Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

“Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)

Đây là chủ đề được Tổng giám đốc và BTV Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam phát động thi đua năm 2023 tại Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-TKV-CĐTKV, ngày 03/01/2023 vừa qua.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 03/CT-UBQLV ngày 26/12/2022 của ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về phát động phong trào thi đua năm 2023;

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III về mục tiêu phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020- 2025, nội dung trọng tâm: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại vào SXKD; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng và mục tiêu công trình trọng điểm của Tập đoàn; Kiên trì mục tiêu: “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”, phát triển bền vững, hài hòa: “ Hài hòa với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; hài hòa với địa phưong, cộng đồng; hài hòa với đối tác, bạn hàng; hài hòa giữa nhà đầu tư và người lao động”.

Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng; Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành than (15-11-1968 - 15-11-2023); Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Tiếp tục hưởng ứng Kế hoạch số 199/KH- UBND, ngày 19/8/2022 của ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tổ chức phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)...

Phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thống nhất triển khai Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua năm 2023 trong toàn Tập đoàn với hình thức và nội dung sau:

 1. Phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề:

“Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023“

Mục tiêu tổng quát: "An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

Mục tiêu cụ thể:

 1. Triển khai các giải pháp đối với từng đơn vị để thực hiện sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo cung cấp đủ than cho các đối tác bạn hàng theo hợp đồng dài hạn đã ký kết, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; tăng trưởng hợp lý.
 2. Đổi mới, tiếp tục sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất Than - Khoáng sản, tăng thời gian làm việc hữu ích của người lao động, năng lực cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.
 3. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông. Thực hiện đề án chuyển đổi số và liên thông cơ sở dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý điều hành.
 4. Thúc đẩy công tác đầu tư chuẩn bị tài nguyên sẵn sàng cho các dự án kết thúc giai đoạn xây dựng cơ bản. Xây dựng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư duy trì nhằm phục vụ khai thác xuống sâu của các mỏ hầm lò.
 5. Chủ động linh hoạt trong công tác sản xuất và tiêu thụ than theo mô hình “Sản xuất và Thương mại than” với phương châm vừa xuất khẩu than vừa nhập khẩu than theo hướng sản xuất tối đa các loại than chất lượng cao. Khai thác tối đa lợi thế của Tập đoàn trong việc pha trộn than nhập khẩu và than sản xuất trong nước để cung cấp cho các hộ tiêu thụ.
 6. Đối với lĩnh vực cơ khí và sản xuất kinh doanh khác: Bám sát kế hoạch của Tập đoàn giao chủ động phát triển thị trường ngoài ngành, nhất là lĩnh vực cơ khí.
 1. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chủ yếu sau đây:
  1. Lĩnh vực Than:

Than nguyên khai sản xuất: 39,18 triệu tấn; Than sạch thành phẩm đạt: 38,72 triệu tấn; Nhập khấu than: 9,2 triệu tấn; Bốc xúc đất đá: đạt 159,68 triệu m3; Tng số mét lò đào: 274.860 mét;

Than tiêu thụ: 46,5 triệu tấn, trong đó: Trong nước đạt 45,12 triệu tẩn, (hộ điện: 38,55 triệu tấn; Hộ phân bón, hoá chất, alumin: 2,5 triệu tn; Xi măng: 1,35 triệu tấn; Khác: 2,72 triệu tấn). Xuất khẩu: 1,38 triệu tấn.

 1. Lĩnh vực Khoáng sản:

Sản xuất Alumin quy đổi: 1,3 triệu tn, tiêu thụ Alumin 1,3 triệu tấn; Tinh quặng đồng sản xuất 101,39 nghìn tn; Đồng tấm sản xuất 30 ngàn tn; Tiêu thụ đồng tấm 32 ngàn tn; Thiếc thỏi 140 tấn; Kẽm thỏi 9,5 ngàn tấn, tiêu thụ kẽm thỏi 9,5 ngàn tấn; Sản xuất phôi thép 220 ngàn tấn, tiêu thụ phôi thép: 220 nghìn tấn.

 1. Lĩnh vực Điện lực:

Sản lượng điện phát tối thiu đạt 9,6 tỷ Kwh; hoàn thành sửa chữa nhà máy Nhiệt điện Cm Phả đưa vào hoạt động đúng tiến độ; Nhiệt điện Na Dương II trin khai gói thầu EPC - Nhà máy chính.

 1. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp:

Sản xuất: 76,5 ngàn tấn; Cung ứng đạt 115 ngàn tấn; Sản xuất Nitrat Amon: 190 ngàn tấn, tiêu thụ Nitrat Amon: 190 ngàn tấn.

 1. Lĩnh vực Sản xuất cơ khí:

Chế tạo 4.700 tấn thiết bị, 03 máy xúc hầm lò, 04 tàu điện, sửa chữa xe đại xa 79 cái, xe trung xa 124 cái, khoan-xúc-gạt 135 cái, tàu điện 54 cái, cán thép chng lò 81.000 tn.

 1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh:

Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn: 168.900 tỷ đồng; Lợi nhuận 4.000 tỷ đồng.

Trong đó: Sản xuất than 105.646 tỷ đồng, Khoáng sản 23.618 tỷ đồng, Điện lực 11.483 tỷ đồng, Cơ khí 3.045 tỷ đồng , Vật liệu nổ công nghiệp 7.645 tỷ đồng, Sản xuất kinh doanh khác 17.392 tỷ đồng.

 1. Các chỉ tiêu về lao động và thu nhập:

Thu nhập bình quân người lao động trong toàn TKV đạt 14,8 triệu đồng/người/tháng, trong đó sản xuất than 15,4 triệu đồng/người/tháng.

CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ:

Với phương châm: Công tác thi đua phải “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể”; Tập đoàn phát động các phong trào thi đua chuyên đề trong các lĩnh vực sau:

 1. Thi đua hoàn thành Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023, bao gồm 08 khối như sau: Khối các Tổng công ty; Khối khai thác than hầm lò; Khối khai thác than lộ thiên; Khối cơ khí, cơ điện; Khối sàng tuyển, chế biến, kho vận, tiêu thụ; Khối địa chất, khoáng sản; Khối thương mại và dịch vụ; Khối trường, viện, bệnh viện, trung tâm.
 2. Phong trào thi đua Doanh nghiệp vì ngưi lao động” nhằm phát hiện, vinh danh các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện xuất sắc các hoạt động cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động; đảm bảo an toàn, việc làm, nâng cao thu nhập, quan tâm tới đời sống, tinh thần của người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động nhàm mục tiêu phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và từng doanh nghiệp thành viên
 3. Phong trào thi đua "Giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn” của các tổ/đội/phân xưởng, trọng tâm là các hoạt động đào lò, khai thác, vận tải, chế biến than tiêu thụ và khoáng sản; Thi đua đào lò nhanh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và bán cơ giới hóa đào lò mẫu.
 4. Thi đua thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm, dự án đầu tư có tác động quyết định đến việc tăng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường.

Trong đó có đề xuất lựa chọn, giao mục tiêu công trình trọng điểm gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/1963 - 30/10/2023.

 1. Thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn gắn với bảo vệ môi trường.
 2. Thi đua thực hiện tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh hiệu quả.
 3. Thi đua thực hiện chăm lo, phát triển nguồn nhân lực; hoàn thành kế hoạch tuyển sinh các nghề mỏ hầm lò, đảm bảo nguồn nhân lực phát triển bền vững.
 4. Thi đua "Lao động giỏi, thu nhập cao", người lao động được bầu chọn xuất sắc liên tục các quý trong năm.
 5. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương phát động nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa nghèo bền vững đối với các địa bàn khó khăn, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa sản xuất an toàn - hiệu quả trong tình hình mới; tích cực vận động, kêu gọi sự đóng góp của người lao động để người lao động trực tiếp tham gia ủng hộ các địa phương, đặc biệt là các địa bàn có hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

KHEN THƯỞNG:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. Chú trọng khen thưởng cho đối tượng là tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

 1. Thực hiện các hình thức tôn vinh, khen thưởng kết hợp tổ chức vào những dịp kỷ niệm Ngày truyền thống, Tháng công nhân, Tháng an toàn lao động... tăng cường giáo dục truyền thống, đảm bảo trang trọng, phù hợp với điều kiện thực tế, động viên, khích lệ và lôi cuốn người lao động tích cực phấn đấu.
 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn xây dựng và có Quyết định giao mục tiêu thi đua, mức thưởng cụ thể theo các chuyên đề, chỉ tiêu thi đua do Tập đoàn phát động.
 3. Khuyến khích các đơn vị cân đối, tự khen thưởng từ nguồn của đơn vị cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.
 4. Tập đoàn xét kết quả 10 tháng của năm 2023 lựa chọn những mục tiêu hoàn thành xuất sắc để tuyên dương vào dịp 12/11.
 5. Từ kết quả thực hiện các phong trào thi đua, đối chiếu với các quy định về tiêu chuẩn khen cao, đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu đề nghị các cấp Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét khen thưởng với mục tiêu: Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải khen thưởng đến niên hạn; Ưu tiên khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Căn cứ vào kế hoạch phối hợp kinh doanh và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện cụ thể của đơn vị, người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng của đơn vị, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 2. Nội dung chủ yếu tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị gồm:
  1. Xây dựng nội dung, mục tiêu, tên, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua của đơn vị năm 2023, các phong trào thi đua phải thiêt thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị; hình thức phong phú, có sức lôi cuốn.
  2. Tổ chức phát động thi đua sâu rộng trong đơn vị; tuyên truyền, hướng dẫn để 100% tập thể và cá nhân tự giác và tích cực hưởng ứng, đăng ký thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi thi đua ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn thử thách, hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch năm 2023.
  3. Thường xuyên, sâu sát trong công tác kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để mọi tập thể và cá nhân phát huy năng lực, năng động, sáng tạo, hợp tác vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao nhất trong mọi lĩnh vực và cương vị công tác; chủ động phát hiện những nhân tố mới, tích cực để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến; tổ chức biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền, nhân rộng.

Theo dõi, bồi dưỡng, hồ trợ những cá nhân là người lao động trực tiếp, là hạt nhân ưu tú trong phong trào thi đua lao động sản xuất tại đơn vị để xây dựng gương điển hình tiên tiến toàn ngành; Xây dựng lộ trình khen thưởng cấp nhà nước; đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đến năm 2025.

 1. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh quy định, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn.
 1. Các Khối thi đua trong Tập đoàn phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng chương trình hoạt động trong Khối có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, mang lại hiệu quả cho người lao động của đơn vị, của Khối thi đua trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo sự thống nhất và hài hòa giữa phong trào thi đua của TKV và của địa phương, nhất là các Cụm thi đua tại tỉnh Quảng Ninh đã tham gia hoạt động với vai trò là một trong các cụm thi đua trong tỉnh.
 2. Các tổ chức Đoàn thể chủ động phối hợp cùng cơ quan Chuyên môn, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
 3. Các Ban chuyên môn của TKV chủ trì, chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định khen thưởng thi đua hoàn thành các mục tiêu, các lĩnh vực, các chuyên đề do Ban phụ trách, phù hợp với cơ chế quản lý, điều hành và mục tiêu chung của Tập đoàn. Các ý kiến đề xuất gửi về Thường trực Hội đồng TĐKT (Ban TCNS) trước ngày 15 tháng 02 năm 2023.
 4. Đăng ký thi đua: Các đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua đối với tập thể năm 2023 bao gồm danh hiệu và hình thức khen thưởng đối với tập thể; Các phong trào thi đua của TKV bao gồm: Doanh nghiệp vì người lao động, mục tiêu công trình trọng điểm năm 2023... về Thường trực Hội đồng TĐKT Tập đoàn (Ban TCNS) trước ngày 20 tháng 01 năm 2023. Tập đoàn sẽ xét, đánh giá nhưng không khen thưng đối vói các đơn vị không đăng ký thi đua.

Tổng giám đổc và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua trong mọi lĩnh vực công tác, với tinh thần “khó khăn gấp đôi, nỗ lực gấp ba”, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, thích ứng an toàn, linh hoạt góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

 Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG