Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)

 

Căn cứ Công văn số 2718/TKV-TCNS, ngày 21/6/2021 của Tổng Giám đốc TKV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kèm cặp truyền nghề trong TKV;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TTCO, ngày 05/01/2023 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi;

Công ty xây dựng kế hoạch thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật (CNKT) năm 2023 như sau:

Đảm bảo chế độ, quyền lợi cho CBCNV theo đúng quy định. Nâng cao kiến thức kỹ năng nghề, độ thuần thục cho người lao động trong công việc thông qua quá trình tự đào tạo giữa người thợ với người thợ tại nơi làm việc, từ đó duy trì được nguồn nhân lực để thay thế, bổ sung, phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề làm nòng cốt trong các tổ, đội sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Việc thi nâng bậc CNKT, kèm cặp sát hạch tay nghề chuyển nghề, truyền nghề thực hiện theo quy định của Nhà nước, của TKV và khả năng thanh toán của Công ty.

Đối tượng là người không trong thời gian đang thi hành kỷ luật lao động hoặc không bị truy tố trước Pháp Luật; Thường xuyên hoàn thành tốt số lượng, chất lượng công việc được giao; Phải có đơn xin thi nâng bậc lương CNKT, xin kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề được lãnh đạo đơn vị xét duyệt và đề nghị Hội đồng Công ty xem xét; Có chứng chỉ nghề hoặc bằng trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đại học của nghề xin thi nâng bậc CNKT hoặc xin kèm cặp sát hạch truyền nghề.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 1. Các đơn vị lập danh sách công nhân đăng ký thi nâng bậc và sát hạch tay nghề, truyền nghề theo đúng các tiêu chuẩn đã quy định: Từ ngày 06/3 đến ngày 20/3/2023.
 2. Phòng TCLĐ tổng hợp danh sách, trình Hội đồng xét duyệt và đề nghị Giám đốc Công ty quyết định tổ chức thi nâng bậc và truyền nghề CNKT năm 2023; xây dựng kế hoạch truyền nghề năm 2023 trình Giám đốc Công ty duyệt: Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 10/4/2023.
 3. Phòng TCLĐ phối hợp với phòng VTA và trường cao đẳng Đường Sắt xây dựng nội dung thi trắc nghiệm nâng bậc của các nghề vận tải đường sắt phù hợp với sản xuất thực tế của Công ty; làm các thủ tục chuyển phòng Kế hoạch trình Giám đốc ký hợp đồng với trường Cao đẳng Đường sắt biên soạn câu hỏi và thi trắc nghiệm trên máy tính: Từ tháng 3 đến tháng 4/2023.
 4. Các phòng kỹ thuật chuyên môn tiếp tục rà soát, sửa đổi ngân hàng đề thi để phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty; xây dựng nội dung kèm cặp truyền nghề CNKT: Từ tháng 03/2023 đến tháng 4/2023.
 5. Phòng TCLĐ phối hợp với PX Cơ khí, P. Cơ điện lập kế hoạch về thời gian sửa chữa, đơn vị có thiết bị đưa vào sửa chữa phù hợp để thi các nghề nguội, gò, hàn,.. (nếu có): Từ tháng 4 đến tháng 5/2023.
 6. Các phòng kỹ thuật hướng dẫn ôn thi lý thuyết nâng bậc CNKT; Trường Cao đẳng đường sắt hướng dẫn ôn tập các môn thi trắc nghiệm vận tải, đường sắt: Từ ngày 03/5 đến ngày 20/5/2023.
 7. Các đơn vị phối hợp với phòng TCLĐ và các phòng kỹ thuật tổ chức thi tay nghề nâng bậc CNKT: Từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6/2023.
 8. Phòng TCLĐ tổng hợp kết quả thi tay nghề của từng công nhân báo cáo Hội đồng. Những công nhân kỹ thuật đạt điểm thi tay nghề nâng bậc mới được thi lý thuyết: Từ ngày 01/7 đến ngày 8/7/2023.
 9. Tổ chức thi lý thuyết: Từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2023.
 10. Phòng TCLĐ phối hợp với trường Cao đẳng Đường Sắt tổ chức thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm trên máy đối với các nghề vận tải đường sắt: Từ ngày 24/7 đến ngày 28/7/2023.
 11. Phòng TCLĐ phối hợp với các phòng kỹ thuật chấm bài thi lý thuyết: Từ ngày 01/8 đến ngày 10/8/2023.
 12. Các đơn vị phối hợp với phòng TCLĐ và các phòng kỹ thuật tổ chức thi sát hạch truyền nghề CNKT năm 2023: Từ ngày 15/8 đến ngày 25/8/2023.
 13. Phòng TCLĐ tổng hợp kết quả thi nâng bậc và truyền nghề CNKT năm 2023 báo cáo Hội đồng thi: Từ ngày 25/8 đến ngày 31/8/2023.
 14. Phòng TCLĐ trình ký chủ tịch Hội đồng ra Quyết định công nhận kết quả thi nâng bậc, truyền nghề CNKT cho công nhân năm 2024: Từ ngày 04/9 đến ngày 09/9/2023.
 15. Phòng TCLĐ trình ký Giám đốc Công ty ra quyết định nâng bậc cho CNKT, hưởng lương từ ngày 01/01/2024: Từ ngày 01/12 đến ngày 09/12/2023.

 

NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THI NÂNG BẬC CNKT

1. Nguyên tắc, đối tượng áp dụng:

a) Công ty mở lớp bồi dưỡng nghề cho CNKT thi nâng bậc hằng năm. Số tiết học tối đa là 60 tiết/nghề, thời gian làm bài kiểm tra tối đa là 90 phút, tùy theo cấp bậc thợ (Không miễn học và làm bài kiểm tra cho bất kỳ công nhân nào). Thời gian học ngoài giờ sản xuất.

b) Người đạt thi tay nghề mới được thi lý thuyết. Hình thức thi lý thuyết: Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài kiểm tra tối đa thi trắc nghiệm là 90 phút, tuỳ theo cấp bậc thợ. Người dự thi nâng bậc phải học và làm bài kiểm tra lý thuyết.

c) Thi lý thuyết các nghề thuộc lĩnh vực vận tải, đường sắt thực hiện thi trắc nghiệm bằng máy vi tính. Công ty sẽ ký hợp đồng và phối hợp với trường Cao đẳng Đường sắt ôn thi, soạn đề, tổ chức thi.

d) Trường hợp công nhân vi phạm nội quy phòng thi bị lập biên bản hoặc vi phạm Nội quy lao động bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, Hội đồng thi sẽ đình chỉ thi.

e) Trong thời gian chờ quyết định nâng bậc lương mới: Nếu công nhân vi phạm Nội quy lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng bậc lương, sau khi hết thời gian kỷ luật, Công ty sẽ ra quyết định nâng bậc lương. 

2. Điều kiện thi nâng bậc:

a) Đối với công nhân hưởng thang lương, bảng lương 5 bậc:

- Bậc 1 lên bậc 2 có thời gian giữ bậc ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng trở lên)

- Bậc 2 lên bậc 3; Bậc 3 lên bậc 4 có thời gian giữ bậc ít nhất 4 năm (đủ 48 tháng trở lên).

- Bậc 4 lên bậc 5 có thời gian giữ bậc ít nhất 5 năm (đủ 60 tháng trở lên).

b) Đối với công nhân hưởng thang lương, bảng lương có 4 bậc:

- Bậc 1 lên bậc 2; Bậc 2 lên bậc 3 có thời gian giữ bậc ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng trở lên).

- Khi nâng bậc cuối phải có đủ thời gian ít nhất 5 năm (đủ 60 tháng trở lên).

c) Thang lương, bảng lương 5 bậc: bậc 1 lên bậc 2 có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng trở lên). Trường hợp đã được kèm cặp truyền nghề đủ 12 tháng và đạt yêu cầu thì được rút ngắn thời gian nâng bậc 12 tháng.

d) Yêu cầu về học vấn:

- Công nhân thi lên bậc cao nhất của thang lương hoặc bảng lương phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (THPT) hoặc tương đương, trừ trường hợp nữ từ 40 tuổi, nam 45 tuổi trở lên.

3. Các trường hợp được nâng lương sớm, rút ngắn thời hạn nâng lương:

Thực hiện theo Khoản 5, Điều 2, Quy định Nâng lương, Kèm cặp truyền nghề và Thi thợ giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-TTCO, ngày 05/01/2023, cụ thể:

a) Người đạt giải Nhất, giải Nhì tại các cuộc thi cấp Quốc tế thì được nâng lương sớm 2 bậc lương.

b) Người đạt giải Nhất tại các cuộc thi cấp Quốc gia, giải Ba cấp Quốc tế, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Chiến sỹ thi đua toàn quốc thì được nâng sớm 1 bậc lương.

c) Người đạt giải Nhì cuộc thi cấp Quốc gia thì được rút ngắn 2/3 thời hạn xét nâng bậc lương.

d) Người đạt giải Ba tại các cuộc thi cấp Quốc gia, người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì được rút ngắn 1/2 thời hạn xét nâng lương.

đ) Người 02 năm liền được Bằng khen cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua cấp ngành, lĩnh vực thì được rút ngắn 12 tháng thời hạn xét nâng lương.

  e) Người được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TKV và tương đương; người được tặng Bằng khen cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua cấp ngành, lĩnh vực; người được tặng bằng lao động sáng tạo thì được rút ngắn tối đa sáu tháng (06 tháng) thời hạn xét nâng bậc lương.

Phòng TCLĐ tổng hợp danh sách CNKT đăng ký tham gia thi nâng bậc, truyền nghề, CNKT năm 2023 trình Hội đồng thi nâng bậc duyệt. Lập kế hoạch truyền nghề CNKT năm 2023 trình Giám đốc Công ty duyệt. Làm các thủ tục chuyển phòng Kế hoạch trình Giám đốc ký hợp đồng, phối hợp với trường Cao đẳng Đường sắt tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với các nghề vận tải, đường sắt.

Trình ký Giám đốc ra các Quyết định tổ chức thi nâng bậc, truyền nghề CNKT năm 2023; lập lịch thi tay nghề, lý thuyết, lịch sát hạch tay nghề sau thời gian kèm cặp truyền nghề.

Tham gia ban giám khảo coi thi tay nghề, lý thuyết nâng bậc CNKT năm 2023. Tổng hợp kết quả thi nâng bậc, truyền nghề CNKT năm 2023 báo cáo Hội đồng.  Thanh toán chế độ giáo viên kiêm chức cho thành phần ban giám khảo, theo công văn số 1179/CV-NTX ngày 11/4/2005 của TKV. Nghiệm thu thanh toán 50% tiền lương kiêm việc cho công nhân thực hiện kèm cặp truyền nghề hằng tháng và thanh toán tiền lương kiêm việc còn lại.

Các phòng kỹ thuật chuyên môn tiếp tục rà soát, sửa đổi ngân hàng đề thi nâng bậc, truyền nghề CNKT để phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và Bộ tiêu chuẩn cấp bậc thợ do TKV ban hành (theo QĐ số 2256/QĐ-TKV, ngày 30/12/2020). Thời gian gửi trước ngày 10/4/2023 (kèm theo file mềm gửi về email: quynh81089@gmail.com).

Phối hợp với đơn vị xây dựng nội dung kèm cặp truyền nghề và thi tay nghề phải căn cứ theo từng nghề cụ thể, theo điều kiện sản xuất, trình độ, nhu cầu, tiêu chuẩn cấp bậc thợ do TKV ban hành và đối tượng cần kèm cặp truyền nghề. Cử giáo viên tham gia ôn tập cho các đơn vị khi có lịch ôn tập. Tham gia thành phần ban giám khảo khi có lịch thi tay nghề, lý thuyết nâng bậc CNKT năm 2023.

Các đơn vị thông báo, tuyển chọn dựa trên lao động bố trí hợp lý các nghề, theo nhu cầu sử dụng thực tế và kế hoạch sửa dụng lao động của đơn vị. Tổng hợp và duyệt danh sách công nhân đăng ký thi nâng bậc, sát hạch tay nghề truyền nghề theo đúng các tiêu chuẩn đã Quy định. Đơn vị không duyệt thi nâng bậc đối với những trường hợp không làm đúng với chức danh nghề ghi trong quyết định của Giám đốc Công ty.

Các văn bản gửi về phòng Tổ chức - Lao động tiền lương gồm: Biên bản họp xét duyệt của các đơn vị, danh sách công nhân đủ điều kiện thi nâng bậc, truyền nghề, đơn dự thi của cá nhân (có biểu mẫu kèm theo), chứng chỉ nghề, bằng nghề, cao đẳng, đại học (phô tô). Riêng trường hợp công nhân thi lên bậc cao nhất, nộp bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản phô tô). Gửi bản chính có chữ ký về phòng TCLĐ trước ngày 21/03/2023 (kèm theo file mềm gửi về email: quynh81089@gmail.com).

Xây dựng kế hoạch kèm cặp truyền nghề theo nhu cầu thực tế của đơn vị. Bố trí, giao nhiệm vụ cụ thể cho người thực hiện kèm cặp truyền nghề. Phối hợp với các phòng kỹ thuật xây dựng nội dung kèm cặp truyền nghề phải căn cứ theo từng nghề cụ thể, theo điều kiện sản xuất, trình độ, nhu cầu đối tượng cần kèm cặp truyền nghề. Chuẩn bị nơi thi tay nghề, vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ thi tay nghề nâng bậc CNKT.

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ kế hoạch, lịch thi, sắp xếp bố trí lao động hợp lý, tạo điều kiện cho công nhân thi nâng bậc, kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG