Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK, ngày 24/02/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Ương về công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (sau đây viết tắt là Đảng bộ TKV) xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đạo biểu Đảng bộ TKV lần thứ III, Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy TKV.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác đối với đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo các cấp, các hệ thống chính trị của TKV và cán bộ làm công tác Đảng, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ; nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong đảng bộ TKV.

Yêu cầu

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gắn với lý luận thực tiễn, với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp trong Tập đoàn, gắn với việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển háo” trong nội bộ; gắn với tách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ TKV.

Tăng cường công tác lãnh chỉ đọa, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ TKV; đảm bảo sự phân công, phân cấp và phối hợp chặt chẽ, khoa học trong tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TƯ, ngày01/02/2013 của Bộ chính trị

Đảng ủy TKV triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch của Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng

- Đối tượng: Bí thư, Phí Bí thư, cán bộ làm công tác Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy TKV, cán bộ Đảng Ủy Than Quảng Ninh.

- Thời gian dự kiến: Dự kiến trong Quý III/2023.

- Nội dung: Tình hình thời sự trong nước và quốc tế, cập nhật các văn bản, chế độ, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

- Phương thức tổ chức: Đảng ủy TKV phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên cơ sở và Bí thư Chi bộ trực thuộc

- Nội dung: Thực hiện Theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở.

- Phương thức tổ chức: Cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng Kế hoạch và phối hợp với các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy TKV tổ chức triển khai bồi dưỡng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

4. Đào tạo lý luận chính trị cao cấp, trung cấp, sơ cấp

Căn cứ Quy định 57-QĐ/TƯ, ngày 08/02/2022, của Ban Bí thư về đối tượng tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, và kế hoạch đào tạo của Ban Tổ chức Trung ương.

- Đảng ủy Tập đoàn đã nộp hồ sơ dự tuyển học cap cấp lý luận chính trị cho 03 đồng chí (02 đồng chí tham gia lớp hệ không tập trung, 01 đồng chí tham gia lớp hệ tập trung).

- Đối với đào tạo Sơ cấp, Trung cấp lý luận chính trị:

Trên cơ sở đang ký của Đoàn Thanh niên và các Chi, Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp với học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức học sơ cấp cho 160 đồng chí.

Về đạo tạo Trung cấp lý luận chính trị, trên cơ sở đăng ký của các Chi đảng bộ cơ sở Đảng ủy TKV sẽ báo cáo Đảng Ủy khối để tổ chức lớp học tại hà Nội. Đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc tại Quảng Ninh, Đảng ủy TKV phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức lớp tại Quảng Ninh.

5. Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới trong Đảng bộ.

- Đảng ủy TKV phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023 cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới của các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV tại Quảng Ninh (Học tạo Quảng Ninh).

- Đảng ủy TKV mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023 cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV tại Hà Nội (học tại Hà Nội).

- Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng của Đảng bộ Tập đoàn thực hiện theo hướng dẫn số 60-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung Ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban tuyên giáo Trung ương về thực hiện bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

6. Bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị khác

Tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị khác thực hiện theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và phú hợp với điều kiện thực tế của TKV

                          

                                                                                      Lương Nụ - VP

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy
  Chương trình thăm, tặng quà tổ đội Thanh niên tham gia quản lý nhân Tháng công nhân năm 2024 của Đoàn Thanh niên TKV tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyển than Cửa Ông: Nét nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2024
  Hơn 2000 người lao động làm nghề nặng nhọc độc hại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024
  thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
  Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước mặt
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2024.
  Lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tham gia Hội thao bắn súng quân dụng lực lượng Thường trực Quân đội và dân quân tự vệ LLVT tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  Ý nghĩa ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
  “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết liệt 20”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG