Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)

Căn cứ vào chỉ tiêu cụ thể giao cho từng đơn vị theo KHLT số 857, ngày 07/4/2022; KHLT số 1782, ngày 08/7/2022; KHLT số 2560, ngày 07/10/2022; căn cứ kế hoạch điều chỉnh năm 2022 cho các đơn vị và căn cứ tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty đề xuất tiền thưởng cho các đơn vị.

 

Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty đề xuất danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị Giám đốc Công ty tặng Giấy khen năm 2022; đề xuất danh sách đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt Top 10 từ 3 quý trong năm 2022 trở lên và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp UBQLV trở lên để xin ý kiến Hội đồng TĐKT Công ty.

Mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân căn cứ theo Quy định Thi đua, khen thưởng, ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTCO, ngày 28/7/2022  của Giám đốc Công ty.

Công ty sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng giai đoạn 2021-2022, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất 6 tháng cuối năm và cả năm 2022, hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua ... tại Hội nghị tổng kết sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Hội nghị người lao động Công ty năm 2023.

CÁC VĂN BẢN BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Để có đủ hồ sơ văn bản trình Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt khen thưởng kịp thời, yêu cầu các đơn vị có kế hoạch tổ chức việc tổng kết thi đua và bình bầu các danh hiệu đề nghị khen thưởng năm 2022, phải đảm bảo có đủ hồ sơ văn bản và đúng thời gian quy định gửi về Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua). Yêu cầu các đơn vị làm đúng theo mẫu của Công ty hướng dẫn, nếu không đúng, Hội đồng TĐKT Công ty sẽ trả lại hồ sơ và không xét khen thưởng.

1. Ngày 08 - 09/12/2022 các đơn vị gửi:

- Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và bản tự đánh giá chấm điểm theo 10 nội dung thi đua (Quy định số 2139/QĐ-TTCO, ngày 28/7/2022).

- Danh sách đề nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua năm 2022 cho tập thể, cá nhân đơn vị (Mẫu 1 đến 4). Đồng thời gửi file mềm các danh sách đề nghị về bộ phận Thi đua (Phòng TCLĐ) theo địa chỉ email: camthuy2305@gmail.com.

- Biên bản bình bầu danh hiệu thi đua và văn bản đề nghị khen thưởng năm 2022 của Hội đồng thi đua, khen thưởng đơn vị.

- Báo cáo tổng hợp kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2022 cho tập thể, cá nhân đơn vị (Mẫu 5).

- Phòng TCLĐ tập hợp danh sách CBCNV đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 của các đơn vị, rà soát về thời gian công tác, các vi phạm về kỷ luật lao động.

2. Ngày 16-20/12/2022

- Phòng Cơ điện trình Giám đốc ra quyết định công nhận sáng kiến năm 2022 và xác nhận vào Giấy chứng nhận sáng kiến cho các cá nhân đề nghị khen thưởng từ cấp UBQLV trở lên.

- Phòng TCLĐ ra quyết định công nhận cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở năm 2022.

3. Ngày 25-30/12/2022

- Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty gửi phiếu chấm điểm 10 nội dung thi đua năm 2022 đến các thành viên Hội đồng TĐKT Công ty; tổng hợp kết quả chấm điểm của Hội đồng và chuẩn bị các nội dung họp xét thi đua năm 2022 cho các tập thể, cá nhân.

4. Ngày 31/12/2022

- Các đơn vị gửi biểu chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD quý IV, 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 về phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch (Mẫu 9, Mẫu 10).

5. Ngày 02/01/2023

- Phòng Kế toán, Kế hoạch thống nhất chấm điểm theo nội dung 1, 2 trong 10 nội dung thi đua và gửi biểu tổng hợp chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD quý IV, cả năm 2022 của Công ty và các đơn vị về Thường trực Hội đồng TĐKT (Bộ phận Thi đua, Phòng TCLĐ).

6. Ngày 08/01 - 12/01/2023

- Các đơn vị nộp báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu CSTĐ TKV năm 2022 (Mẫu 5); vào biểu tổng hợp tóm tắt trích ngang thành tích cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ TKV.

7. Ngày 28/01 - 30/01/2023

- Các đơn vị nộp báo cáo thành tích đề nghị Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể (nếu có); tóm tắt thành tích trích ngang (Mẫu 6a, 6b).

8. Ngày 10/02 - 15/02/2023

- Các đơn vị nộp báo cáo thành tích sau:

+ Đề nghị danh hiệu CSTĐ UBQLV và Bằng khen của Chủ tịch UBQLV cho cá nhân (nếu có) (Mẫu 6).

+ Đề nghị Bằng khen của UBQLV cho tập thể (Mẫu 6a).

+ Vào biểu tổng hợp tóm tắt trích ngang thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp UBQLV.

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG