Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)

Ban Chỉ đạo

 

 • Chỉ đạo việc tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 đạt kết quả tốt nhất, theo đúng nội dung kế hoạch liên tịch số 1117/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 12/5/2023 của Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty.
 • Xem xét giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Ban tổ chức.
 • Trưởng Ban có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban.
 1. Ban Tổ chức
 • Chỉ đạo việc xây dựng, biên soạn, biên tập bộ đề ôn luyện lý thuyết, tay nghề, bộ đề thi kiểm tra cho công nhân kỹ thuật.
 • Tổ chức cho CBCNV các đơn vị tham gia ôn luyện, thi kiểm tra chọn đội tuyển, ôn luyện đội tuyển và tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023.
 • Lập dự toán kinh phí và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.
 • Xây dựng, phê duyệt và ban hành: Bộ câu hỏi đề cương, soạn thảo đề thi, nội quy thi chọn đội tuyển; quyết định lịch ôn tập, lịch thi, địa điểm thi.
 • Tổ chức điều hành buổi thi chọn đổi tuyển theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện bảo đảm cho buổi thi tuyển.  
 • Phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt thiết bị, vật tư phụ tùng dự phòng thay thế, đáp ứng kịp thời cho buổi thi chọn đội tuyển và ôn thi tay nghề.
 • Chỉ đạo công tác tuyên truyền tham gia gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 đến các đơn vị và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề” của CBCNV Công ty.
 • Bố trí cán bộ hướng dẫn ôn tập, bồi dưỡng lý thuyết, tham gia coi chấm thi tuyển theo nhiệm vụ được phân công.
 • Bố trí sản xuất hợp lý, phân công kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc công việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình ôn luyện và thi kiểm tra tay nghề.
 • Giám sát, xử lý những vấn đề phát sinh, các trường hợp vi phạm nội quy thi.
 • Thẩm tra, xử lý kết quả chấm thi chọn đội tuyển, báo cáo kết quả thi và đề nghị Giám đốc phê duyệt kết quả thi.
 • Kiểm tra tư cách của người dự thi Thợ giỏi TKV năm 2023.
 • Tổng hợp khen thưởng và đề nghị Giám đốc Công ty thưởng cho các công nhân đạt kết quả; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023; tổ chức tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị sơ, tổng kết của Công ty.
 • Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về khối lượng, chất lượng và tiến độ các công việc theo kế hoạch.
 1. Ban Giám khảo

Ban Giám khảo và các Tổ làm việc kiêm nhiệm theo chế độ tập thể, có sự phân công nhiệm vụ của từng thành viên, quán triệt các thành viên phối hợp tốt trong quá trình triển khai thực hiện đồng thời đảm bảo tính bảo mật, công bằng trong suốt quá trình tổ chức triển khai tham gia Hội thi, cụ thể như sau:

- Phổ biến, quán triệt nội quy, nội dung thi tuyển, kiểm tra tư cách của người dự thi.

- Tổ chức coi thi, chấm thi theo nội quy thi chọn đội tuyển.

- Xử lý hoặc báo cáo Ban Tổ chức đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh và các trường hợp vi phạm nội quy thi tuyển.

- Tùy vào thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển để phân công thành viên Ban Giám khảo tham gia coi, chấm thi cho phù hợp.

 • Đánh giá chất lượng cuộc thi tuyển chọn và đề xuất, lựa chọn cá nhân tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dự thi chọn đội tuyển liên quan đến kết quả thi theo thẩm quyền (nếu có).
 • Trưởng Ban có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc theo kế hoạch.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban tổ chức.
 1. Tổ Thư ký

- Rà soát và tổng hợp danh sách các thí sinh đăng ký ôn luyện thi các nhóm nghề năm 2023 theo Kế hoạch liên tịch số 1117 Công ty đã ban hành.

- Soạn thảo, trình Giám đốc Công ty ký các quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, Tổ Biên soạn đề thi và giáo viên kiêm chức huấn luyện cho đội tuyển tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023; quyết định cử CNKT tham gia ôn luyện đội tuyển.

- Tổng hợp đề cương ôn luyện, đáp án thi tuyển, kế hoạch tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển các nghề báo cáo Ban Tổ chức theo kế hoạch.

- Theo dõi đôn đốc các thí sinh, quản lý các lớp ôn luyện trong quá trình tham gia thi. Phối hợp với Ban Giám khảo nắm tình hình và kết quả của buổi thi tuyển, để báo cáo Ban Tổ chức về tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

- Giúp Ban Tổ chức thực hiện các công việc trong quá trình tổ chức tham gia thi; đôn đốc tiến độ triển khai, thực hiện. Tổng hợp các phản ánh, khiếu nại, kiến nghị; theo dõi việc thực hiện nội quy cuộc thi tuyển của thí sinh dự thi và báo cáo Ban Tổ chức, Ban Giám khảo trước khi xét giải.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Tổ chức.

 1. Tổ Biên soạn đề thi + Giáo viên kiêm chức

- Biên soạn, biên tập, rà soát và đề xuất phê duyệt: Đề cương ôn tập lý thuyết; đề thi lý thuyết, đề thi thực hành; thang điểm.

- Tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng lý thuyết, ôn luyện tay nghề cho người dự thi.

- Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc theo kế hoạch.

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG