Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

Năm 2023, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của TKV và Công ty còn nhiều khó khăn: Nhu cầu than tiêu thụ chưa ổn định, điều kiện khai thác mỏ ngày càng khó khăn, dự báo việc ra than của các mỏ vùng Cẩm Phả không ổn định. Giá than nhập khẩu và giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất vẫn tăng cao. Thời tiết diễn biến bất thường. Dịch bệnh Covid -19 trên thế giới và trong nước dự báo vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp; tác động của hậu Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng tới tư tưởng, sức khỏe, đời sống của CBCNV và SXKD của Công ty. Yêu cầu và bảo vệ môi trường ngày càng cao. ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

 

Tuy nhiên, năm 2023 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB ngành than; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Tập đoàn, địa phương và Công ty. Chính phủ và các cấp, các ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,... Đây là điều kiện tạo động lực để CBCNV thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo CBCNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mục tiêu "An toàn - Phát triển – Hiệu quả". Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để nạn lao động nghiêm trọng và sự cố thiết bị loại I, loại II.

Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư có trọng tâm đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường.

Giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch đề ra. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, TKV và Công ty.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện thành công nhiệm vụ kép trong trạng thái bình thường mới, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức an toàn cao nhất theo chỉ đạo của các cấp. Chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án tổ chức sản xuất và các điều kiện sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó thiên tai, dịch bệnh, bố trí sản xuất phù hợp với tình hình thực tế.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Công ty sẽ tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của TKV, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả. Điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Tổ chức sản xuất khoa học, kết hợp các biện pháp điều hành sản xuất với quản lý để tiết kiệm chi phí. Tăng cường kiểm soát các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, giảm giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chủ động, cận đối điều hành hợp lý trong công tác chuẩn bị chân hàng tiêu thụ, nhất là các loại than chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, than cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ.

Xây dựng các phương án sản xuất, chế biến than phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm cho từng phân xưởng để đạt được tối đa các chỉ tiêu phẩm cấp than, tỷ lệ thu hồi. Tiếp tục thực hiện phương án “Vận hành hệ thống bùn nước trong Công ty”, tăng cường công tác lọc sấy than phục vụ pha trộn.

Phối hợp tốt với khâu điều hành sản xuất, tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên các thiết bị, thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn, đảm bảo cho thiết bị các khâu trong dây chuyển sản xuất hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất ở mức độ cao. Tăng cường biện pháp quản lý, thực hiện not co công tác sửa chữa, ổn định năng lực thiết bị, không để xảy ra các sự cố. Thực hiện hiệu quả các phương án tiết kiệm chi phí: Điện, nước, vật liệu.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, đơn vị thi công lập nội dung, thống nhất phương án thi công đảm bảo thời gian dừng máy sửa chữa thấp nhất; công tác lập hồ sơ chấm thầu đảm bảo minh bạch, các phương án thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối với người và thiết bị.

Tiết giảm chi phí bằng các biện pháp quản lý kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống điều hòa ca bin các thiết bị vận tải nhằm duy trì và cải thiện điều kiện làm việc của người vận hành, nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng thiết bị.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng cơ bản. Sửa chữa công trình vật kiến trúc, bảo vệ môi trường thường xuyên và quản lý đất đai theo kế hoạch giao. Triển khai các dự án đầu tư của năm 2023 phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ và cải tạo cảnh quan môi trường Công ty phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương và của TKV. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo kế hoạch, duy trì áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Tích cực triển khai các giải pháp nhằm triển khai các tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh – Sạch" của TKV. Tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình “Môi trường làm việc xanh không khói thuốc“, phấn đấu đến năm 2025 Công ty hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào trong nhà máy.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ điều hành đi ca và người lao động đối với công tác an toàn, ANTQ Xây dựng cho được đội ngũ công nhân có tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng đội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc tự kiểm tra của Quản đốc các đơn vị trong công tác AT, VSLĐ. Định kỳ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng chức danh theo phân định trách nhiệm. Nâng cao chất lượng, công tác kiểm tra người lao động thực hiện tốt quy trình, quy phạm và nội quy kỷ luật lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm CBCNV vi phạm, nhằm ngăn ngừa TNLĐ và sự cố thiết bị, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng và sự cổ thiết bị loại I, loại II, giảm TNLĐ nặng và sự cố thiết bị do chủ quan.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh được TKV giao. Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Ngân sách với Nhà nước.

Tiếp tục rà soát, bố trí sử dụng lao động linh hoạt, hợp lý trong toàn Công ty; giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch.

Quan tâm chăm lo sức khỏe cho CBCNV theo quy định, như: Khám sức khoẻ cho người làm nghề nặng nhọc, độc hại; khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều dưỡng phục hồi sức lao động... Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác AT-VSTP, việc phục vụ suất ăn, bồi dưỡng hiện vật cho người lao động tại các nhà ăn, đảm bảo chất lượng.

Tiếp tục tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện tốt “Văn hoá ứng xử trong Công ty Tuyển than Của Ông”. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, Tập đoàn TKV và Công ty. Tổ chức tốt việc tham quan, nghỉ mát, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV. Quản lý và chỉ đạo đội bóng đá nữ TKV tham gia thi đấu giải Quốc gia 2023 đạt thành tích cao.

Năm 2023 dự báo sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, song phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, truyền thống kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ, CBCNV Công ty Tuyển than Của Ông quyết tâm phát huy nội lực, lao động sáng tạo để hoàn thành toàn diện các chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “An toàn - Phát triển – Hiệu quả”, xây dựng Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững.

Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG