Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

Sáng ngày 19/4/2023, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp cùng Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin mở lớp nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông cho thông tin viên, cộng tác viên tại các đơn vị trong Công ty. Trực tiếp truyền giảng tại lớp tập huấn là Thạc sĩ Lương Đông Sơn - Giảng viên Học viện Báo chí và tuyên truyền.

 

 

 

Truyền thông hiện nay đang giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội trong Công ty nói riêng và xã hội nói chung; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, các quy chế, quy định của đơn vị, gương người tốt, việc tốt… 

Tuyển than Cửa Ông tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

Lớp học được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng truyền thông hiện đại

Trong những năm qua, Công ty Tuyển than Cửa Ông đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, nhất là trong việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông với phương thức mới, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại - truyền thông đa phương tiện. Qua đó, không ngừng lan tỏa, nâng cao hình ảnh, uy tín và thương hiệu của TKV và Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Tuyển than Cửa Ông tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

Các học viên tham gia lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

Để tiếp tục duy trì và phát triển đội ngũ TTV- CTV cũng như nâng cao chất lượng TTV- CTV trong công tác tuyên truyền trên trang điện tử, hệ thống truyền thanh nội bộ của Công ty, trên các báo, tạp chí, trang điện tử của Trung ương, địa phương và Tập đoàn TKV, sáng ngày 19/4/2023, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp cùng Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin mở lớp nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông cho 47 đồng chí là Thông tin viên - Cộng tác viên tại các đơn vị trong Công ty. Đây là những TTV-CTV có sở thích, đam mê, trách nhiệm với việc viết tin, bài, công tác truyền thông tại các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Thời gian dành cho lớp nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông diễn ra trong 3 ngày, từ 19-21/4/2023 với sự truyền giảng của Thạc sĩ Lương Đông Sơn - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thông qua lớp tập huấn, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng về quay và dựng, chỉnh sửa ảnh, video bằng điện thoại. Hoặc được trang bị những công cụ hiện đại giúp có thể tự tạo ra các sản phẩm truyền thông hiện đại để đáp ứng yêu cầu công tác truyền thông, tuyên truyền tại đơn vị, cũng như tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là những kiến thức cần thiết làm cơ sở để vận dụng thực tế tại đơn vị, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của các đơn vị và Công ty trong thời gian tới.

 

Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông
Thứ Sáu, ngày 21/04/2023

Sáng ngày 19/4/2023, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp cùng Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin mở lớp nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông cho thông tin viên, cộng tác viên tại các đơn vị trong Công ty. Trực tiếp truyền giảng tại lớp tập huấn là Thạc sĩ Lương Đông Sơn - Giảng viên Học viện Báo chí và tuyên truyền.

 

Truyền thông hiện nay đang giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội trong Công ty nói riêng và xã hội nói chung; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, các quy chế, quy định của đơn vị, gương người tốt, việc tốt… 

Tuyển than Cửa Ông tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

Lớp học được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng truyền thông hiện đại

Trong những năm qua, Công ty Tuyển than Cửa Ông đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, nhất là trong việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông với phương thức mới, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại - truyền thông đa phương tiện. Qua đó, không ngừng lan tỏa, nâng cao hình ảnh, uy tín và thương hiệu của TKV và Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Tuyển than Cửa Ông tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

Các học viên tham gia lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

Để tiếp tục duy trì và phát triển đội ngũ TTV- CTV cũng như nâng cao chất lượng TTV- CTV trong công tác tuyên truyền trên trang điện tử, hệ thống truyền thanh nội bộ của Công ty, trên các báo, tạp chí, trang điện tử của Trung ương, địa phương và Tập đoàn TKV, sáng ngày 19/4/2023, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp cùng Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin mở lớp nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông cho 47 đồng chí là Thông tin viên - Cộng tác viên tại các đơn vị trong Công ty. Đây là những TTV-CTV có sở thích, đam mê, trách nhiệm với việc viết tin, bài, công tác truyền thông tại các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Thời gian dành cho lớp nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông diễn ra trong 3 ngày, từ 19-21/4/2023 với sự truyền giảng của Thạc sĩ Lương Đông Sơn - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thông qua lớp tập huấn, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng về quay và dựng, chỉnh sửa ảnh, video bằng điện thoại. Hoặc được trang bị những công cụ hiện đại giúp có thể tự tạo ra các sản phẩm truyền thông hiện đại để đáp ứng yêu cầu công tác truyền thông, tuyên truyền tại đơn vị, cũng như tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là những kiến thức cần thiết làm cơ sở để vận dụng thực tế tại đơn vị, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của các đơn vị và Công ty trong thời gian tới.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG