Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc

Năm 2022 và Quý I/2023 công tác tự quản ANTT, công tác quản lý lao động và thực hiện Quy định Thời gian ra, vào qua các cổng trạm bảo vệ; tham gia giao thông đường nội bộ và các vị trí để các phương tiện đi lại trong mặt bằng sản xuất. (Ban hành kèm theo Quyết định số 998/QĐ-TTCO, ngày 14/4/2021 của Giám đốc Công ty) đã đi vào nề nếp. Các đơn vị Phòng ban, Phân xưởng trong Công ty đã quán triệt triển khai cho CBCN thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của Công ty đã ban hành. Nhằm tăng cường công tác quản lý lao động nhất là nội quy ra, vào làm việc qua các cổng trạm và các vị trí để các phương tiện đi lại trong mặt bằng sản xuất Công ty. Giám đốc Công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị Phòng ban, Phân xưởng triển khai và tổ chức thực hiện những nội dung sau đây:

 

1. Các phòng ban chức năng.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định ra, vào làm việc tại văn phòng Công ty (Văn phòng I, Văn phòng II). Khi để phương tiện xe ô tô, xe máy trong khu vực Văn phòng phải để đúng nơi quy định, ngay ngắn, gọn gàng. Khi xuống các Phân xưởng làm việc phải để phương tiện cá nhân đúng nơi quy định của đơn vị.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc Công ty giao có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ngoài Công ty đến liên hệ, làm việc, thực hiện các hợp đồng đã ký kết với Công ty, làm đầy đủ các thủ tục đăng ký phương tiện, thiết bị, vật tư..., danh sách CBCN ra, vào làm việc và được lãnh đạo Công ty giải quyết. Khi tham gia giao thông phải đúng quy định về tốc độ xe lưu hành trong mặt bằng Công ty (Tại Điều 8 Quy định Thời gian ra, vào qua các cổng trạm bảo vệ; tham gia giao thông đường nội bộ và các vị trí để các phương tiện đi lại trong mặt bằng sản xuất).

2. Các đơn vị Phân xưởng

- Tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể CBCN trong đơn vị mục đích, yêu cầu trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc quyết định số 998/QĐ-TTCO, ngày 14/4/2021 của Giám đốc Công ty Quy định Thời gian ra, vào qua các cổng trạm bảo vệ; tham gia giao thông đường nội bộ và các vị trí để các phương tiện đi lại trong mặt bằng sản xuất. Tăng cường công tác quản lý lao động, nâng cao năng xuất lao động, xây dựng tác phong Công nghiệp – văn hoá Doanh nghiệp, đảm bảo An ninh chính trị, TTAT tài sản tại đơn vị.

- Tất cả người ngoài Công ty đến làm việc học tập, tham quan tại mặt bằng đơn vị phải bố trí hướng dẫn nơi để phương tiện cá nhân  đúng quy định.

- Thủ trưởng đơn vị phải quy định nơi để phương tiện, đặc biệt là quy định cụ thể cho cho CBCNV để phương tiện đi lại làm việc xa vị trí giao việc, vị trí máy…

- Đối với phương tiện xe ô tô, xe máy của CBCNV Ca1. Chỉ được phép ra, vào thời gian giao, nhận ca và để xe đúng nơi quy định trong đơn vị, phân xưởng. Không sử dụng phương tiện để đi lại trong thời gian làm việc. (trừ những trường hợp đã được thủ trưởng đơn vị đăng ký )

- Đối với xe ô tô của các đồng chí Phó quản đốc, Đốc công đi ca được phép ra, vào ca2, ca3.  Xe chỉ được phép ra, vào giao nhận ca và đỗ xe đúng nơi quy định trong đơn vị, phân xưởng. Không sử dụng phương tiện để đi lại trong thời gian làm việc.

3. Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ

- Phối hợp cùng phòng An toàn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc CBCNV Công ty và những cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc Quyết định 998/QĐ-TTCO, ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Công ty.                               

- Quán triệt sâu sắc đến toàn thể CBNV trong đơn vị, nhất là đối với các nhân viên được bố trí phân công làm nhiệm vụ tại các cổng trạm.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát và việc đóng, mở cổng theo quy định. Không tự giải quyết bất cứ trường hợp nào trái với quy định của Giám đốc Công ty.         

          Giám đốc Công ty yêu cầu thủ trưởng các đơn vị Phòng ban, Phân xưởng triển khai, quán triệt đến toàn thể 100% CBCNV và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

         

                                                                                   

                                                                                                CTV Bùi Đức Mạnh

 Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG