Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-TKV ngày 21/3/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v Tổ chức Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023”;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TTCO ngày 05/01/2023 của Giám đốc Công
ty về việc ban hành Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi;
Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTCO, ngày 26/4/2023 của Giám đốc
Công ty về việc ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Giám đốc và Ban
Chấp hành Công đoàn Công ty;
Giám đốc và Ban Thường vụ Công ty thống nhất ban hành Kế hoạch liên
tịch tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội thi),
với các nội dung cụ thể như sau:
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và điều kiện cho đội ngũ công nhân kỹ
thuật Công ty thể hiện trình độ lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp của mình, giao
lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa những người thợ của các đơn vị với nhau.
Đào tạo và xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật giỏi nghề, đánh giá chất
lượng đội ngũ lao động trực tiếp và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất, đảm
bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn cao. Xây dựng đội ngũ thợ giỏi đa năng, có
kỹ năng nghề đạt chuẩn nghề quốc gia.
Tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong
Hội thi nhằm động viên phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi,
những nhân tố tích cực trong phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn
kỹ thuật, tay nghề, đạo đức kỹ năng nghề nghiệp trong Công ty và của TKV.
Việc tổ chức tham gia Hội thi phải thực hiện nghiêm túc, chính xác, công
bằng, an toàn tuyệt đối và có tác dụng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty cũng như của TKV.
1. Đối tượng, tiêu chuẩn để ôn luyện vào đội tuyển
Công nhân là thợ chính trực tiếp tham gia sản xuất tại Công ty liên tục
trong 3 năm và hiện đang làm đúng nghề dự thi. Có ý thức tổ chức kỷ luật và sức
khoẻ tốt, không vi phạm kỷ luật lao động. Là lao động có kỹ thuật, đạt năng suất
cao, có tinh thần tích cực học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, trong
sản xuất luôn thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn,.
Đang giữ bậc và hưởng lương từ bậc 3/5 trở lên đối với các nghề thuộc
thang bảng lương 5 bậc.
2. Các nghề thi, phân bổ số lượng thí sinh tham gia ôn luyện
- Theo phân bổ của TKV, Công ty sẽ tham gia thi nhóm nghề Cơ khí, bao
gồm: Nguội (03 người), Gò (03 người), Hàn (05 người).
- Dự kiến đội tuyển ôn luyện của Công ty: Tổng số: 20 người.
 
3. Nội dung và hình thức thi cấp TKV
a) Nội dung: Thi lý thuyết, thi thực hành và tác phong công nghiệp.
b) Hình thức:
- Thi lý thuyết: Làm bài thi trắc nghiệm. Thời gian tối đa không quá 90
phút.
+ Đề thi xây dựng trên cơ sở biên soạn Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm từ
giáo trình trắc nghiệm của Bộ ngân hàng đề thi kỳ thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 -
2023.
+ Hình thức ôn tập: Giáo viên kiêm chức hướng dẫn và công nhân tự ôn
tập theo giáo án và được giải đáp thắc mắc về phần lý thuyết cho người dự thi
trước ngày tổ chức thi.
- Thi thực hành và tác phong công nghiệp: Trên cơ sở nội dung các đề thi
Thợ giỏi của TKV.
4. Tổ chức thi chọn đội tuyển
a) Thành lập Hội đồng thi và Ban Giám khảo
Phòng TCLĐ tham mưu đề xuất thành lập Hội đồng thi và Ban Giám khảo
coi chấm thi và công nhận kết quả của thí sinh đạt điểm theo quy định; phối hợp
với Phòng CĐ tham mưu lựa chọn đội tuyển chính thức tham gia Hội thi Thợ giỏi
TKV năm 2023.
b) Chấm thi
Bài thi được chấm theo biểu điểm và đáp án: Có 02 đến 03 giám khảo
chấm 01 bài thi lý thuyết và thực hành. Kết quả bài thi là điểm trung bình của các
giám khảo chấm. Trường hợp điểm của các giám khảo chấm lệch nhau trên 1,5
điểm, Thường trực Hội đồng thi đề nghị các giám khảo chấm lại, nếu kết quả
không thay đổi, sẽ mời người biên soạn đề và đáp án chấm lại. Ý kiến và điểm
của người soạn đề sẽ quyết định điểm của bài thi.
- Bài thi lý thuyết chấm điểm theo thang điểm 10/10, không có hệ số. Điểm
của 01 câu hỏi bằng 10 chia cho tổng số câu hỏi trong đề thi. Đối với bài thi thực
hành tùy theo đề thi và biểu điểm chấm, nhưng khi tổng hợp vẫn tính theo thang
điểm 10.
- Tất cả các trường hợp vi phạm nội quy thi (ở mức đình chỉ thi) và vi
phạm quy định về an toàn gây thiệt hại cho người và thiết bị đều bị hủy bỏ kết
quả thi;
- Trong quá trình thi thực hành, nếu xảy ra các ách tắc do khách quan, bất
khả kháng (như mất điện, hỏng thiết bị...), nếu đã thi được 3/4 thời gian thi thì
cho phép xác định kết quả đã thực hiện, năng suất xác định theo năng suất giờ
thực tế. Nếu mới thi được dưới 3/4 thời gian thi thì tổ chức thi lại vào thời gian
khác do Ban tổ chức sắp xếp.
5. Tiêu chuẩn, quyền lợi của công nhân
 
a) Tiêu chuẩn
Những công nhân tham gia ôn luyện, thi tuyển chọn và đạt kết quả theo
tiêu chuẩn sau thì được Hội đồng thi công nhận kết quả:
- Không vi phạm các quy định của Hội thi;
- Những công nhân tham gia thi tuyển chọn đạt tổng số điểm thi từ 21/30 điểm trở
lên, trong đó điểm từng phần thi (lý thuyết, thực hành, tác phong công nghiệp) đều đạt từ
7/10 điểm trở lên thì được lựa chọn vào đội tuyển tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm
2023.
- Những công nhân tham gia thi Thợ giỏi TKV đạt tổng số điểm thi từ 24/30
điểm trở lên, trong đó điểm từng phần thi (lý thuyết, thực hành, tác phong công
nghiệp) đều đạt từ 8/10 điểm trở lên thì được công nhận danh hiệu “Thợ giỏi” cấp
TKV. Nếu đạt tổng số điểm từ 29/30 điểm trở lên thì được công nhận “Thợ giỏi xuất
sắc” cấp TKV.
b) Quyền lợi
* Đối với cấp Công ty
- Được khen thưởng theo Quy định của Công ty và Công đoàn Công ty.
- Các công nhân không được lựa chọn vào đội tuyển tham gia Hội thi Thợ
giỏi TKV năm 2023 nhưng đạt tổng số điểm thi từ 15/30 điểm trở lên, trong đó
điểm từng phần thi (lý thuyết, thực hành, tác phong công nghiệp) đều đạt từ 5/10
điểm trở lên thì được miễn thi và được công nhận đạt kết quả thi nâng bậc CNKT
năm 2023 (nếu đã đăng ký thi tham gia thi nâng bậc CNKT năm 2023).
- Đối với những công nhân được xét chọn vào đội tuyển dự thi mà không
đạt giải “Thợ giỏi”, “Thợ giỏi xuất sắc” TKV năm 2023, được miễn thi và được
công nhận đạt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023; ngoài ra được thưởng
khuyến khích.
- Đối với công nhân đạt danh hiệu “Thợ giỏi” hoặc “Thợ giỏi xuất sắc” cấp
Tập đoàn được xem xét nâng sớm một bậc lương nếu có bậc thợ từ bậc 4/5 trở
xuống hoặc được nhận thêm tiền thưởng của Công ty. Đối với công nhân tột bậc
5/5 thì được nhận thêm tiền thưởng của Công ty.
* Đối với cấp Tập đoàn (theo Quy định của Tập đoàn):
- Được cấp giấy chứng nhận “Thợ giỏi” và “Thợ giỏi xuất sắc” cấp Tập
đoàn và tặng “Huy hiệu Thợ giỏi” kèm theo tiền thưởng với các mức:
+ Đạt danh hiệu “Thợ giỏi xuất sắc”: 12.000.000 đồng/người.
+ Đạt danh hiệu “Thợ giỏi”: 10.000.000 đồng/người.
- Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, Tập đoàn tổ chức cho công nhân đạt danh
hiệu “Thợ giỏi xuất sắc” cấp Tập đoàn đi thăm quan học tập trong nước hoặc
nước ngoài (các nước khu vực Châu Á).


Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG