Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, về mục tiêu phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2025, nội dung trọng tâm là phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại vào SXKD; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD năm 2023, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB ngành Than 15/11 (1968 - 2023). Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty thống nhất ban hành kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, vư­ợt mức các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH 6 tháng đầu năm 2023, với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU

1. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua của Công ty, của Tập đoàn đã phát động từ đầu năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023”, mục tiêu tổng quát: “An toàn -  Phát triển - Hiệu quả”.

2. Tập trung củng cố, ổn định năng lực thiết bị phục vụ cho sản xuất. Quản lý chặt chẽ công tác tài chính, lao động tiền lương, mua bán, sử dụng vật tư. Trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất.

3. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lao động, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý. Đồng thời, có các chính sách đãi ngộ, thu hút, giữ chân người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và trung thành với Công ty. Tiếp tục đổi mới công nghệ, chuyển đối số, đẩy nhanh tiến độ áp dụng tự động hoá, tin học hóa vào sản xuất và quản lý. Đảm bảo tiến độ và chất lượng các mục tiêu công trình quan trọng TKV giao năm 2023.

4. Tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện nghiêm túc nội quy lao động và các nội quy, quy định, quy chế của Công ty, TKV. Tích cực thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo AT - VSLĐ - PCCN, giữ vững an ninh trật tự, an toàn tài sản.

5. Chăm lo nâng cao đời sống và thực hiện tốt phúc lợi cho người lao động. Đảm bảo việc làm, có thu nhập ổn định cho CBCNV; tiền lương bình quân đạt và vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao. Tổ chức tốt các hoạt động VH-TT, thi đua tuyên truyền chào mừng các ngày lễ kỷ niệm.

II. CHỈ TIÊU THI ĐUA 6 THÁNG

1. Công ty                                

- Than mua tổng số:                  7.409.000 tấn              

- Than sạch sản xuất:       6.609.000 tấn              

- Than tiêu thụ:                6.671.000 tấn              

- Doanh thu tổng số:                 13.742,074 tỷ đồng      

- Tiền lương bình quân: vượt kế hoạch Tập đoàn giao.                      

2. Các đơn vị  

              (Có biểu giao chỉ tiêu cụ thể kèm theo)

3. Đối với các phòng ban

- Làm tốt công tác quản lý, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công; phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, các phân xưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.

- Tham mưu tăng cường quản trị chi phí trong tất cả các lĩnh vực; hoàn thiện các cơ chế khoán từ Công ty đến phân xưởng, tổ sản xuất và người lao động. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD của Công ty, hiệu quả công tác của các phòng để đánh giá và xét thưởng.

III. NỘI DUNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Với phương châm: Công tác thi đua phải “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể”, Công ty tiếp tục phát động các phong trào thi đua chuyên đề trong các lĩnh vực sau:

1. Phát động thi đua tới các đơn vị, đến các tổ sản xuất và người lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2023; hoàn thành Tiêu chí thi đua quý I và quý II năm 2022.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt năng suất dẫn đầu của các đơn vị, tổ sản xuất, trọng tâm là mua than mỏ, sàng tuyển, pha trộn, chế biến và tiêu thụ than.

3. Thi đua thực hiện đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình quan trọng có tác động quyết định đến sự tăng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường.

4. Thi đua lao động sản xuất đảm bảo An toàn, gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”.

5. Thi đua thực hiện tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh hiệu quả.

6. Thi đua lao động giỏi, thu nhập cao; người lao động được bầu chọn xuất sắc liên tục các tháng, quý trong năm.

7. Thi đua thực hiện công tác chăm lo đời sống người lao động, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đời sống văn hóa cho CBCNV.

8. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và địa phương phát động nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa nghèo bền vững đối với các địa bàn khó khăn, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa sản xuất an toàn - hiệu quả trong tình hình mới.

IV. KHEN THƯỞNG

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. Khắc phục tình trạng “cào bằng” trong khen thưởng. Chú trọng khen thưởng cho đối tượng là tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. Thực hiện hình thức tôn vinh, khen thưởng đảm bảo trang trọng nhằm nâng cao tác dụng động viên, khích lệ CBCNV tích cực phấn đấu.

2. Xét thưởng đợt phát động thi đua cụ thể như  sau:

a) Thưởng các đơn vị đạt chỉ tiêu thi đua, Công ty xét thưởng theo 02 đợt: kết thúc quý I (50% tiền thưởng) và kết thúc quý II năm 2022 (50% tiền thưởng): Có mức tiền thưởng kèm theo Kế hoạch liên tịch.

- Những đơn vị có CBCNV vi phạm tài sản, mất an ninh trật tự, tai nạn lao động nhẹ trong sản xuất, kỷ luật lao động, sự cố thiết bị loại 3 do nguyên nhân chủ quan: Mỗi vụ việc trừ 10% tiền thưởng; tai nạn lao động nặng tùy từng trường hợp cụ thể: Mỗi vụ trừ từ 20 - 30% tiền thưởng.

- Đơn vị để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc có 2 tai nạn lao động nặng trở lên trong kỳ xét thưởng hoặc có sự cố thiết bị loại 1, loại 2: Không xét thưởng, đồng thời sẽ bị xử lý theo quy định của Công ty.

b) Thưởng mục tiêu thi đua công tác An toàn, vệ sinh lao động.

c) Thưởng cá nhân tiêu biểu xuất sắc hằng tháng, Top 10 quý I, quý II.

đ) Công ty sẽ tuyên dương các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất tại Hội nghị sơ kết SXKD quý I, 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời thưởng các đơn vị, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Tập đoàn và cấp trên.

3. Công đoàn Công ty căn cứ vào thành tích đạt được của các đơn vị sẽ xem xét thưởng:

- Thưởng các công trình trọng điểm giải quyết khó khăn trong sản xuất và các chuyên đề, giải pháp sáng tạo trong SXKD.

- Thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào VH - TT.

- Đơn vị để xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc sự cố thiết bị loại 1, loại 2: không xét thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công ty

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức phát động thi đua sâu rộng trong Công ty; tuyên truyền, hướng dẫn để 100% tập thể và cá nhân nâng cao nhận thức, tự giác và tích cực hưởng ứng, đăng ký thi đua. Tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để các tập thể và cá nhân phát huy năng lực, năng động, sáng tạo lập nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, tổ chức biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

- Các tổ chức đoàn thể chủ động phối hợp cùng cơ quan chuyên môn, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong chào thi đua, phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

2. Các đơn vị

- Căn cứ mục tiêu, kế hoạch được giao, các đơn vị báo cáo cấp uỷ phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn xây dựng biện pháp cụ thể, phát động thi đua 6 tháng đầu năm và cả năm 2023 đến các tổ sản xuất và CBCN để thực hiện.

- Chủ động phát hiện những nhân tố mới, tích cực bồi dưỡng để xây dựng và nhân điển hình tiên tiến.

- Đăng ký đầy đủ các nội dung thi đua gửi về Thư­ờng trực Hội đồng TĐKT Công ty trước ngày 10/01/2023.

- Kết thúc quý I và quý II năm 2023, các đơn vị báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị, gửi phòng Kế toán, Kế hoạch và Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty để tổng hợp, trình Hội đồng TĐKT Công ty xét thưởng. Đơn vị nào nộp chậm đăng ký hoặc không gửi báo cáo thi đua, Công ty sẽ không xét thưởng, đồng thời trừ điểm thi đua.

Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty kêu gọi CBCNV các đơn vị tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và cả năm 2023, góp phần xây dựng Công ty phát triển toàn diện và bền vững.

 

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG