Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)

Căn cứ Nghị quyết 35-NQ/ĐU ngày 17/7/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Tập đoàn thông báo mở lớp Đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 như sau:
1. Đối tượng học:
Các đơn vị đăng ký học viên xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Đối tượng ưu tiên 1: Các chức danh được quy hoạch Giám đốc doanh
nghiệp thành viên và Giám đốc đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên. Trường
hợp đăng ký số lượng học viên nhiều thì thứ tự ưu tiên chức danh từ cao xuống
thấp.
- Đối tượng ưu tiên 2: Giám đốc các doanh nghiệp thành viên và Giám đốc
các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên đương chức chưa qua khóa đào tạo
chức danh giám đốc doanh nghiệp;
- Đối tượng ưu tiên 3: Phó giám đốc các doanh nghiệp thành viên, Phó giám
đốc các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên có nhu cầu và chưa qua khóa đào
tạo chức danh giám đốc doanh nghiệp;
2. Số lượng đăng ký:
- Các đơn vị sản xuất than, kho vận, sàng tuyển, khoáng sản, hóa chất, điện
lực đăng ký dự tuyển 02 học viên (các Tổng công ty có thể đăng ký từ 2-4 học
viên);
- Các đơn vị còn lại mỗi đơn vị đăng ký dự tuyển từ 1-2 học viên.
Trên cơ sở số lượng đăng ký, TKV sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên đến khi đủ
chỉ tiêu.
3. Điều kiện tham gia dự tuyển:
- Các đơn vị chọn cử cán bộ đúng đối tượng học, được đánh giá hoàn thành
tốt nhiệm vụ, không trong thời gian thi hành kỷ luật và các cán bộ đang theo học các
lớp tập trung/bán tập trung thuộc chuyên đề khác (đào tạo lý luận chính trị, văn
bằng 2...)
- Trước khi được dự tuyển để tham gia khóa học, các ứng viên phải đảm bảo
vượt qua được kỳ sát hạch tiếng Anh trình độ Bắt đầu (Beginner). TKV sẽ tổ chức
khóa đào tạo tiếng Anh trực tuyến dành riêng cho các ứng viên để đạt trình độ
Beginner.
- Ứng viên đã có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo tiếng Anh trực tuyến
trình độ Beginner của TKV, ứng viên đã và đang làm nghiên cứu sinh có quy định
trình độ tiếng Anh, ứng viên đã tốt nghiệp các khóa đào tạo tại các nước sử dụng
tiếng Anh hoặc tốt nghiệp một số trường Đại học có chuyên ngành tiếng Anh: ĐH
Ngoại ngữ, ĐH Ngoại thương... hoặc các ứng viên có sử dụng tiếng Anh trong công
việc hàng ngày (làm việc tại các phòng, ban Hợp tác quốc tế, xuất nhập khẩu...)
 
được xác định đủ điều kiện đầu vào của môn tiếng Anh.
- TKV sẽ xét tuyển các ứng viên đủ điều kiện và lựa chọn tối đa 28-30 ứng
viên trong số các ứng viên đủ điều kiện để tham dự khóa đào tạo chức danh Giám
đốc doanh nghiệp khóa 14.
4. Thời gian và chương trình học:
Chương trình học được tổ chức thành hai giai đoạn:
- Giai đoạn 01: Đào tạo tiếng Anh trực tuyến (E-learning) trình độ Bắt đầu
cho các ứng viên theo chương trình do TKV phê duyệt.
- Giai đoạn 02: Đào tạo chính thức chương trình chức danh Giám đốc doanh
nghiệp.
5. Địa điểm học: Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin.
6. Kinh phí: Nguồn kinh phí do các đơn vị cử cán bộ đi học tự chi trả.
7. Tổ chức thực hiện
- Các đơn vị có trách nhiệm đăng ký cán bộ tham gia khóa học theo biểu
mẫu đính kèm. Danh sách đăng ký gửi về Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin
trước ngày 19/5/2023 (Bản chính qua đường công văn và bản scan qua địa chỉ
email: daotaotcns@vbs.edu.vn). Các vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo
- Trường Quản trị kinh doanh, số điện thoại 024.62905700 để được hỗ trợ.
- VBS có trách nhiệm tổng hợp danh sách (i) các ứng viên tham dự lớp đào
tạo tiếng Anh trực tuyến (ii) các ứng viên được miễn không phải tham gia sát hạch
tiếng Anh trình độ Bắt đầu (Beginner) (iii) báo cáo Tập đoàn xem xét quyết định
trước ngày 23/5/2023.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.


Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG