Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBQLV ngày 02/3/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (ủy ban) về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 05 năm thành lập ủy ban (29/9/2018 - 29/9/2023); Căn cứ Kết luận phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày 29/5/2023 và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ủy ban, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ủy ban hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 05 thành lập ủy ban như sau:

 

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích đóng góp xây dựng ủy ban giai đoạn 2018 - 2022.

Đối tượng trình xét khen thưởng:

 1. Đối với tập thể:
 1. Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ủy ban.
 2. Các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ sở thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty.
 1. Đối với cá nhân:
 1. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị khối cơ quan ủy ban. Trong đó ưu tiên cá nhân có nhiều thành tích đóng góp và có thời gian công tác khi ủy ban mới thành lập.
 2. Lãnh đạo, cán bộ và người lao động tại các doanh nghiệp thuộc ủy ban.
 3. Lãnh đạo, cán bộ và người lao động tại các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ sở thuộc các Tập đoàn, Tổng cồng ty.

Số lượng trình xét khen thưởng:

 1. Đối với tập thể:
 1. Các đơn vị khối cơ quan ủy ban: số lượng Bằng khen từ 7 đến 9 tập thể.
 2. Các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc ủy ban: số lượng Bằng khen không quá 15 tập thể.

(Các đơn vị khối cơ quan ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc ủy ban căn cứ thành tích đạt được theo tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 mục IV của văn bản này để trình xét khen thưởng).

 1. Các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ sở thuộc các Tập đoàn thuộc ủy ban: số lượng Bằng khen trình xét không quá 7 tập thể.
 2. Các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ sở thuộc các Tổng công ty thuộc ủy ban: số lượng Bằng khen trình xét không quá 5 tập thể.

(Các Tập đoàn, Tng công ty thuộc y ban căn cứ thành tích đạt được theo tiêu chun quy định tại điểm 1 mục IV của văn bản này đ lựa chọn, trình xét khen thưởng cho các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ s trực thuộc).

 1. Đối với cá nhân:
 1. Các đơn vị khối cơ quan ủy ban: Đối với mỗi đơn vị lựa chọn trình xét không quá 02 cá nhân.
 2. Các doanh nghiệp thuộc ủy ban:

+ Đối với các Tập đoàn: Mỗi Tập đoàn thuộc ủy ban lựa chọn trình xét không quá 7 cá nhân.

+ Đối với các Tổng công ty: Mỗi Tổng công ty thuộc ủy ban lựa chọn trình xét không quá 5 cá nhân.

Tiêu chuẩn:

 1. Đối với tập thể: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong giai đoạn 2018 - 2022 liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc có 02 lần được tặng Cờ thi đua của ủy ban.
 2. Đối với cá nhân: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong giai đoạn 2018 - 2022 có 03 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban.

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích xuất sắc đột xuất.

Ngoài hình thức Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích đóng góp xây dựng ủy ban giai đoạn 2018-2022, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ủy ban căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong việc xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công thương hoặc kết quả thực hiện các công việc phát sinh để trình xét Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích xuất sắc đột xuất.

(Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ủy ban căn cứ thành tích xuất sắc đột xuất đạt được để trình xét khen thưởng. Trường hợp tập thể hoặc cá nhân đã trình xét Bằng khen giai đoạn 20ỉ8 - 2022 thì không trình xét Bằng khen về thành tích xuất sắc đột xuất).

Hồ sơ trình xét khen thưởng bao gồm:

- Biên bản, tờ trình kèm theo danh sách trình xét khen thưởng.

- Báo cáo đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích giai đoạn 2018 - 2022 hoặc báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích xuất sắc đột xuất.

Nhận được văn bản này, đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty tổ chức triển khai, lựa chọn trình xét khen thưởng theo số lượng, tiêu chuẩn quy định và gửi hồ sơ trình xét khen thưởng về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ủy ban trước ngày 20/9/2023 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch ủy ban xem xét, quyết định. Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ qua Vụ Tổ chức cán bộ (đầu mối liên hệ: bà Ngô Lương Quyên, điện thoại: 0916968099) để được giải đáp.

 

 

 Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG