Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)

 

1. Đối tượng áp dụng:

a) Công nhân kỹ thuật mới được tuyển dụng.

b) Công nhân bậc 1, bậc 2 có thời gian công tác từ 01 năm trở lên nhưng trình độ tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

c) Công nhân kỹ thuật được điều chuyển công việc mới; Công nhân không làm đúng nghề đã được đào tạo, trong vòng từ 6 tháng trở lên nếu do nhu cầu sử dụng lao động cần công nhân đó làm đúng nghề đào tạo; Công nhân kỹ thuật được đào tạo nghề thứ 2 do yêu cầu của sản xuất

d) Công nhân cần đào tạo thành thợ bậc cao, chuyên gia.

đ) Công nhân kỹ thuật làm các nghề: Lái cẩu; Lái xe mang cần cẩu hoặc các nghề có yếu tố nghiêm ngặt về quy trình vận hành an toàn cao, người lao động được giao nhiệm vụ vận hành thiết bị có tải trọng lớn hơn thì phải được kèm cặp.

2. Đối tượng thực hiện kèm cặp truyền nghề:

a) Đối với kèm cặp công nhân có bậc thợ 1/5, 2/5 thì công nhân được giao nhiệm vụ kèm cặp truyền nghề phải có trình độ bậc thợ từ bậc 3/5 trở lên.

b) Đối với công nhân phụ lái tầu thì bắt buộc phải do công nhân lái tầu kèm cặp.

c) Trường hợp kèm cặp công nhân thợ bậc cao, chuyên gia thì phải do thợ bậc 5/5, 4/4 hoặc kỹ thuật viên, Phó Quản đốc phụ trách kèm cặp.

3. Nhiệm vụ kèm cặp:

b) Nhiệm vụ của đơn vị:

- Mở sổ theo dõi kèm cặp nghề.

- Phân công, bố trí người kèm cặp đúng đối tượng được quy định trong Điểm b, Khoản 3 và đảm bảo đúng nguyên tắc được quy định tại Khoản 4 của Điều này.

- Thường xuyên giám sát, quản lý trong thời gian kèm cặp tay nghề.

- Kết thúc thời gian kèm cặp có đánh giá nhận xét kết quả được ghi trong sổ kèm cặp.

c) Nhiệm vụ của người kèm cặp:

- Người kèm cặp có trách nhiệm hướng dẫn tay nghề theo đề cương kèm cặp cho người được kèm cặp.

- Hướng dẫn quy trình thực hiện, làm thao tác mẫu.

- Hướng dẫn nhận diện nguy cơ các sai hỏng, mất an toàn thường sảy ra và biện pháp đảm bảo an toàn.

- Truyền đạt trực tiếp các kỹ năng, kinh nghiệm đã đúc kết được trong quá trình thực hiện công việc.

- Giám sát quá trình thực hiện của người được kèm cặp truyền nghề.

- Nhắc nhở, can thiệp các sai hỏng và nguy cơ mất an toàn.

- Hằng tháng nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của người được kèm cặp truyền nghề vào sổ kèm cặp và có kế hoạch kèm cặp truyền nghề các tháng tiếp theo.

- Trao đổi về tinh thần lòng yêu nghề, tuyên truyền về truyền thống, văn hóa của Công ty, động viên người được kèm cặp vượt qua những khó khăn của giai đoạn mới bắt đầu công việc.

d) Nhiệm vụ của người được kèm cặp:

- Chấp hành sự quản lý, phân công, bố trí công việc của Quản đốc đơn vị.

- Tích cực học hỏi, trao đổi, trau dồi kiến thức. Nâng cao kỹ năng nghề, độ thuần thục trong công việc.

- Thực hiện sự hướng dẫn của người kèm cặp truyền nghề.

- Có thái độ tôn trọng đồng nghiệp, cởi mở, thân thiện, tích cực khi thực hiện công việc và xây dựng được mối quan hệ đoàn kết trong tập thể sản xuất.

- Kết thúc thời gian kèm cặp phải viết bài thu hoạch và dự kiểm tra sát hạch.

4. Nguyên tắc, nội dung kèm cặp truyền nghề:

a)  Đảm bảo nguyên tắc công nhân được giao nhiệm vụ kèm cặp phải có trình độ hiểu biết về lý thuyết và có kỹ năng tay nghề bậc thợ cao hơn công nhân được kèm cặp.

 b) Mỗi công nhân lành nghề chỉ được giao kèm cặp truyền nghề cho một công nhân có bậc thợ thấp hơn trong một thời điểm.

 c) Đối với kèm cặp truyền nghề cho công nhân bậc 1, 2 có thời gian công tác từ 01 năm trở lên của phân xưởng nhưng trình độ tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao thì có thể kèm cặp theo nhóm từ 5 đến 10 người tùy theo dây chuyển sản xuất.

  5. Thời gian kèm cặp:

 a) Thời gian kèm cặp đối với công nhân vận hành thiết bị, lái xe, lái tàu đường sắt, KCS: đủ 30 ngày làm việc.

 b) Thời gian kèm cặp đối với công nhân thợ sửa chữa thiết bị cơ điện, vận tải: Ít nhất 2 tháng (đủ 60 ngày làm việc).

 c) Đối với công nhân bậc 1, bậc 2 có thời gian công tác từ 01 năm trở lên nhưng trình độ tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, sẽ phải tiếp tục kèm cặp trong thời gian ít nhất 01 tháng; trước đó sẽ được bồi dưỡng lý thuyết về xử lý các tình huống thực tế xảy ra đối với công việc đang làm trong thời gian ít nhất 03 ngày, do giáo viên kiêm chức thực hiện.

6. Tiền lương kiêm việc cho thợ bậc cao kèm cặp truyền nghề cho thợ bậc thấp, công nhân chuyển nghề CNKT được Công ty thanh toán tính theo ngày công thực hiện kèm cặp truyền nghề, mức tiền lương 100.000 đồng/công. Hằng tháng, Công ty thanh toán 50% mức tiền lương kèm cặp được hưởng cho người thực hiện kèm cặp truyền nghề. Tiền lương còn lại được thanh toán trong thời gian tối đa vào 2 tháng tiếp theo sau khi có quyết định công nhận đạt kết quả kèm cặp.

Trường hợp người được kèm cặp truyền nghề có kết quả không đạt thì được gia hạn thời gian kèm cặp thêm 30 ngày, khi đó người thực hiện kèm cặp truyền nghề phải có trách nhiệm tiếp tục kèm cặp truyền nghề và không được tính tiền lương kèm cặp truyền nghề trong thời gian này.

Kết thúc thời gian gia hạn mà kết quả vẫn không đạt thì người thực hiện kèm cặp truyền nghề không được thanh toán phần tiền lương kèm cặp truyền nghề còn lại.

 Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG