Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)

Đối với công nhân tham gia Hội thi cấp Tập đoàn.

 

1.1 Tiêu chí đánh giá công nhận danh hiệu thợ giỏi

Những công nhân tham gia dự thi và đạt kết qủa theo tiêu chuẩn dưới đây thì được Hội đồng thi thợ giỏi cấp Tập đoàn đề nghị Tổng giám đốc công nhận danh hiệu Thợ giỏi cấp tập đoàn:

a) Không vi phạm các quy định, nội quy của Hội thi.

b) Điểm thi:

- Công nhân đạt danh hiệu “Thợ giỏi” là người có tổng số điểm thi từ 24/30 điểm trở lên, trong đó điểm từng phần thi (lý thuyết, thực hành, tác phong công nghiệp) phải đạt từ 8/10 điểm trở lên.

- Công nhân đạt danh hiệu “Thợ giỏi xuất sắc” là người có tổng số điểm thi từ 29/30 điểm trở lên (lý thuyết, thực hành, tác phong công nghiệp).

 1. Quyền lợi đối với công nhân.
  1. Được cấp chứng nhận "Thợ giỏi", "Thợ giỏi xuất sắc" cấp Tập đoàn và tặng "Huy hiệu Thợ giỏi" kèm theo tiền thưởng với các mức dưới đây:

a) Đối với các nghề thuộc nhóm nghề các nghề mỏ hầm lò:

- Đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc": 20 triệu đồng/người.

- Đạt danh hiệu "Thợ giỏi": 15 triệu đồng/người.

b) Đối với các nghề thuộc nhóm nghề khác:

- Đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc": 12 triệu đồng/người.

- Đạt danh hiệu "Thợ giỏi": 10 triệu đồng/người.

 1. Được đơn vị tổ chức cho đi nghỉ dưỡng sức, tham quan học tập ở trong nước, nước ngoài (nếu đơn vị có điều kiện).
 2. Đối với công nhân đạt danh hiệu “Thợ giỏi xuất sắc” cấp Tập đoàn: Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, Tập đoàn tổ chức cho đi thăm quan học tập trong nước hoặc nước ngoài (các nước khu vực Châu Á).
 3. Tùy khả năng và cân đối chung trong đơn vị, Giám đốc đơn vị có thể xét nâng sớm một bậc lương cho công nhân đạt "Thợ giỏi xuất sắc" cấp Tập đoàn, nếu cá nhân chưa hưởng tột bậc lương của ngạch lương công nhân đang làm việc.
 1. Đối với các đơn vị dự thi cấp Tập đoàn:

Việc xét thưởng đơn vị theo từng nhóm nghề với các nội dung dưới đây:

 1. Đạt kết quả cao:

- Số công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc" và "Thợ giỏi"/số lượng người tham gia dự thi/nhóm nghề;

- Số lượng người tham gia dự thi/nhóm nghề;

 1. Có phong trào tốt, chấp hành điều lệ, nội quy hội thi, kỷ luật lao động.
 2. Hội thi đảm bảo an toàn, chất lượng.
 3. Mức thưởng:

- Đạt giải nhất nhóm nghề được tặng Cờ kèm theo mức tiền thưởng 120 triệu đồng.

- Đạt giải nhì nhóm nghề được Bằng khen kèm theo mức tiền thưởng 100 triệu đồng.

- Đạt giải ba nhóm nghề được tặng Bằng khen kèm theo mức tiền thưởng 80 triệu đồng.

- Đạt giải khuyến khích nhóm nghề được thưởng 50 triệu đồng.

 1. Đối với tập thể, cá nhân tham gia tổ chức, điều hành Hội thi (các Ban giúp việc Hội đồng thi, các Ban chuyên môn của Tập đoàn, các đơn vị đăng cai thi tập trung, các tập thể tham mưu tổ chức thi tại đơn vị) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:
  1. Đối với đơn vị, tập thể trực tiếp tham gia tổ chức, điều hành thi tập trung: Mức thưởng từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng/đơn vị.
  2. Đối với tập thể tham gia các công tác của Hội thi tại đơn vị: Mức thưởng 10 triệu đồng/tập thể.
  3. Đối với các Ban giúp việc Hội thi cấp Tập đoàn, các Ban, Phòng chuyên môn tùy thuộc mức độ tham gia, hoàn thành nhiệm vụ được giao, mức tiền thưởng từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng/tập thể.
  4. Đối với cá nhân trực tiếp tham gia chỉ đạo, tổ chức, điều hành Hội thi mức thưởng 3 đến 5 triệu đồng/người.
 2. Kinh phí tổ chức:

a) Kinh phí tổ chức Hội thi chi theo mức vận dụng quy định tại:

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 15/10/2017 về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016­2020.

- Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/9/2021 về việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

- Các quy định của Tập đoàn: Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019; Quyết định số 1421/QĐ-TKV ngày 20/8/2020 của Tập đoàn; Công văn số 4841/TKV-TCNS ngày 25/10/2022;

- Quy định chế độ chi tiêu trong nội bộ của đơn vị Tập đoàn giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động Hội thi.

b) Một số mức chi vận dụng:

- Biên tập đề thi trắc nghiệm: 60.000 đồng/câu;

- Biên tập đề thi (ra đề thi) thực hành: 1.000.000 đồng/đề; mỗi nghề dự kiến 1 đến 5 đề.

- Chi họp Hội đồng thi, Ban coi thi lý thuyết, Ban chấm thi lý thuyết, Ban coi và chấm thi thực hành: tối đa 1.000.000 đồng/ngày, ca/người (tương đương mức lương Trưởng phòng kỹ thuật, nghiệp vụ Tổng Công ty quy định tại Quyết định 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019).

- Chi tiền ăn: Đại biểu 300.000 đồng/người, lái xe, phục vụ: 200.000 đồng/người (áp dụng Quyết định số 1421/QĐ-TKV ngày 20/8/2020 của Tập đoàn về quy định việc thanh toán chi phí, phục vụ công tác quản lý điều hành của cơ quan Tập đoàn).

- Các nội dung chi khác, vận dụng mức quy định tại các thông tư và quy định hiện hành.

 1. Phân cấp chi:

* Tập đoàn:

- Chi cho các công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức thi lý thuyết và thực hành các nghề thi tập trung tại trường Cao đẳng TKV và Công ty CP Chế tạo máy (Trường cao đẳng TKV và Công ty CP Chế tạo máy lập dự toán trình Tập đoàn phê duyệt);

- Chi thù lao, bồi dưỡng ngoài giờ cho các thành viên, đại biểu, chuyên gia dự các cuộc họp/tập huấn phục vụ Hội thi;

- Chi biên tập bộ ngân hàng câu hỏi; đề thi lý thuyết; đề thi thực hành các nghề thi tại trường Cao đẳng TKV;

- Chi thù lao cho Ban coi lý thuyết, Ban chấm thi lý thuyết, Ban coi và chấm thi thực hành; Ban giám sát, Ban thư ký... trong thời gian tổ chức thi và chấm thi.

 • Chi tiền ăn cho thí sinh, đại biểu tham gia ngày thi lý thuyết, thi thực hành tập trung tại trường TKV; tham gia thi thực hành tại Công ty CP Chế tạo máy;
 • Chi thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức, điều hành, tham gia Hội thi.
 • Chi thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt cho các đơn vị tổ chức tốt kỳ thi thợ giỏi tại đơn vị mà Tập đoàn không tổ chức thi thợ giỏi cấp tập đoàn;

* Nguồn chi từ:

 • Chi phí quản lý điều hành của TKV;
 • Quỹ Khen thưởng TKV;

* Các đơn vị:

 • Chi tiền ăn, ở của thí sinh; chi thù lao cho thành viên Hội đồng thi, các bộ phận giúp việc, giám khảo coi và chấm thi trong thời gian tổ chức thi thực hành tại đơn vị.
 • Chi tổ chức ôn luyện cho các thí sinh dự thi thực hành các nghề thi tập trung tại Trường cao đẳng TKV (chi phí ôn luyện, ăn ở, đi lại, vật tư, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu ... cho thí sinh ôn luyện - nếu có nhu cầu.

TKV yêu cầu đối với đơn vị dự thi:

- Tổ chức thi chọn thợ giỏi cấp Công ty để lựa chọn thí sinh dự thi cấp Tập đoàn.

- Báo cáo Tập đoàn kết quả thi chọn thợ giỏi cấp Công ty của đơn vị và đăng ký danh sách thí sinh tham gia thi thợ giỏi cấp Tập đoàn theo chỉ tiêu Tập đoàn phân bổ. Nội dung báo cáo theo hướng dẫn của Tập đoàn. Thời gian gửi về Tập đoàn trước ngày 20/6/2023 (kèm quyết định công nhận và ảnh của thí sinh dự thi). Quá thời hạn trên coi như đơn vị không đăng ký thi.

- Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng thi, các Ban giúp việc Hội đồng thi (theo thông báo của Tập đoàn).

- Căn cứ kế hoạch chung của Hội thi cấp Tập đoàn đăng ký thời gian tổ chức thi thực hành (đối với nghề thi cấp Tập đoàn tổ chức tại đơn vị) để Tập đoàn bố trí cán bộ giám sát, giám khảo coi chấm thi, văn bản gửi về Tập đoàn trước ngày 30/6/2023.

+ Cung cấp thông số của diện sản xuất tổ chức thi để hoàn thiện đề thi thực hành, gửi về Tập đoàn trước thời gian tổ chức thi 7 ngày làm việc.

 

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG