Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TTCO, ngày 05/01/2023 v/v ban hành Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2023; Căn cứ kế hoạch số 468/KH-TTCO, ngày 04/3/2023, của Giám đốc Công ty V/v Kế hoạch thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho CNKT năm 2023.
Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 12/9/2023, tại Phòng họp số 1 - Văn phòng I
Công ty đã tổ chức hội nghị xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023.
Thành phần gồm có: Hội đồng Thi nâng bậc lương và sát hạch tay nghề
truyền nghề CNKT Công ty năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và CBNV
giúp việc: tổng số 11 người. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Anh Chương - Phó Giám đốc -
Chủ tịch Hội đồng Thi nâng bậc lương và sát hạch tay nghề truyền nghề CNKT
Công ty.
Hội nghị đã thống nhất kết quả xét duyệt thi nâng bậc CNKT năm 2023 và
thông báo kết luận của Phó Giám đốc Nguyễn Anh Chương, cụ thể như sau:
1. Kết quả xét duyệt thi nâng bậc CNKT năm 2023
Căn cứ biên bản thi tay nghề và điểm thi lý thuyết nâng bậc CNKT năm
2023. Kết quả cụ thể như sau:
a) Tổng số CNKT được dự thi nâng bậc năm 2023: 253 người.
b) Số công nhân đạt điểm thi nâng bậc CNKT năm 2023 theo quy định:
236 người, trong đó:
- Công nhân thi tột bậc đạt kết quả: 12 người; bao gồm: PX. Vận tải: 01
người, PX. Kho bến 2: 03 người, PX. Đường sắt: 02 người, PX. Ô tô: 01 người,
Văn phòng: 05 người.
- Công nhân thi các bậc còn lại đạt kết quả: 224 người.
c) Số công nhân không đạt điểm thi nâng bậc CNKT năm 2023 theo quy
định: 07 người:
- Không đạt điểm thi tay nghề: 04 người.
- Không đạt điểm thi lý thuyết: 03 người.
d) Số công nhân không tham gia thi: 10 người có đơn xin không dự thi.
2. Kết luận của Phó Giám đốc Nguyễn Anh Chương
Kết thúc hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Anh Chương chỉ đạo:
 
- Đối với trường hợp 01 CNKT nghề vận hành trạm điện thi lý thuyết lên
bậc 4/5 không đạt (4,25 điểm), yêu cầu Phòng Cơ điện phối hợp với PX. Tuyển
than 2 kiểm tra lại trình độ công nhân phải đảm bảo có kiến thức về yêu cầu
nghiêm ngặt trong công tác an toàn của nghề vận hành trạm điện; báo cáo lại kết
quả kiểm tra cho Phó Giám đốc phụ trách.
- Phòng TCLĐ phối hợp với các Phòng kỹ thuật nghiên cứu sửa đổi, bổ
sung Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi cho phù hợp với
tình hình thực tế để triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2024. Lưu ý bổ sung nội
dung Công ty sẽ bố trí, điều chuyển tạm thời CNKT giữa các đơn vị trong thời
gian từ 01 đến 03 tháng để phục vụ cho việc ôn luyện tay nghề vận hành thiết bị
sàng tuyển thi lên bậc 4/5, 5/5.
- Đối với CNKT thi tột bậc, bổ sung thành phần Ban Giám khảo hỏi vấn
đáp là các phó trưởng phòng.
- Các Phòng kỹ thuật rà soát lại toàn bộ ngân hàng đề thi nâng bậc CNKT
để biên soạn, hiệu chỉnh lại cho phù hợp với công nghệ và máy móc thiết bị hiện
tại của Công ty, trong đó cần phải thống nhất được nội dung giữa các đề thi cho
thợ bậc cao.
- Căn cứ theo Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi,
Quy định Thi đua khen thưởng của Công ty, đề nghị Phòng TCLĐ nghiên cứu để
có chế độ phù hợp cho CBNV tham gia biên soạn, hiệu chỉnh lại bộ ngân hàng đề
thi nâng bậc CNKT của Công ty.
Công ty thông báo kết quả xét duyệt thi nâng bậc CNKT năm 2023 và kết
luận của Phó Giám đốc Nguyễn Anh Chương tại hội nghị. Đề nghị Thủ trưởng
các đơn vị thông báo các nội dung trên đến CBCNV đơn vị biết, thực hiện.


Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG