Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBQLV ngày 02/3/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (ủy ban) về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 05 năm thành lập ủy ban (29/9/2018 - 29/9/2023); Căn cứ Kết luận phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày 29/5/2023 và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ủy ban, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ủy ban hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 05 thành lập ủy ban như sau:

 

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích đóng góp xây dựng ủy ban giai đoạn 2018 - 2022.

Đối tượng trình xét khen thưởng:

 1. Đối với tập thể:
 1. Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ủy ban.
 2. Các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ sở thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty.
 1. Đối với cá nhân:
 1. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị khối cơ quan ủy ban. Trong đó ưu tiên cá nhân có nhiều thành tích đóng góp và có thời gian công tác khi ủy ban mới thành lập.
 2. Lãnh đạo, cán bộ và người lao động tại các doanh nghiệp thuộc ủy ban.
 3. Lãnh đạo, cán bộ và người lao động tại các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ sở thuộc các Tập đoàn, Tổng cồng ty.

Số lượng trình xét khen thưởng:

 1. Đối với tập thể:
 1. Các đơn vị khối cơ quan ủy ban: số lượng Bằng khen từ 7 đến 9 tập thể.
 2. Các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc ủy ban: số lượng Bằng khen không quá 15 tập thể.

(Các đơn vị khối cơ quan ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc ủy ban căn cứ thành tích đạt được theo tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 mục IV của văn bản này để trình xét khen thưởng).

 1. Các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ sở thuộc các Tập đoàn thuộc ủy ban: số lượng Bằng khen trình xét không quá 7 tập thể.
 2. Các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ sở thuộc các Tổng công ty thuộc ủy ban: số lượng Bằng khen trình xét không quá 5 tập thể.

(Các Tập đoàn, Tng công ty thuộc y ban căn cứ thành tích đạt được theo tiêu chun quy định tại điểm 1 mục IV của văn bản này đ lựa chọn, trình xét khen thưởng cho các đơn vị thành viên hoặc đơn vị cơ s trực thuộc).

 1. Đối với cá nhân:
 1. Các đơn vị khối cơ quan ủy ban: Đối với mỗi đơn vị lựa chọn trình xét không quá 02 cá nhân.
 2. Các doanh nghiệp thuộc ủy ban:

+ Đối với các Tập đoàn: Mỗi Tập đoàn thuộc ủy ban lựa chọn trình xét không quá 7 cá nhân.

+ Đối với các Tổng công ty: Mỗi Tổng công ty thuộc ủy ban lựa chọn trình xét không quá 5 cá nhân.

Tiêu chuẩn:

 1. Đối với tập thể: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong giai đoạn 2018 - 2022 liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc có 02 lần được tặng Cờ thi đua của ủy ban.
 2. Đối với cá nhân: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong giai đoạn 2018 - 2022 có 03 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban.

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích xuất sắc đột xuất.

Ngoài hình thức Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích đóng góp xây dựng ủy ban giai đoạn 2018-2022, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ủy ban căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong việc xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công thương hoặc kết quả thực hiện các công việc phát sinh để trình xét Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích xuất sắc đột xuất.

(Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ủy ban căn cứ thành tích xuất sắc đột xuất đạt được để trình xét khen thưởng. Trường hợp tập thể hoặc cá nhân đã trình xét Bằng khen giai đoạn 20ỉ8 - 2022 thì không trình xét Bằng khen về thành tích xuất sắc đột xuất).

Hồ sơ trình xét khen thưởng bao gồm:

- Biên bản, tờ trình kèm theo danh sách trình xét khen thưởng.

- Báo cáo đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích giai đoạn 2018 - 2022 hoặc báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban về thành tích xuất sắc đột xuất.

Nhận được văn bản này, đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty tổ chức triển khai, lựa chọn trình xét khen thưởng theo số lượng, tiêu chuẩn quy định và gửi hồ sơ trình xét khen thưởng về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ủy ban trước ngày 20/9/2023 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch ủy ban xem xét, quyết định. Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ qua Vụ Tổ chức cán bộ (đầu mối liên hệ: bà Ngô Lương Quyên, điện thoại: 0916968099) để được giải đáp.

 

 

 Các tin liên quan:
  Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giữ vững công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông: Tín hiệu vui từ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
  Kết quả chấm điểm tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông điều chỉnh chi phí nguyên liệu suất ăn giữa ca, danh mục thực phẩm, món ăn giữa ca
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trên địa bàn Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG