Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Quyết định số 659/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế Tổ chức thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn.

 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai kế hoạch Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 như sau:

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ công nhân kỹ thuật trong toàn Tập đoàn có phong trào ôn lý thuyết luyện tay nghề thi thợ giỏi; Đào tạo và xây dựng được đội ngũ công nhân kỹ thuật giỏi nghề, có phẩm chất đạo đức tốt và tác phong công nghiệp cao phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp đổi mới công nghệ, phù hợp với sự tăng trưởng của Tập đoàn; Xây dựng đội ngũ thợ giỏi toàn năng: giỏi lý thuyết, giỏi tay nghề, có kỹ năng nghề đạt chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;

Tiếp tục đổi mới cách thức đánh giá trình độ Thợ giỏi cấp Tập đoàn theo phương thức áp dụng công nghệ số phù hợp với hình thức Thi kỹ năng nghề Quốc gia; Tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi nhằm động viên phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, những nhân tố tích cực trong phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề, đạo đức nghề nghiệp trong toàn Tập đoàn;

Hội thi được tổ chức trong phạm vi toàn Tập đoàn, từ cấp cơ sở đến cấp Tập đoàn; các nghề tổ chức thi cấp Tập đoàn do Tập đoàn lựa chọn trên cơ sở tham khảo ý kiến của các đơn vị theo nguyên tắc phải đảm tính toàn diện;

Khắc phục các hạn chế, tồn tại của các Hội thi các năm trước: Số nghề dự thi chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất than và cơ khí do có nhiều đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực này, các lĩnh vực khác chỉ có một hoặc một số ít đơn vị nên không tổ chức thi ở cấp Tập đoàn, do đó hội thi chưa đảm bảo tính toàn diện;

Đối với các nghề mỏ hầm lò và lộ thiên chủ yếu thi thực hành tại khai trường của chính doanh nghiệp nên mức độ chính xác, khách quan trong đánh giá, chấm điểm còn hạn chế.

Về tính điểm thi thực hành: cách tính điểm thông thường chưa xét đến trọng số kỹ năng khó - dễ của bài thi để đánh giá tay nghề của người thợ;

Hình thức và thang điểm đánh giá hình thức thi thông thường chưa tiệm cận với kỹ năng nghề quốc gia và quốc tế.

 1. Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty
 1. Đối tượng và tiêu chuẩn dự thi
 1. Công nhân (thí sinh) là thợ chính trực tiếp tham gia sản xuất hiện đang làm đúng nghề dự thi;
 2. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không vi phạm kỷ luật lao động;
 3. Các tiêu chí khác do đơn vị quy định.
 1. Nhóm nghề/nghề tổ chức thi
 • Các Nhóm nghề/nghề tổ chức thi cấp Tập đoàn;
 • Các Nhóm nghề/nghề khác do đơn vị quyết định nhưng phải đảm bảo nguyên tắc là những nghề sản xuất kinh doanh chính, có số lượng công nhân kỹ thuật chiếm đa số để lựa chọn tổ chức thi chọn thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty. Trên cơ sở kết quả các nghề do đơn vị tổ chức thi (số lượng lao động, tính chất quan trọng của nghề, công việc...) Tập đoàn sẽ xem xét bổ sung vào kỳ thi thợ giỏi cấp Tập đoàn trong lần thi tiếp theo.
 1. Hình thức thi
 1. Thi lý thuyết, thi thực hành và tác phong công nghiệp;
 2. Khuyến khích các đơn vị thi tay nghề theo hình thức Thi kỹ năng nghề Quốc gia;
 3. Đề thi: Do Hội đồng thi chọn thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty quy định.
 1. Thời gian tổ chức thi
 1. Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty (do các đơn vị tự tổ chức): Từ 01/4/2023 - 15/6/2023.
 2. Các đơn vị đăng ký kế hoạch tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty về Tập đoàn trước ngày 01/4/2023.
 1. Khen thưởng
 1. Thực hiện theo quy chế, quy định của Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty;
 2. Cá nhân:
 • Thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty được tham dự Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn theo quy định ở mục B.II Kế hoạch này;

- Được dự Lễ tuyên dương Thợ giỏi cấp Tập đoàn và được Tập đoàn khen thưởng mức thưởng: 10 triệu đồng/người với số lượng nhóm 3 đơn vị dẫn đầu không quá 5 thợ giỏi xuất sắc, các đơn vị còn lại không quá 3 thợ giỏi xuất sắc đối với những nghề Tập đoàn không tổ chức thi cấp Tập đoàn.

b) Tập thể:

- Các đơn vị tổ chức tốt Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty được Tập đoàn biểu dương, khen thưởng theo các tiêu chí (i) số công nhân được tham dự Hội thi thợ giỏi/tổng số lao động cùng nghề (ii) số nghề tổ chức Hội thi ngoài những nghề Tập đoàn tổ chức (iii) Được tính điểm ưu tiên khi xét danh hiệu “doanh nghiệp vì người lao động”.

- Được Tập đoàn khen thưởng:

+ Đơn vị nằm trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu mức tiền thưởng 50 triệu đồng; Riêng đơn vị dẫn đầu được thưởng 80 triệu đồng.

+ Đơn vị khuyến khích mức tiền thưởng 30 triệu đồng.

- Đối với các đơn vị có đủ điều kiện tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty nhưng không tổ chức hội thi thì sẽ xem xét trừ điểm khi xét danh hiệu “doanh nghiệp vì người lao động” và nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị năm 2023.

 1. Kinh phí tổ chức Hội thi

Do các đơn vị thực hiện theo quy định. Các đơn vị có thể tham khảo hướng dẫn tại Phụ lục 2 đính kèm.

 1. Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn
 1. Đối tượng dự thi.

1.1 Công nhân (thí sinh) là thợ chính liên tục trong 3 năm trực tiếp tham gia sản xuất của các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV và hiện đang làm đúng nghề dự thi.

 1. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không vi phạm kỷ luật lao động.
 1. Tiêu chuẩn dự thi.
 1. Công nhân đạt danh hiệu Thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty một trong 3 kỳ gần nhất.
 2. Ưu tiên công nhân thuộc các phân xưởng, tổ đội đạt năng suất dẫn đầu Tập đoàn, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động đăng ký dự thi.
 3. Công nhân đã đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" cấp Tập đoàn từ Hội thi năm 2020 trở về trước không được đăng ký dự Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 năm 2023.
 4. Công nhân các nhóm nghề/nghề hoặc công ty mới tham dự thi cấp Tập đoàn lần đầu mà đơn vị chưa tổ chức được Hội thi cấp công ty thì có để xem xét đề cử công nhân tiêu biểu tham dự Hội thi cấp Tập đoàn.
 1. Nhóm nghề/nghề tổ chức thi cấp Tập đoàn:
 1. Nhóm nghề mỏ hầm lò:
 2. Nhóm nghề mỏ lộ thiên: Khoan, xúc, lái xe mỏ có trọng tải từ 50 tấn trở lên;
 3. Nhóm nghề cơ khí: Tiện, nguội, gò, hàn;
 4. Nhóm nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện;

đ) Nhóm nghề Vận hành nhà máy Alumin;

 1. Nhóm nghề tuyển khoáng: Tuyển đồng.
 1. Số lượng thí sinh dự thi:
 1. Tổng số: 558 thí sinh.
 2. Đối với nhóm nghề cơ khí, ngoài số lượng phân bổ tại phục lục 3, các đơn vị chưa được phân bổ có thể đăng ký công nhân đã đạt danh hiệu Thợ giỏi cấp Tổng công ty/Công ty tham dự Hội thi cấp Tập đoàn.
 3. Đối với nhóm nghề mỏ lộ thiên, căn cứ theo cơ cấu thiết bị khoan xoay cầu, khoan thủy lực, máy xúc điện, máy xúc thủy lực hiện có, các đơn vị có thể đăng ký tăng/giảm số lượng thí sinh cho từng loại thiết bị nhưng không vượt quá số lượng TKV dự kiến phân bổ cho đơn vị.
 1. Hình thức thi:
 1. Thi lý thuyết:
 1. Thi trắc nghiệm khách quan (trên giấy); thời gian làm bài thi tối đa 90 phút.
 2. Tổ chức thi tập trung tại Trường Cao đẳng TKV cùng ngày tổ chức Lễ khai mạc Hội thi.
 1. Thi thực hành và tác phong công nghiệp:

a) Hình thức thi:

- Tổ chức thi theo hình thức thi kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề: (i) Các nghề mỏ hầm lò (3 nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò); (ii) Các nghề cơ khí: nghề Gò, nghề Hàn (Hàn điện; Hàn hơi); (iii) Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện (vận hành tua bin, vận hành lò hơi, vận hành hệ thống điện trong nhà máy nhiệt điện);

- Tổ chức thi theo hình thức truyền thống (như kỳ thi thợ giỏi lần thứ 11, năm 2020): Các nghề còn lại.

b) Tổ chức thi tập trung:

- Phân hiệu đào tạo Hoành Bồ, Trường Cao đẳng TKV thi các nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò, Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò;

- Phân hiệu đào tạo Cẩm Phả, Trường Cao đẳng TKV thi các nghề: Gò, Hàn (Hàn điện, Hàn khí).

- Phân hiệu đào tạo Việt Bắc, Trường Cao đẳng TKV thi nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện (Vận hành tua bin, Vận hành lò hơi, Vận hành hệ thống điện trong nhà máy nhiệt điện).

- Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin thi các nghề: Tiện, Nguội.

c) Tổ chức thi tại khai trường các Tổng công ty/công ty: Các nghề còn lại.

 1. Đề thi
 1. Đề thi lý thuyết:

a) Đối với các nghề thuộc nhóm nghề khai thác mỏ hầm lò:

TKV xây dựng đề thi trên cơ sở Bộ ngân hàng, câu hỏi đã sử dụng tại kỳ thi thợ giỏi lần thứ 11;

b) Đối với các nghề thuộc nhóm nghề khai thác mỏ lộ thiên, cơ khí:

Đề thi được TKV xây dựng trên cơ sở biên soạn Bộ ngân hàng, câu hỏi trắc nghiệm từ giáo trình tự luận đã sử dụng tại kỳ thi thợ giỏi lần thứ 11;

 1. Đối với các nghề thuộc nhóm nghề mới (vận hành máy khoan thủy lực; vận hành nhà máy nhiệt điện; sản xuất alumin; tuyển khoáng):

Đề thi sẽ do TKV xây dựng mới.

 1. Đề thi thực hành:

a) Các nghề thi tập trung: Đề thi, đáp án/phiếu chấm thi do Tập đoàn ban hành;

b) Các nghề tổ chức thi tại doanh nghiệp: Tập đoàn ủy quyền cho Hội đồng thi tại doanh nghiệp ban hành đề thi, đáp án/phiếu chấm thi.

 1. Đối với các nghề thi theo hình thức đánh giá kỹ năng nghề, Tập đoàn bố trí các thí sinh làm quen thiết bị trước khi dự thi chính thức.
 1. Công bố đề thi:

a) Đề thi lý thuyết thực hiện theo đề kín (bảo mật không công bố);

b) Đề thi thực hành thực hiện theo đề mở, được công bố công khai trước ngày thi ít nhất 30 ngày để các đơn vị tổ chức cho thí sinh ôn luyện, làm quen thiết bị;

 1. Coi chấm thi:
 1. Coi, chấm thi lý thuyết:
 1. Thành phần Ban coi thi, Ban chấm thi lý thuyết: Do Tập đoàn thành lập, triệu tập.
 2. Tổ chức chấm thi: Bài thi được chấm theo biểu điểm và đáp án, mỗi bài thi do hai giám khảo chấm độc lập;
 1. Coi chấm thi thực hành, tác phong công nghiệp:

a) Thành phần Ban coi chấm thi thực hành: Do Tập đoàn thành lập, triệu tập, phân công địa điểm tham gia coi chấm thi.

b) Tổ chức coi, chấm thi:

Mỗi nghề thi bố trí tối thiểu 3 giám khảo coi, chấm thi.

- Đối với các nghề thi tập trung: Bố trí Ban coi chấm thi chung cho mỗi nghề;

- Đối với các nghề thi tại đơn vị: Bố trí chấm chéo giữa các đơn vị theo hình thức hoán đổi giám khảo chấm thi (giám khảo đơn vị A coi chấm thi tại đơn vị B, giám khảo đơn vị B chấm thi tại đơn vị C..., hoặc giám khảo đơn vị A+B+C coi chấm thi tại đơn vị D, giám khảo đơn vị D+E+G coi, chấm thi tại đơn vị H,...).

 1. Tổ chức chấm thi:

Mỗi bài thi thực hành do 3 giám khảo chấm độc lập; điểm bài thi thực hành, tác phong công nghiệp là điểm trung bình cộng của 3 giám khảo.

 1. Thời gian tổ chức thi:

a) Thi lý thuyết: một ngày, trong tháng 7/2023;

b) Thi thực hành: Từ 01/8/2023 - 30/10/2023.

Thời gian thi thực hành cụ thể của mỗi nghề/nhóm nghề sẽ được Tập đoàn thông báo bằng văn bản trên cơ sở xem xét điều kiện thực tế công tác chuẩn bị của các đơn vị.

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG