Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 02/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh (viết tắt là Chỉ thị số 27) về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023); triển khai Nghị quyết liên tịch số 51- NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN, ngày 03/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ TKV và Ban Thường vụ Đảng uỷ Than Quảng Ninh (viết tắt là Nghị quyết liên tịch số 51) về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968 - 2023), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 51 với các nội dung cụ thể như sau:

 

Sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968 - 2023) có ý nghĩa đặc biệt và tác động rất lớn đến cán bộ công nhân, người lao động trong toàn Tập đoàn. Do đó, các hoạt động chào mừng kỷ niệm là dịp để tổng kết, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện; trong đó có những đóng góp lớn của TKV với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhằm cụ thế hóa các nội dung Nghị quyết liên tịch số 51 của Ban Thường vụ Đảng uỷ TKV và Ban Thường vụ Đảng uỷ Than Quảng Ninh về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968 - 2023); góp phần củng cố niềm tin, niềm tự hào, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân Vùng mỏ, quyết tâm vượt qua khó khăn của cán bộ người lao động TKV, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Việc tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm vừa phong phú, sinh động vừa thiết thực, hiệu quả, an toàn, lan toả rộng khắp trong toàn Tập đoàn, đặc biệt là đối với cán bộ, công nhân lao động các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV tại Quảng Ninh. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm với hình thức và thời gian phù hợp, thống nhất trong các đơn vị và khu vực, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 1. Đẩy mạnh t chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ công nhân, người lao động, nht là thế hệ trẻ về sự nghiệp đi mới, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát trin; những đóng góp của TKV đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tnh Quảng Ninh
 • Tuyên truyền Chỉ thị số 27 và Nghị quyết liên tịch số 51 đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn, nhất là người lao động các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV khu vực Quảng Ninh, nhằm thống nhất trong nhận thức và cùng hưởng ứng hành động trong toàn Tập đoàn.
 • Phối hợp với Trung tâm Truyên thông tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Ninh xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên đề để đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nội bộ của Tập đoàn (Trang thông tin điện tử tng hp vinacomin.vn, Media.vinacomin.vn) về lịch sử, thành tựu và những dấu ấn trong quá trình xây dựng và phát triển 60 năm của tỉnh Quảng Ninh; những đóng góp của TKV đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, trong đó TKV đã chung sức, đồng lòng cùng tỉnh Quảng Ninh thực hiện thành công “mục tiêu kép” từ năm 2020 đến nay, nhất là những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng chống dịch Covid-19; mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa TKV và tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua; các phong trào thi đua lao động sôi nổi của các đơn vị trong TKV lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh...
 • Các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trực quan (phướn thả, băng zôn, bảng điện tử, ...) tại trụ sở làm việc, khu tập thể, chung cư, mặt bằng phân xưởng, nhà máy... phù hợp với điều kiện thực tế; tuyên truyền trên mạng xã hội qua trang fanpage “Người Thợ”, “Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”, “Vàng đen Tổ quốc” và các trang mạng xã hội nội bộ của các đơn vị nhằm lan tỏa ý nghĩa của sự kiện và sự đồng tình hưởng ứng các hoạt động do Tập đoàn và các đơn vị tổ chức của đông đảo cán bộ công nhân, người lao động.
 • Tuyên truyền, phát động, lan tỏa đến toàn thể cán bộ công nhân, người lao động, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên trong TKV, tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi do tỉnh tổ chức như: Cuộc thi tìm hiểu về Quảng Ninh; Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về Quảng Ninh; hưởng ứng các hoạt động tại Triển lãm thành tựu của Tỉnh qua 60 năm hình thành và phát triển...
 1. Phát động các phong trào thi đua lao động sn xuất trong toàn Tập đoàn nhằm thiết thực hưởng ứng đt phát động thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tnh với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiu mu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” gắn với kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gặp mt đại biu công nhân, cán bộ ngành Than

Tập đoàn phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” và mục tiêu tống quát là "An toàn - Phát triển - Hiệu quả”. Đồng thời phát động các phong trào thi đua chuyên đề trong các lĩnh vực sau:

 • Thi đua hoàn thành Kế hoạch phi hợp kinh doanh năm 2023 trong 08 khối: Khối Tổng công ty; Khối khai thác than hầm lò; Khối khai thác than lộ thiên; Khối cơ khí, cơ điện; Khối sàng tuyến, chế biến, kho vận, tiêu thụ; Khối địa chất, khoáng sản; Khối thương mại và dịch vụ; Khối trường, viện, bệnh viện, trung tâm.
 • Phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động".
 • Phong trào thi đua "Giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn" của các tổ/đội/phân xưởng, trọng tâm là các hoạt động đào lò, khai thác, vận tải, chế biến than tiêu thụ và khoáng sản; Thi đua đào lò nhanh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và bán cơ giới hóa đào lò mẫu.
 • Thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn gắn với bảo vệ môi trường.  
 • Thi đua thực hiện tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh hiệu quả.
 • Thi đua thực hiện chăm lo, phát triển nguồn nhân lực; hoàn thành kế hoạch tuyển sinh các nghề mỏ hầm lò, đảm bảo nguồn nhân lực phát triển bền vững.
 • Thi đua "Lao động giỏi, thu nhập cao", người lao động được bầu chọn xuất sắc liên tục các quý trong năm.
 • Thi đua thực hiện hoàn thành các công trình trọng đim, dự án đầu tư có tác động quyết định đến việc tăng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường.

+ Tập đoàn lựa chọn 02 công trình (cấp Tập đoàn) đăng ký thi đua công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh gồm: Công trình “Bảo vệ môi trường tổng th cảng Km6 (Giai đoạn I)”, chủ đầu tư là Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin với tổng mức đầu tư của dự án là trên 62,2 tỷ đồng và Công trình “Dự án đầu tư hệ thng thiết bị cơ giới hóa đng bộ (hạng nhẹ) phục vụ khai thác than lò chợ - Công ty than Dương Huy - TKV”, chủ đầu tư là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với tổng mức đầu tư của dự án là trên 150.2 tỷ đồng.

+ Mỗi đơn vị trực thuộc TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu và/hoặc 01 công trình (nếu có) thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh gắn với kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than để tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị.

Các công ty con, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 168/KHLT/TGĐ-CĐTKV ngay 26/9/2022 giữa Tổng Giám đốc và BTV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam V/v hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/2022 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng thời quan tâm tổ chức các hoạt động nhằm lan tỏa, nhân rộng, tôn vinh các mô hình tập thể và cá nhân tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến, hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”.

 1. Tăng cường triển khai các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội của TKV và các công ty con, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tnh Qung Ninh
 • Năm 2023, Tập đoàn tiếp tục quan tâm triển khai các phương án phối hợp huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như:

+ Đầu tư xây dựng 01 nguyên đơn bệnh viện Phổi Quảng Ninh; đầu tư tôn tạo khu Di tích lịch sử Ngã tư Cẩm Phả lên mỏ Đèo Nai; nâng cấp xây dựng trường cấp 3 Cẩm Phả; Dự án chỉnh trang, tôn tạo di tích Miếu mỏ giai đoạn 2;

Khu di tích Điểm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở khu mỏ tại khu Dân chủ, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

+ Hồ trợ xây dựng trạm cấp nước sạch; trường học, thiết bị y tế, nhà văn hoá... tại các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Quảng Yên...

+ Tiếp tục hỗ trợ các tổ chức Hội từ thiện, tổ chức xã hội, các quỹ (Hội chữ thập đỏ, y ban MTTQ, Liên đoàn Lao động...) để triển khai hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, bảo trợ trẻ em tàn tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xoá nhà giột nát, hỗ trợ các gia đình khó khăn, hoạn nạn, yếu thế, gia đình có công trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế.

 • Các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh các hoạt động an sinh, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới... phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
 1. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao sôi ni từ Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán hộ công nhân, người lao động hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than
 • Các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật được triển khai trong năm 2023:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ TKV về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Xây dựng Đề án công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Triên khai dự án Nhà truyền thống ngành Than - Khoáng sản tại 95A, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long; Phòng truyền thống TKV tại Hà Nội.

+ Tổ chức sưu tầm tài liệu; biên soạn và xuất bản cuốn sách di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên tại Việt Nam.

 • Các hoạt động thể thao năm 2023 cấp Tập đoàn sẽ được tổ chức gồm:

+ Giải các môn thể thao dân tộc: dự kiến tổ chức cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2023.

+ Giải cầu lông phong trào TKV: dự kiến tổ chức cuối tháng 4/2023.

+ Giải bóng bàn phong trào: dự kiến tổ chức cuối tháng 5/2023.

+ Giải cờ Vua, cờ Tướng: dự kiến tổ chức vào tháng 6/2023.

+ Giải bóng chuyền phong trào (nam, nữ): dự kiến tháng 8/2023.

+ Giải bóng đá công nhân lao động (nam, nữ): dự kiến cuối tháng 10/2023

+ Giải quần vợt phong trào: dự kiến tố chức tháng 11/2023.

+ Thể thao thành tích cao: Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam tham gia Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2023 đạt thành tích xếp hạng thứ 3 trở lên (TKV có văn bản giao ch tiêu có thưởng cụ th).

 • Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc TKV tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Tập đoàn/tỉnh Quảng Ninh tổ chức; đồng thời quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Cơ quan điều hành TKV chỉ đạo các công ty con, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức tổng kết, khen thưởng các tập thể đạt các thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Kế hoạch.

- Giao Ban Tuyên giáo - Truyền thông - Quan hệ cộng đồng chủ trì, phối hợp với các Ban chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các công ty con, đơn vị trực thuộc.

- Các tổ chức đoàn thể chủ động phối hợp cùng cơ quan chuyên môn, vận động cán bộ công nhân, người lao động nhằm phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn, tích cực hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các hoạt động theo Kế hoạch đề ra.

Căn cứ Kế hoạch của Tập đoàn, các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV khu vực Quảng Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả. Đối với các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV khu vực ngoài Quảng Ninh, lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp thiết thực góp phần chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than.

Thực hiện chế độ báo cáo:

+ Các công ty con, đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện về Tập đoàn trước ngày 01/12/2023 để tổng hợp và xét khen thưởng, tuyên dương.

+ Nơi nhận báo cáo: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Truyền thông - Quan hệ cộng đồng Tập đoàn), địa chỉ số 226 Lê Duẩn - Đống Đa - TP. Hà Nội.

 

 Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG