Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)

Quý I năm 2023, các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng người lao động, cùng với cơ quan chuyên môn phát huy dân chủ, đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong CNVCLĐ. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đạt kết quả tốt, cơ bản các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác An toàn vệ sinh lao động đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay, khối các đơn vị sản xuất, chế biến than giữ vững an toàn. Công tác dân chủ được phát huy thông qua Hội nghị người lao động các cấp, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc. Các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả, thu nhập của người lao động dịp Tết nguyên đán đạt ở mức cao đã tạo hiệu ứng cho việc thu hút nguồn nhân lực. Việc hướng dẫn chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

 

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 cụ thể như sau:

VỀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

Phối hợp với chuyên môn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng năm 2023, phấn đấu 6 tháng đầu năm Tập đoàn thực hiện hoàn thành từ 50% kế hoạch năm đề ra:

 • Than NK sản xuất: 10,0 triệu tấn, tiêu thụ 13,2 triệu tấn; bóc đất đá 44 triệu m3; đào lò 77.000 mét.
 • Sản phẩm Alumina 381 ngàn tấn; tinh quặng đồng: 26.700 tấn; đồng tấm: 8.300 tấn, kẽm thỏi 3.000 tấn, phôi thép: 61.000 tấn.
 • Sản xuất điện: 2,4 tỷ kWh.
 • Vật liệu nổ CN: sản xuất thuốc nổ: 19.000 tấn; cung ứng thuốc nổ: 28.500 tấn, sản xuất Amon Nitrat: 45.000 tấn, tiêu thụ Amon Nitrat: 47.000 tấn.

VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 1. Mục tiêu:

Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên người lao động tích cực lao động sản xuất góp phần hoàn thành kế hoạch quý II và 6 tháng đầu năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành Đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến tới đại hội VI Công đoàn TKV, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu thực hiện hoàn thành 15 mục tiêu và 38 chương trình công tác trọng tâm năm 2023.

 1. Các giải pháp chủ yếu chỉ đạo hoạt động công đoàn
  1. Thực hiện công tác dân chủ; chăm lo lợi ích và giải quyết chế độ chính sách đối với NLĐ
 • Chủ động tham gia cùng chuyên môn bố trí đủ việc làm, thu nhập cho NLĐ đặc biệt khối dịch vụ, phụ trợ, địa chất, cơ khí.
 • Phối hợp chỉ đạo Hội nghị người lao động Công ty mẹ Tập đoàn 2023.
 • Các đơn vị tổ chức đối thoại tại nơi làm việc quý II/2023.
 • Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình: Tham quan, nghỉ mát; hỗ trợ điều trị; khám sức khỏe định kỳ.
 • Quan tâm hỗ trợ kinh phí đối tượng người lao động sức khỏe yếu đi nghỉ mát hỗ trợ điều trị tại các trung tâm điều dưỡng trong ngành.
 • Rà soát, tổng hợp đề nghị hỗ trợ xây sửa nhà Mái ấm Công đoàn và nhà ở diện chính sách đợt I năm 2023.
 • Tổ chức các hoạt động Tháng công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, thăm tặng quà các tổ đội nhân tháng công nhân; tổ chức Chương trình “Vinh quang Thợ mỏ - Bản lĩnh, Sáng tạo, Thiết thực”.
  1. Tổ chức phong trào thi đua
 • Phối hợp triển khai các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và thi đua của tổ chức công đoàn góp phần hoàn thành từ 50% kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và hoàn thành các chương trình công tác công đoàn đề ra.
 • Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tháng 5 - Tháng công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2023.
 • Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, phê duyệt các đơn vị tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến n lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thng đại dịch Covid-19”.
 • Triển khai các công trình, sản phẩm công đoàn tham gia quản lý, khắc phục khó khăn trong SXKD, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
 • Xét chọn danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo năm 2022, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo.
  1. Công tác ATVSLĐ
 • Tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên.
 • Công đoàn TKV tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ tại một số đơn vị trực thuộc. Các cấp công đoàn tổ chức tập huấn cho mạng lưới ATVSV.
 • Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi ATVSV giỏi lần thứ 12 năm 2023.
  1. Công tác Tuyên giáo
 • Phối hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Tập đoàn. Chỉ đạo các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023.
 • Tiếp tục triển khai Đề án văn hóa thợ Mỏ trong thời kỳ mới.
 • Tổ chức hội nghị gặp mặt mạng lưới TTV, CTV nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.
 • Truyền thông cao điểm các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
  1. Hoạt động Nữ CNVCLĐ
 • Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lao động nữ, khám sức khỏe định kỳ, cải thiện điệu kiện làm việc; thăm hỏi tặng quà các gia đình nữ CNVCLĐ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi, tật nguyền.
 • Triển khai các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì hạnh phúc trẻ em, Quốc tế thiếu nhi 01/6; ngày gia đình Việt Nam 28/6; tổng hợp đề xuất khen thưởng con CNLĐ đạt thành tích xuất sắc.
 • Tiếp tục triển khai đề án hộ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình, đánh giá kết qua giai đoạn 01 của đề án.
  1. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn
 • Chỉ đạo công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 xong trong tháng 5/2023; kiện toàn tổ chức, cán bộ công đoàn các đơn vị khi sau đại hội; giải quyết chế độ cho cán bộ công đoàn không đủ tuổi tái cử theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Hoàn thành các công việc chuẩn bị Đại hội Công đoàn TKV khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2023 xong trong tháng 6/2023 bao gồm: Văn kiện đại hội; quy trình nhân sự; báo cáo Tổng Liên đoàn duyệt Đại hội; công tác tuyên truyền, khánh tiết, phục vụ đại hội...
 • Triển khai các lớp tập huấn, đào tạo theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn và Công đoàn TKV; Tiếp tục cập nhật số liệu đoàn viên lên phần mềm quản lý.
  1. Công tác Kiểm tra, giám sát
 • Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023.
 • Tiếp tục hướng dẫn công đoàn các cấp tham gia tiếp đoàn viên, NLĐ, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; kịp thời xem xét, giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm nếu có.
  1. Công tác Tài chính, Văn phòng, Đối ngoại
 • Thực hiện tốt công tác thu, chi, nghiệp vụ quản lý tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Phê duyệt báo cáo quyết toán năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc.
 • Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên cho 3.000 người lao động xuất sắc đi tham quan nghỉ mát từ nguồn tài chính công đoàn.
 • Triển khai kịp thời các chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn mới về công tác tài chính, kế toán của Tổng Liên đoàn, thực hiện các quy định về phân phối các quỹ của tổ chức công đoàn; vận hành phần mềm kế toán mới của Tổng liên đoàn.
 • Thực hiện tốt việc thông tin, báo cáo, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, thống kê và công tác đối ngoại theo quy định.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG