Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)

 

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,5% sau khi kết thúc quý I với số liệu không đạt như kỳ vọng, ngay từ đầu quý II, Chính phủ tích cực thực hiện các giải pháp quyết liệt và đồng bộ để thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế bằng các biện pháp điều chỉnh lãi suất, giải quyết kịp thời các khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh đầu tư công... nhằm quyết tâm hoàn thành mục tiêu cả năm. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quý I, toàn Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam đã tích cực lao động sản xuất, tận dụng các điều kiện thuận lợi, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc về giấy phép khai thác, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao...quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của quý II ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Kết quả đạt được như sau:

Tháng 4/2023, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo ban hành các văn bản về lãnh đạo nhiệm vụ SXKD, công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/ĐU, ngày 30/12/2022 của Đảng ủy TKV về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023; kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2023, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2023, công tác chăm lo đời sống người lao động... của TKV và các đơn vị. Tuyên truyền kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 11/4 (2007 - 2023); kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2023) ); tuyên truyền những kết quả đạt được của Đảng bộ TKV tại Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022...

Tổng hợp báo cáo kết quả 10 năm về thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản và Báo cáo kết quả thực hiện nội dung trên theo chỉ đạo của Đảng uỷ Khối. Phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023 của BTV Đảng uỷ Tập đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác dân vận đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại một số đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, văn hóa thể thao, giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, các hoạt động chào mừng 16 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 11/4 (2007-2023)...

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

 Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2023: Than nguyên khai: 3,5 triệu tấn, đạt 8,9% kế hoạch năm; Than nhập khẩu: 660 ngàn tấn, đạt 7,2% kế hoạch năm; Than tiêu thụ: 4,34 triệu tấn, đạt 9,4% kế hoạch năm; Đất bóc: 12,7 triệu m3, đạt 8% kế hoạch năm; Các chỉ tiêu giá trị: Tổng doanh thu tháng 4/2023 dự kiến 14.892 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2023: Các chỉ tiêu sản lượng: Sản xuất than: 13,39 triệu tấn, đạt 34,3% kế hoạch năm và bằng 89,7% so cùng kỳ năm 2022; Than tiêu thụ: 15,96 triệu tấn, đạt 34,3% kế hoạch năm và bằng 100,6% so với cùng kỳ; Bốc xúc đất đá: 39,5 triệu m3, đạt 25% kế hoạch năm và bằng 84,5% so với cùng kỳ; Các chỉ tiêu giá trị: Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 55.038 tỷ đồng, đạt 32,6% kế hoạch năm, bằng 114,1% so với cùng kỳ 2022. Nộp NSNN 13 nghìn tỷ đồng bằng 64,4% kế hoạch năm.

Tiền lương bình quân Toàn TKV dự kiến đạt: 15,7 triệu đồng/ng-th, bằng 105,2% kế hoạch; trong đó SXT: 16,268 triệu đồng/ng-th, bằng 105,2% kế hoạch.

Tháng 5, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn 25/5 (2007-2023). Thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo cơ quan quản lý điều hành, các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị đoàn thể quần chúng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong tháng 5/2023.

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng uỷ Tập đoàn về sản xuất kinh doanh, công tác an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện các giải pháp quản lý an toàn lao động đã được triển khai, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giảm tối đa các vụ tai nạn lao động nặng và TNLĐ nghiêm trọng. Tiếp tục làm việc với các bộ ngành Tập trung giải quyết vướng mắc dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn. Khẩn trương xây dựng lộ trình để đạt công suất thiết kế của các dự án khai thác than, đẩy mạnh công tác nhập khẩu than, bổ sung công đoạn chế biến than từ SPNT. Bám sát diễn biến thị trường tiêu thụ khoáng sản xây dựng các phương án linh hoạt để tăng tiêu thụ đồng tấm và các sản phẩm khác. Tăng cường đổi mới, sáng tạo, tiếp tục áp dụng công nghệ mới nhằm tăng thời gian làm việc hữu ích của người lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển của TKV tại các địa phương; giải quyết vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng; quản lý tài nguyên, không để xảy ra vi phạm về ranh giới và mất mát tài nguyên trong địa bàn do đơn vị quản lý.

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn 25/5 (2007-2023), kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động 01/5 (1886 - 2023), kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4, nhiệm vụ tháng 5/2023 của TKV và các đơn vị; các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2023... tuyên truyền về kết quả của Đảng ủy TKV đạt được tại Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022. Xây dựng kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023. Phối hợp mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2023.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung theo tinh thần nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục tiến hành các chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản năm 2022 trong Đảng bộ TKV. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ TKV và Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực.

Tổ chức kiểm tra hiện thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại một số đơn vị theo kế hoạch. Lãnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chỉ đạo tại văn bản số 158 CV/BCDĐUK ngày 12/4/2023 của BCĐ cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng ủy Khối. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của TKV năm 2023.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG