Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023

Tháng 2, mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, song Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết Công đoàn cấp trên và Đảng ủy Công ty, thực hiện tuyên truyền vận động CBCNV chấp hành tốt nội quy, quy chế của TKV và Công ty; thi đua lao động toàn, bảo vệ môi trường; chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời phối hợp quan chăm lo đảm bảo việc làm, ổn định đời sống và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người lao động, đảm bảo công khai, công bằng.

 

Cụ thể, Công đoàn Công ty tiếp tục duy trì chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tham gia xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy định của Công ty liên quan tới chế độ chính sách cho người lao động năm 2023, quy định thực hiện phần mềm quản lý nhân sự - Chia lương; Modun báo ăn, chấm công (nhận lệnh sản xuất), thi dua khen thường vv...

Phối hợp cùng chuyên môn chăm lo bố trí sắp xếp lao động phù hợp với tỉnh hình thực tế, ổn định việc làm và đời sống cho CBCNV. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm nhận công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng (03/02); thực c hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc phân phối tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo công bằng, đúng chế độ cho người lao động.

Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát việc phân phối tiền lương bổ sung còn lại năm 2022 cho đoàn viên công đoàn; giám sát và phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho CBCNV; phục vụ ăn ca, bồi dưỡng hiện vật tại các nhà ăn Công ty. duy trì hiệu quả hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Vận động CBCNV thực hiện công tác An toàn - An ninh; phối hợp chăm lo ổn định đời sống CBCNV.

Phối hợp việc thực hiện chế độ nghỉ hằng năm của CBCNV trang bị phương tiện bảo vệ cá nhẵn, chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng, bởi dưỡng hiện vật, chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Phối hợp tuyên truyền phổ biến các văn bản sau Hội nghị người lao động Công ty năm 2023, vận động CBCNV thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Triển khai hướng dẫn của Công đoàn Công ty và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và TKV; nghị quyết của Đảng ủy Công ty, tuyên truyền Nghị quyết số 73-NQ/ĐU, ngày 30/12/2022 và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong năm 2023 theo hướng dẫn số 1025-HD DU của Đảng ủy TKV; Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW, 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đây lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chi thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực;

Tuyên truyền công văn số 27/CĐ-TG ngày 18/02/2023 về việc“chấn chỉnh việc chia sẻ, đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội” tới toàn thể đoàn viên cộng đoàn trong đơn vị; Phối hợp cùng chuyên môn triển khai các đơn vị ký cam kết 100% CBNV thực hiện nghiêm Nghị quyết liên tịch số 331/NQLT-TTCO-CĐ ngày 18/02/2023 về việc: “Đảm bảo an ninh, an toàn khi sử dụng mạng xã hội”;

Tham gia xây dựng quy định quản lý các trang mạng xã hội của Công ty; thành lập trang Facebook "Lựa hồng" của Công ty, đây là kênh thông tin dùng để kết nối, theo dõi, trao đổi, thường xuyên chia sẻ nội dung tuyên truyền về các hoạt động, tỉnh hình SXKD, phong trào thi đua của các tổ chức trong hệ thống chính trị của TKV, Công ty và các đơn vị. Với phương châm “Sử dụng có hiệu quả những ứng dụng tích cực của internet, mạng xã hội để truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động”.

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/ĐU, ngày 04/02/2023 của Đảng ủy Công ty V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV giai đoạn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai Kế hoạch liên tịch số 318/KHLT-TTCO-CĐ ngày 16/02/2023 về việc: “Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3, 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 11 năm ngày quốc tế hạnh phúc 20/3”;

Tuyên truyền thực hiện mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” theo Kế hoạch liên tịch số 3325/KHLT-TTCO-CĐ ngày 29/12/2022 của Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty V/v: Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh - Đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

Triển khai Chương trình hành động số 29/CTr-CĐ, ngày 20/02/2023 của công đoàn Công ty V/v thực hiện công tác AT,VSLĐ năm 2023; phối hợp vận động cán bộ công nhân chấp hành quy định về công tác an toàn, VSLĐ, chấp hành kỷ luật lao động trong ca làm việc...

Phối hợp thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chính sách

hậu phương quân đội, phong trào thi đua quyết thắng. Tổ chức cho 01 đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 và giao quân theo đúng chi tiêu, kế hoạch của Ban CHQS Thành phố cẩm Phả; chọn cử 38 CBCNV tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 của Thành phố cầm Phả, tham gia các lớp tập huấn cán bộ Trung, khẩu đội trưởng Pháo binh, Phòng không tiểu đoàn tự vệ năm 2023 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh

Phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02); Đăng ký phấn đấu giành danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi” và các danh hiệu thi đua năm 2023 về công đoàn cấp trên.

Đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ môi trường, đảm bảo Sáng -Xanh Sạch”, môi trường làm việc không khói thuốc, thi đua thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Tháng 3/2023, dự báo việc cấp than cho Công ty, một số mỏ tiếp tục gặp nhiều khó nhiều khó khăn sẽ tác động trực tiếp đến việc tổ chức sản xuất của Công ty. Công ty tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống người lao động. CBCN thi đua lao động sản xuất chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3); 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII nhiệm kỷ 2023 - 2028.

Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp chăm lo đầy đủ việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách với người lao động; đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt công tác chăm lo sức khoẻ cho người lao động trong điều kiện thời tiết chuyển mùa.

Tuyên truyền phổ biến các văn bản 2023 đến CBCNV các đơn vị thực hiện. bản của Hội nghị người lao động Công ty năm 2023. Phối hợp tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), vận động viết tin bài, ảnh tuyên truyền về SXKD và đời sống xã hội của Công ty và hoạt động cộng đoàn. Phối hợp phát động thi tranh hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLD năm 2023, đảm bảo thiết thực, góp phần nâng cao ý thức về công tác AT,VSLĐ cho người lao động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự có thiết bị loại I, loại II.

Phối hợp tổ chức đẩy mạnh gành các phong trào thì hoàn thành kế hoạch SXKD - ĐSXH tháng 03 và quý 1/2023; đăng ký đảm nhận công thi đua trong CBCNV, phấn đấu trinh việc khó, giành năng suất cao, triệt để tiết kiệm, đảm báo công tác an toàn cho người và thiết bị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới AT, VSV các đơn vị.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001-2015. Phối hợp chuyển đổi số theo lộ trình, áp dụng và đánh giá hiệu quả các phần mềm Nhật lệnh sản xuất; phần mềm Nhân sự - Tiền lương, phẩm mềm lưu chuyển dòng than, phần mềm quản lý tài sản cố định. Tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, chấp hành các nội quy, quy định của Công ty; nâng cao trách nhiệm của CBCNV về công tác AT,VSLĐ.

Phối hợp tham gia thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc và Đoàn thanh niên Công ty về quý 1/2023 do Đoàn thanh niên đảm nhận đảm bảo công tác AT,VSLĐ; tổ chức thi tranh, ảnh, báo tuyên truyền về công tác AT,VSLĐ năm 2023. Tham gia tổ chức huấn luyện ATVSLĐ năm 2023 cho người lao động Công ty. Triển khai xây dựng kế hoạch liên tịch với Giám đốc Công ty, V/v công đoàn đăng ký quý II, quý III năm 2023 tham gia đảm nhận công tác AT,VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới AT,VSV; xây dựng nghị quyết liên tịch triển khai Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng Công nhân năm 2023.

Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), hưởng ứng tuần lễ Áo dài - Di săn văn hoá Việt Nam" do Công đoàn TKV phát động và tổ chức các hoạt động công tác trong nữ CNVCLĐ.

Thực hiện kế hoạch cộng tác nữ năm 2023 theo chỉ đạo của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và thực hiện công văn số 899/TKV-TCNS, ngày 06/3/2023 của Tập đoàn V/v hướng dẫn chương trình công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2023.

                                      Phan Thủy (TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG