Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ

Với mục tiêu xác định công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên, liên tục của các Cấp uỷ đảng và cả hệ thống chính trị bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

Giảm thiểu số vụ tai nạn lao động (TNLĐ), sự cố thiết bị, sự cố cháy nổ và thiệt hại về mưa bão do chủ quan gây ra. Không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng và sự cố loại I, loại II, giảm sự cố loại III.  

Nhiệm vụ chủ yếu tập trung các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy sản xuất tại các công trường, phân xưởng, nhà máy; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tính tự giác trong việc chấp hành pháp luật về công tác AT, VSLĐ của người lao động và người sử dụng lao động; Rà soát nhận diện các nguy cơ, đánh giá rủi ro đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn, nêu cao tính tự chủ trong công tác an toàn để tự bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng đội.

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 25/02/2021 của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/01/2021 của Đảng ủy Công ty về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác AT, VSLĐ giai đoạn 2021 - 2025; Thông báo Kết luận số 147/KL-TKV, ngày 18/7/2023 của Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ tại cuộc họp kiểm điểm công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn 6 tháng cuối năm 2023.

- Thông báo kịp thời diễn biến, nguyên nhân các vụ tai nạn lao động, sự cố trong TKV, tỉnh Quảng Ninh và của Công ty để mọi người biết, rút kinh nghiệm. Đặc biệt là các đơn vị đã xảy ra TNLĐ nặng, sự cố thiết bị, sự cố có tính chất lặp lại. Không được chủ quan, lơ là trong mọi công việc sản xuất dù là các công việc đơn giản.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác AT, VSLĐ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan như panô, khẩu hiệu, áp phích, trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của Công ty. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền nhằm đa dạng hóa hình thức và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.

 - Sưu tầm, xây dựng và trình chiếu các video, clip về công tác AT, VSLĐ có nội dung sinh động để người lao động dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện.

- Tổ chức huấn luyện cho 06 nhóm đối tượng theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, chú trọng chất lượng huấn luyện cho sát với điều kiện và yêu cầu thực tế tại các đơn vị trong Công ty.

- Hằng năm chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao trình độ cho người sử dụng lao động. Chú trọng cho cán bộ, chỉ huy sản xuất công trường, phân xưởng.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ - PCCC hằng năm theo hướng dẫn.

- Phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức thi An toàn, vệ sinh viên (AT, VSV) giỏi cấp Công ty qua đó lựa chọn những AT,VSV ưu tú tham gia Hội thi AT, VSV giỏi cấp Tập đoàn (02 năm/lần) và trước mắt là tham gia Hội thi AT, VSV giỏi lần thứ 12, năm 2023.

2. Giải pháp trong công tác phân định trách nhiệm và quản lý kỹ thuật.

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ máy làm công tác AT, VSLĐ từ Công ty đến phân xưởng. Nâng cao trình độ, hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các đơn vị.

- Điều chỉnh phân cấp lại chức năng, nhiệm vụ ; phân định trách nhiệm trong công tác AT, VSLĐ của cán bộ quản lý lãnh đạo và người lao động sau khi triển khai áp dụng phần mềm Nhật lệnh sản xuất (hoàn thiện trong tháng 9 năm 2023) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các đơn vị.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập, duyệt thiết kế kỹ thuật, biện pháp thi công, biện pháp an toàn các công trình sửa chữa lớn, công trình đầu tư, sửa chữa thường xuyên, đột xuất ….

- Các phòng kỹ thuật tiếp tục rà soát các hồ sơ kỹ thuật; nội qui, qui trình, qui định, qui tắc kỹ thuật an toàn trong vận hành, sửa chữa đảm bảo an toàn cho người và thiết bị để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đặc biệt là các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ; các đơn vị có thay đổi thiết bị, công nghệ mới. Nghiêm cấm đưa vào sử dụng các thiết bị, dụng cụ đã hết hạn sử dụng nhưng chưa được kiểm định lại hoặc thiếu nội qui, qui trình.

- Hằng năm các phòng chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề trình Phó giám đốc phụ trách phê duyệt, làm cơ sở tiến hành kiểm tra tại các đơn vị nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp.

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị kịp thời phát hiện các vi phạm và có biện pháp xử lý những người thiếu trách nhiệm trong công việc được giao.

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra đột xuất và tự kiểm tra của Thủ trưởng các đơn vị tại hiện trường sản xuất từ đó nâng cao mức độ "Tự chủ an toàn" nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn có thể gây TNLĐ, sự cố.

3. Các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật, đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất để nâng cao mức độ an toàn, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Từng bước nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học; đầu tư, nâng cấp thay thế, nâng cấp tự động hóa các dây chuyền công nghệ trong nhà máy; thường xuyên rà soát các thiết bị, dây chuyền công nghệ đã lạc hậu đảm bảo an toàn và phòng ngừa sự cố cháy nổ, ô nhiễm môi trường.

- Các giải pháp tư vấn trong hồ sơ thiết kế đầu tư dự án, khi thực hiện phải  bao gồm các giải pháp loại trừ các nguy cơ về cháy, nổ, ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, đồng thời hướng dẫn và ban hành các quy định, quy trình phù hợp với thiết bị, công nghệ được đầu tư.

- Triển khai áp dụng một cách có hiệu quả phần mềm Nhật lệnh sản xuất trong giao việc cho người lao động tại các đơn vị với chủ trương “Văn phòng, phân xưởng không giấy tờ”.

4. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả kế hoạch AT, VSLĐ hằng năm đã được phê duyệt. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh các vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác AT, VSLĐ – PCCC ; PCTT- TKCN và cải thiện điều kiện môi trường.

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường theo tiêu chuẩn ISO - 14001:2015 mà Công ty đã được cấp giấy chứng nhận. Các đơn vị trong Công ty phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch” mà TKV đã ban hành, đưa công viên vào trong Nhà máy.

CTV Đỗ Như Ly

 Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG