Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)

Lễ khai mạc Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 đã được tổ chức trang trọng và phần thi lý thuyết đảm bảo theo đúng quy chế, nội quy thi. Để tiếp tục thực hiện tốt phần thi thực hành, trên cơ sở Kế hoạch tổ chức thi thợ giỏi cấp Tập đoàn số 54/KH-TKV ngày 21/3/2023; số lượng nghề, thí sinh dự thi của các đơn vị, Tập đoàn giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành cho Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin cụ thể như sau:

 

 1. Nhóm nghề/nghề tổ chức thi:
 • Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (Trường CĐTKV): Tổ chức thi thực hành các nhóm nghề/nghề: (i) Nhóm nghề mỏ hầm lò: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò, Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; (ii) Nhóm nghề cơ khí: Gò, Hàn (hàn điện, hàn hơi); (iii) Nhóm nghề vận hành nhà máy nhiệt điện: Vận hành lò hơi, Vận hành tua bin, Vận hành hệ thống điện trong nhà máy nhiệt điện.
 • Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin (VMC): Tổ chức thi thực hành nhóm nghề cơ khí, gồm các nghề: Tiện, Nguội.
 • Số lượng thi sinh và nghề dự thi tại các đơn vị theo Phụ lục 1 đính kèm.
 1. Nhân sự Hội đồng thi thực hành:
 • Trường CĐTKV và VMC giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng thi thực hành theo mẫu biểu tại Phụ lục 2 đính kèm, trong đó các Ủy viên Hội đồng thi cấp Tập đoàn là Hiệu trưởng trường CĐTKV và Phó giám đốc VMC được Tổng giám đốc Tập đoàn ban hành tại Quyết định số 799/QĐ-TKV ngày 31/5/2023 làm Chủ tịch Hội đồng thi thực hành tại đơn vị.
 • Danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng thi thực hành gửi về Tập đoàn qua Ban TCNS (bản mềm gửi qua địa chỉ Email: tuanvk@vinacomin.vn).
 1. Yêu cầu về xây dựng Bài thi thực hành:
 • Các thành viên trong Tiểu ban xây dựng Bài thi thực hành tại Quyết định số 984/QĐ-TKV ngày 22/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng thi thợ giỏi Tập đoàn xây dựng Bài thi thực hành theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 3, trong đó:

+ Bài thi thực hành được kết cấu để thực hiện một quy trình công nghệ/Quy trình vận hành thiết bị hoàn chỉnh hoặc một số công đoạn chính trong quy trình công nghệ/Quy trình vận hành thiết bị theo vị trí việc làm của người thợ, kết cấu nội dung bài thi bao gồm các Module trong quy trình sản xuất, tiêu chí đánh giá được xác định theo thao tác thực hiện các công việc đơn lẻ.

+ Các tiêu chí được đánh giá bằng điểm, điểm đánh giá mỗi tiêu chí tối đa là 5

- Bài thi thực hành được gửi về Tập đoàn qua Ban TCNS và bản mềm gửi qua địa chỉ Email: tuanvk@vinacomin.vn).

 1. Thời gian tổ chức thi thực hành:
 • Thời gian tổ chức thi thực hành nhóm nghề vận hành điện trong nhà máy nhiệt điện: từ ngày 10/9/2023 đến ngày 12/9/2023.
 • Thời gian tổ chức thi thực hành nhóm nghề cơ khí: từ ngày 16/9/2023 đến ngày 18/9/2023.
 • Thời gian tổ chức thi thực hành nhóm nghề mỏ hầm lò: từ ngày 23/9/2023 đến ngày 30/9/2023.
 1. Các công việc chuẩn bị Tổ chức thi:
 • Trường CĐTKV và VMC lập kế hoạch tổ chức thi (khai mạc, điểm thi, tiến độ, thời gian thi, đơn vị thi, bố trí giám khảo coi chấm thi thực hành) và báo cáo Hội đồng thi Tập đoàn trước ngày 25/8/2023.
 • Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin trên cơ sở số lượng thí sinh dự thi và số nghề tổ chức thi, đơn vị lập dự toán chi phí tổ chức thi thực hành, trình Tập đoàn phê duyệt.
 • Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ các điểm thi: mặt bằng, hiện trường thi; rà soát, bổ sung, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ; chuẩn bị phôi liệu theo đề thi; kiểm tra các điều kiện cần thiết để tổ chức thi (nguồn điện, an ninh trật tự,...).

 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH

 1. Thí sinh mang theo thẻ dự thi để kiểm tra trước khi vào vị trí thi;
 2. Thí sinh phải mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cá nhân; dụng cụ được mang theo quy định trong bài thi;
 3. Thí sinh phải tự kiểm tra về số lượng, chất lượng, chủng loại vật tư do Ban tổ chức cung cấp. Thí sinh không được phép đánh dấu hoặc ký hiệu riêng vào các đồ dùng, dụng cụ được mang theo;
 4. Thí sinh làm bài thi trong thời gian quy định của từng Module; sau khi kết thúc từng Module, thí sinh không được có bất kỳ hành động nào làm thay đổi sản phẩm đã thực hiện;
 5. Trong quá trình làm bài thi, thí sinh không được tự ý rời khỏi vị trí thi. Khi cần vệ sinh cá nhân, thay đổi, bổ sung dụng cụ, thiết bị, vật tư phải được sự đồng ý của Giám khảo coi chấm thi hoặc Ban tổ chức;
 6. Thí sinh không sử dụng điện thoại hoặc thiết bị thông tin trong quá trình thi;
 7. Thực hiện đúng quy phạm an toàn trong khi làm việc (trường hợp gây mất an toàn hoặc nguy cơ gây mất an toàn nghiêm trọng cho người và thiết bị thì phải dừng ngay bài thi).
 8. Khi kết thúc thời gian thực hiện bài thi, thí sinh phải dừng thực hiện các thao tác và bàn giao hiện trạng thiết bị cho Ban giám khảo.

 

 Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG