Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)

 

Tháng 04 năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ, chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đồng bộ trong các tổ chức. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện.

Để đạt được những kết quả nói trên đảng bộ Công ty đã triển khai quyết liệt Nghị quyết, Chỉ thị của lãnh đạo các cấp và tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy TKV. Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy TKV và Công ty, chuẩn bị xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII.

Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị diễn ra trong Quý II/2023. Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày nhà sàng Cửa Ông đi vào hoạt động (1924-2024).

Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, truyền thống văn hóa của TKV và Công ty; kết quả thực hiện, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn về xây dựng chỉnh đốn Đảng; những mô hình mới, giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; biểu dương tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”, người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Tập đoàn, các trang fanpage: “Dấu son”, “Người Thợ”, “Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam”, “Vàng đen Tổ quốc” và đẩy mạnh hoạt động trang facebook "Lửa hồng". Tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023); kế hoạch, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1 và tháng 4/2023 của TKV, Công ty. Tuyên truyền, phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty và dư luận xã hội; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo công văn số 1364/BCĐ, ngày 14/4/2023 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Cẩm Phả; Phối hợp xác định FO, truy vết F1 và các trường hợp cán bộ, công nhân, viên chức bị nhiễm Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị theo công văn số 214/BCĐ, ngày 15/4/2023 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Phường Cửa Ông.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác truyền thông, đầy mạnh các kênh thông tin của Công ty và đơn vị để góp phần định hướng dư luận; các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/ĐU đảm bảo mục tiêu chung, ý nghĩa và lan tỏa trong TKV và Công ty; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt quy định dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm ổn định tư tưởng của CBCNV, giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được. Tăng cường công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin kịp thời trên các trang mạng xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các sự kiện lịch sử, chinh trị diễn ra trong Quý II/2023.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền CBCNV, NLĐ không chủ quan, lơ là, không hoang mang đối với những diễn biến mới của dịch Covid-19 và tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của các cấp về phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người,...

Triển khai thực hiện nghiêm chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy Công ty, chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2023 trong toàn Đảng bộ, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể Công ty và các Chi bộ.          

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phối hợp chăm lo việc làm, ổn định đời sống của CBCNV. Tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chương trình hành động thực hiện chuyển đổi số trong Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chương trình hành động về AT,VSLD, đẩy mạnh thực hiện 4 phong trào thi đua do TKV phát động đó là các phong trào - hóa" CCH -TĐH-THH; “3 Sáng”: Sáng tạo - Sáng kiến - Sáng, Xanh, Sạch, “3 Cao: Ngày công cao, sản lượng cao, thu nhập cao; "3 An”: An ninh - An toàn - An sinh, tăng cường công tác tuyên truyền và giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp. Phối hợp thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của các Ban Chỉ đạo.

Tăng cường bám sát các chi tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chi tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp.

Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu qua, tiết kiệm; quy hoạch kho để tiếp tục sản xuất than chất lượng cao chuẩn bị cho việc xuất khẩu, tăng cường tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu, cấp than cho nhiệt diện, đạm đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ. Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuất linh hoạt theo tình hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 ở mức an toàn cao nhất, sản xuất hiệu quả nhất trong tình hình mới.

Rà soát, bố trí và sử dụng lao động hợp lý trong toàn Công ty; giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch.

Tổ chức triển khai kiểm tra việc phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các đơn vị trong Công ty. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Rà soát, bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động; ôn định việc làm, đời sống và giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao động.

Chỉ đạo Đội U19 TKV tập huấn nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật và tham dự giải U19 Quốc gia năm 2023. Quản lý huấn luyện đào tạo kỹ chiến thuật cơ bản, thế lực cho VĐV các tuyến chuẩn bị tham gia giải vô địch quốc gia năm 2023. Công ty tổ chức thành công giải bóng bàn – cầu lông nội bộ năm 2023 thu hút 150 vận động viên tham gia. Chọn cử đoàn vận động viên tham gia giải cầu lông phong trào năm 2023 của Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 1013/4/2023 tại Nhà thi đấu thể thao của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, kết quả đạt 01 Huy chương vàng đôi nữ lứa tuổi 46-50 và Huy chương bạc đôi nam-nữ lứa tuổi 36-40.

Phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh, trọng tâm là tuyển giáp biển hồ GAP, khu vực bốc than nhập khẩu, PX Tuyển than 4, tuyển vận chuyển đá thải vào mỏ. Duy tri kiêm tra người, phương tiện ra, vào mặt bằng Công ty, giám sát chặt chẽ các khâu giao, nhận than, quản lý vật tư, tài sản, làm sạch thùng xe trước khi đi mỏ, giữ ổn định ANTT các khu vực sân ga, các khu vực có lao động đơn vị thuê ngoài sửa chữa thiết bị, thi công công trình. Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản trước, trong các ngày Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác PCCC trong mùa nắng, nóng năm 2023. Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa các hoạt động than trái phép, đảm bảo ANTT, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế trong Công ty.

Tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong CBCNV; công tác tự kiểm tra của Quản đốc các đơn vị, kiểm tra việc ra, vào các cổng bảo vệ và để xe đạp, xe máy đúng nơi quy định. Tiếp tục tổ chức huấn luyện công tác PCCC và CNCH năm 2023 cho hàng trăm CBCNV. Ban hành Danh mục hồ sơ quản lý và theo dõi thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo, triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023.

Thực hiện công tác môi trường theo đúng kế hoạch. Duy trì hệ thống quan lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015. Các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác môi trường, xanh hóa mặt bằng sản xuất phấn đấu đến năm 2025 Công ty hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào cơ sở sản xuất.

                                                Phan Thủy (TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG