Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-TKV ngày 21/3/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v Tổ chức Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023”;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TTCO ngày 05/01/2023 của Giám đốc Công
ty về việc ban hành Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi;
Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTCO, ngày 26/4/2023 của Giám đốc
Công ty về việc ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Giám đốc và Ban
Chấp hành Công đoàn Công ty;
Giám đốc và Ban Thường vụ Công ty thống nhất ban hành Kế hoạch liên
tịch tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội thi),
với các nội dung cụ thể như sau:
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và điều kiện cho đội ngũ công nhân kỹ
thuật Công ty thể hiện trình độ lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp của mình, giao
lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa những người thợ của các đơn vị với nhau.
Đào tạo và xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật giỏi nghề, đánh giá chất
lượng đội ngũ lao động trực tiếp và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất, đảm
bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn cao. Xây dựng đội ngũ thợ giỏi đa năng, có
kỹ năng nghề đạt chuẩn nghề quốc gia.
Tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong
Hội thi nhằm động viên phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi,
những nhân tố tích cực trong phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn
kỹ thuật, tay nghề, đạo đức kỹ năng nghề nghiệp trong Công ty và của TKV.
Việc tổ chức tham gia Hội thi phải thực hiện nghiêm túc, chính xác, công
bằng, an toàn tuyệt đối và có tác dụng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty cũng như của TKV.
1. Đối tượng, tiêu chuẩn để ôn luyện vào đội tuyển
Công nhân là thợ chính trực tiếp tham gia sản xuất tại Công ty liên tục
trong 3 năm và hiện đang làm đúng nghề dự thi. Có ý thức tổ chức kỷ luật và sức
khoẻ tốt, không vi phạm kỷ luật lao động. Là lao động có kỹ thuật, đạt năng suất
cao, có tinh thần tích cực học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, trong
sản xuất luôn thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn,.
Đang giữ bậc và hưởng lương từ bậc 3/5 trở lên đối với các nghề thuộc
thang bảng lương 5 bậc.
2. Các nghề thi, phân bổ số lượng thí sinh tham gia ôn luyện
- Theo phân bổ của TKV, Công ty sẽ tham gia thi nhóm nghề Cơ khí, bao
gồm: Nguội (03 người), Gò (03 người), Hàn (05 người).
- Dự kiến đội tuyển ôn luyện của Công ty: Tổng số: 20 người.
 
3. Nội dung và hình thức thi cấp TKV
a) Nội dung: Thi lý thuyết, thi thực hành và tác phong công nghiệp.
b) Hình thức:
- Thi lý thuyết: Làm bài thi trắc nghiệm. Thời gian tối đa không quá 90
phút.
+ Đề thi xây dựng trên cơ sở biên soạn Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm từ
giáo trình trắc nghiệm của Bộ ngân hàng đề thi kỳ thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 -
2023.
+ Hình thức ôn tập: Giáo viên kiêm chức hướng dẫn và công nhân tự ôn
tập theo giáo án và được giải đáp thắc mắc về phần lý thuyết cho người dự thi
trước ngày tổ chức thi.
- Thi thực hành và tác phong công nghiệp: Trên cơ sở nội dung các đề thi
Thợ giỏi của TKV.
4. Tổ chức thi chọn đội tuyển
a) Thành lập Hội đồng thi và Ban Giám khảo
Phòng TCLĐ tham mưu đề xuất thành lập Hội đồng thi và Ban Giám khảo
coi chấm thi và công nhận kết quả của thí sinh đạt điểm theo quy định; phối hợp
với Phòng CĐ tham mưu lựa chọn đội tuyển chính thức tham gia Hội thi Thợ giỏi
TKV năm 2023.
b) Chấm thi
Bài thi được chấm theo biểu điểm và đáp án: Có 02 đến 03 giám khảo
chấm 01 bài thi lý thuyết và thực hành. Kết quả bài thi là điểm trung bình của các
giám khảo chấm. Trường hợp điểm của các giám khảo chấm lệch nhau trên 1,5
điểm, Thường trực Hội đồng thi đề nghị các giám khảo chấm lại, nếu kết quả
không thay đổi, sẽ mời người biên soạn đề và đáp án chấm lại. Ý kiến và điểm
của người soạn đề sẽ quyết định điểm của bài thi.
- Bài thi lý thuyết chấm điểm theo thang điểm 10/10, không có hệ số. Điểm
của 01 câu hỏi bằng 10 chia cho tổng số câu hỏi trong đề thi. Đối với bài thi thực
hành tùy theo đề thi và biểu điểm chấm, nhưng khi tổng hợp vẫn tính theo thang
điểm 10.
- Tất cả các trường hợp vi phạm nội quy thi (ở mức đình chỉ thi) và vi
phạm quy định về an toàn gây thiệt hại cho người và thiết bị đều bị hủy bỏ kết
quả thi;
- Trong quá trình thi thực hành, nếu xảy ra các ách tắc do khách quan, bất
khả kháng (như mất điện, hỏng thiết bị...), nếu đã thi được 3/4 thời gian thi thì
cho phép xác định kết quả đã thực hiện, năng suất xác định theo năng suất giờ
thực tế. Nếu mới thi được dưới 3/4 thời gian thi thì tổ chức thi lại vào thời gian
khác do Ban tổ chức sắp xếp.
5. Tiêu chuẩn, quyền lợi của công nhân
 
a) Tiêu chuẩn
Những công nhân tham gia ôn luyện, thi tuyển chọn và đạt kết quả theo
tiêu chuẩn sau thì được Hội đồng thi công nhận kết quả:
- Không vi phạm các quy định của Hội thi;
- Những công nhân tham gia thi tuyển chọn đạt tổng số điểm thi từ 21/30 điểm trở
lên, trong đó điểm từng phần thi (lý thuyết, thực hành, tác phong công nghiệp) đều đạt từ
7/10 điểm trở lên thì được lựa chọn vào đội tuyển tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm
2023.
- Những công nhân tham gia thi Thợ giỏi TKV đạt tổng số điểm thi từ 24/30
điểm trở lên, trong đó điểm từng phần thi (lý thuyết, thực hành, tác phong công
nghiệp) đều đạt từ 8/10 điểm trở lên thì được công nhận danh hiệu “Thợ giỏi” cấp
TKV. Nếu đạt tổng số điểm từ 29/30 điểm trở lên thì được công nhận “Thợ giỏi xuất
sắc” cấp TKV.
b) Quyền lợi
* Đối với cấp Công ty
- Được khen thưởng theo Quy định của Công ty và Công đoàn Công ty.
- Các công nhân không được lựa chọn vào đội tuyển tham gia Hội thi Thợ
giỏi TKV năm 2023 nhưng đạt tổng số điểm thi từ 15/30 điểm trở lên, trong đó
điểm từng phần thi (lý thuyết, thực hành, tác phong công nghiệp) đều đạt từ 5/10
điểm trở lên thì được miễn thi và được công nhận đạt kết quả thi nâng bậc CNKT
năm 2023 (nếu đã đăng ký thi tham gia thi nâng bậc CNKT năm 2023).
- Đối với những công nhân được xét chọn vào đội tuyển dự thi mà không
đạt giải “Thợ giỏi”, “Thợ giỏi xuất sắc” TKV năm 2023, được miễn thi và được
công nhận đạt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023; ngoài ra được thưởng
khuyến khích.
- Đối với công nhân đạt danh hiệu “Thợ giỏi” hoặc “Thợ giỏi xuất sắc” cấp
Tập đoàn được xem xét nâng sớm một bậc lương nếu có bậc thợ từ bậc 4/5 trở
xuống hoặc được nhận thêm tiền thưởng của Công ty. Đối với công nhân tột bậc
5/5 thì được nhận thêm tiền thưởng của Công ty.
* Đối với cấp Tập đoàn (theo Quy định của Tập đoàn):
- Được cấp giấy chứng nhận “Thợ giỏi” và “Thợ giỏi xuất sắc” cấp Tập
đoàn và tặng “Huy hiệu Thợ giỏi” kèm theo tiền thưởng với các mức:
+ Đạt danh hiệu “Thợ giỏi xuất sắc”: 12.000.000 đồng/người.
+ Đạt danh hiệu “Thợ giỏi”: 10.000.000 đồng/người.
- Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, Tập đoàn tổ chức cho công nhân đạt danh
hiệu “Thợ giỏi xuất sắc” cấp Tập đoàn đi thăm quan học tập trong nước hoặc
nước ngoài (các nước khu vực Châu Á).


Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy
  Chương trình thăm, tặng quà tổ đội Thanh niên tham gia quản lý nhân Tháng công nhân năm 2024 của Đoàn Thanh niên TKV tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyển than Cửa Ông: Nét nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2024
  Hơn 2000 người lao động làm nghề nặng nhọc độc hại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024
  thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
  Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước mặt
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2024.
  Lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tham gia Hội thao bắn súng quân dụng lực lượng Thường trực Quân đội và dân quân tự vệ LLVT tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  Ý nghĩa ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
  “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết liệt 20”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG