đơn vị dẫn đoàn dự thi và thí sinh.
Ngày 24/9/2023:
Khai mạc:
- Thời gian: Từ 6 h 00’ - 7 h 00’;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;
- Thành phần: ủy viên HĐT cấp Tập đoàn, thành viên Hội đồng thi, thành
viên ban coi chấm thi, cán bộ các đơn vị dẫn đoàn dự thi, các thí sinh và đại biểu
đơn vị đăng cai.
Tổ chức thi thực hành nghề Nguội:
- Thời gian: Từ 7 h 00’ - 7 h 30’: Tổ chức phát đề thi, chuẩn bị thi;
Từ 7 h 30’ - 11 h 30’: Thí sinh làm bài thi.
- Địa điểm: Mặt bằng Phân xưởng Cơ khí 2 - Công ty CP Chế tạo máy -
VINACOMIN;
- Giám khảo coi chấm thi: 03 Người.
 
Tổ chức thi thực hành nghề Tiện: Bao gồm 2 đợt, cụ thể:
Đợt 1 (Sáng ngày 24/9/2023):
- Thời gian: Từ 7 h 00’ - 7 h 30’: Tổ chức phát đề thi, chuẩn bị thi; Từ 7 h 30’ -
11 h 30’: Thí sinh làm bài thi.
- Địa điểm: PX CK2 và PX CĐ-NL - Công ty CP Chế tạo máy -
VINACOMIN;
- Bố trí máy và giám khảo coi chấm thi:
+ PX CK2: Vị trí 06 máy Tiện - Giám khảo coi chấm thi: 03 Người;
+ PX CĐ-NL: Vị trí 03 máy Tiện - Giám khảo coi chấm thi: 03 Người.
Đợt 2 (Chiều ngày 24/9/2023):
- Thời gian: Từ 12 h 30’ - 13 h 00’: Tổ chức phát đề thi, chuẩn bị thi;
Từ 13 h 00’- 17 h 00’: Thí sinh làm bài thi.
- Địa điểm: PX CK2 và PX CĐ-NL - Công ty CP Chế tạo máy -
VINACOMIN
- Bố trí máy và giám khảo coi chấm thi:
+ PX CK2: Vị trí 06 máy Tiện - Giám khảo coi chấm thi: 03 Người;
+ PX CĐ-NL: Vị trí 03 máy Tiện - Giám khảo coi chấm thi: 03 Người.
Ngày 25/9/2023: Chấm thi, tổng hợp và báo cáo kết quả tổ chức Hội thi.
Về thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ Hội thi:
- Máy tiện và các dụng cụ vận hành: 13 máy;
- Bàn nguội: 05 cái và Ê tô: 10 cái;
- Máy khoan: 02 máy;
- Máy mài hai đá: 06 máy;
- Dụng cụ đo kiểm: 18 bộ.
Về công tác an toàn
Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị đảm bảo các yêu cầu để đáp ứng tốt cho Hội
thi; kiểm soát tốt, đảm bảo công tác an toàn trong quá trình thực hiện.
Về công tác an ninh, trật tự
Phối hợp với lực lượng bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hồng Hà
kiểm soát an ninh tại cổng số 1; hướng dẫn và giám sát các trang thiết thị, dụng cụ
đồ nghề của các đoàn đơn vị đến tham dự Hội thi tại Công ty; đảm bảo công tác
an ninh trật tự trong quá trình diễn ra Hội thi.
Đối với các đơn vị ngoài Công ty
Cung cấp thông tin đăng ký thành phần đoàn đến tham dự và danh mục dụng
cụ, đồ nghề để phục vụ cho các thí sinh dự thi theo mẫu đính kèm;
Đối với các đơn vị trong Công ty
 
Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ đuợc phân công triển khai thực hiện. Để Hội thi
tổ chức được thành công và an toàn, yêu cầu các đơn vị căn cứ nhiệm vụ đã được
phân công chủ động chỉ đạo phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có
vướng mắc, phát sinh các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Phòng TC- HC tập
hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi xem xét chỉ đạo giải quyết.


Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG