Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)

Căn cứ vào chỉ tiêu cụ thể giao cho từng đơn vị theo KHLT số 857, ngày 07/4/2022; KHLT số 1782, ngày 08/7/2022; KHLT số 2560, ngày 07/10/2022; căn cứ kế hoạch điều chỉnh năm 2022 cho các đơn vị và căn cứ tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty đề xuất tiền thưởng cho các đơn vị.

 

Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty đề xuất danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị Giám đốc Công ty tặng Giấy khen năm 2022; đề xuất danh sách đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt Top 10 từ 3 quý trong năm 2022 trở lên và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp UBQLV trở lên để xin ý kiến Hội đồng TĐKT Công ty.

Mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân căn cứ theo Quy định Thi đua, khen thưởng, ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTCO, ngày 28/7/2022  của Giám đốc Công ty.

Công ty sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng giai đoạn 2021-2022, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất 6 tháng cuối năm và cả năm 2022, hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua ... tại Hội nghị tổng kết sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Hội nghị người lao động Công ty năm 2023.

CÁC VĂN BẢN BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Để có đủ hồ sơ văn bản trình Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt khen thưởng kịp thời, yêu cầu các đơn vị có kế hoạch tổ chức việc tổng kết thi đua và bình bầu các danh hiệu đề nghị khen thưởng năm 2022, phải đảm bảo có đủ hồ sơ văn bản và đúng thời gian quy định gửi về Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua). Yêu cầu các đơn vị làm đúng theo mẫu của Công ty hướng dẫn, nếu không đúng, Hội đồng TĐKT Công ty sẽ trả lại hồ sơ và không xét khen thưởng.

1. Ngày 08 - 09/12/2022 các đơn vị gửi:

- Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và bản tự đánh giá chấm điểm theo 10 nội dung thi đua (Quy định số 2139/QĐ-TTCO, ngày 28/7/2022).

- Danh sách đề nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua năm 2022 cho tập thể, cá nhân đơn vị (Mẫu 1 đến 4). Đồng thời gửi file mềm các danh sách đề nghị về bộ phận Thi đua (Phòng TCLĐ) theo địa chỉ email: camthuy2305@gmail.com.

- Biên bản bình bầu danh hiệu thi đua và văn bản đề nghị khen thưởng năm 2022 của Hội đồng thi đua, khen thưởng đơn vị.

- Báo cáo tổng hợp kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2022 cho tập thể, cá nhân đơn vị (Mẫu 5).

- Phòng TCLĐ tập hợp danh sách CBCNV đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 của các đơn vị, rà soát về thời gian công tác, các vi phạm về kỷ luật lao động.

2. Ngày 16-20/12/2022

- Phòng Cơ điện trình Giám đốc ra quyết định công nhận sáng kiến năm 2022 và xác nhận vào Giấy chứng nhận sáng kiến cho các cá nhân đề nghị khen thưởng từ cấp UBQLV trở lên.

- Phòng TCLĐ ra quyết định công nhận cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở năm 2022.

3. Ngày 25-30/12/2022

- Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty gửi phiếu chấm điểm 10 nội dung thi đua năm 2022 đến các thành viên Hội đồng TĐKT Công ty; tổng hợp kết quả chấm điểm của Hội đồng và chuẩn bị các nội dung họp xét thi đua năm 2022 cho các tập thể, cá nhân.

4. Ngày 31/12/2022

- Các đơn vị gửi biểu chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD quý IV, 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 về phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch (Mẫu 9, Mẫu 10).

5. Ngày 02/01/2023

- Phòng Kế toán, Kế hoạch thống nhất chấm điểm theo nội dung 1, 2 trong 10 nội dung thi đua và gửi biểu tổng hợp chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD quý IV, cả năm 2022 của Công ty và các đơn vị về Thường trực Hội đồng TĐKT (Bộ phận Thi đua, Phòng TCLĐ).

6. Ngày 08/01 - 12/01/2023

- Các đơn vị nộp báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu CSTĐ TKV năm 2022 (Mẫu 5); vào biểu tổng hợp tóm tắt trích ngang thành tích cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ TKV.

7. Ngày 28/01 - 30/01/2023

- Các đơn vị nộp báo cáo thành tích đề nghị Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể (nếu có); tóm tắt thành tích trích ngang (Mẫu 6a, 6b).

8. Ngày 10/02 - 15/02/2023

- Các đơn vị nộp báo cáo thành tích sau:

+ Đề nghị danh hiệu CSTĐ UBQLV và Bằng khen của Chủ tịch UBQLV cho cá nhân (nếu có) (Mẫu 6).

+ Đề nghị Bằng khen của UBQLV cho tập thể (Mẫu 6a).

+ Vào biểu tổng hợp tóm tắt trích ngang thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp UBQLV.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG