Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)

Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-HĐTV, ngày 03/4/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc ban hành Quy chế Tổ chức Thi thợ giỏi cấp Tập đoàn, năm 2023 Tập đoàn tổ chức Hội thi thợ giỏi Lần thứ 12 với mục tiêu tiếp tục đổi mới cách thức đánh giá trình độ Thợ giỏi cấp Tập đoàn theo phương thức áp dụng công nghệ số phù hợp với hình thức Thi kỹ năng nghề Quốc gia, cụ thể như sau:

 1. Thực trạng tổ chức các kỳ thi thợ giỏi cấp Tập đoàn:
 1. Thực trạng:
 • Hiện nay theo định kỳ 03 năm, TKV tổ chức thi thợ giỏi cấp Tập đoàn, bao gồm 16 nghề, tập trung vào các nhóm nghề mỏ hầm lò, mỏ lộ thiên và cơ khí; các nghề còn lại (28 nghề) đơn vị tự tổ chức thi cấp Công ty (Tập đoàn có khen thưởng cho các đơn vị tổ chức tốt).
 • Hình thức và nội dung thi gồm thi lý thuyết và thực hành, trong đó:

+ Thi phần lý thuyết thực hiện tương tự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, các nghề mỏ hầm lò (khai thác, xây dựng, cơ điện mỏ hầm lò) thi trắc nghiệm, các nghề còn lại thi tự luận;

+ Thi thực hành thực hiện theo đề mở, tổ chức thi tập trung tại Trường Cao đẳng TKV và Công ty cổ phần Chế tạo máy bao gồm 4 nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Gò, Hàn điện, Hàn khí; tổ chức thi tại doanh nghiệp các nghề còn lại;

=> Qua các kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và khắc phục sau mỗi kỳ thi thợ giỏi, TKV và các doanh nghiệp thành viên đã dần hoàn thiện hình thức thi thợ giỏi theo chuẩn, tùng bước tiệm cận được với chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Trong đó các nghề lựa chọn thi thợ giỏi được đề xuất trên cơ sở ngành nghề chính tạo ra sản phẩm của TKV và các doanh nghiệp theo các lĩnh vực sản xuất (than, khoáng sản, điện, VLNCN) và có số lượng lao động nghệ chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng số công nhân kỹ thuật, đồng thời tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng nghề tại các doanh nghiệp, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng lao động và là lực lượng nòng cốt trong đào tạo kèm cặp truyền nghề, nâng bậc thợ...;

 • Tuy nhiên vẫn còn một số nhược điểm sau:

+ Số nghề dự thi chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất than và cơ khí do có nhiều đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực này, các lĩnh vực khác chỉ có một hoặc một số ít đơn vị nên không tổ chức thi ở cấp Tập đoàn, do đó hội thi chưa đảm bảo tính toàn diện;

+ Đối với các nghề mỏ hầm lò và lộ thiên chủ yếu thi thực hành tại khai truờng của chính doanh nghiệp nên mức độ chính xác, khách quan trong đánh giá, chấm điểm còn hạn chế.

+ Về tính điểm thi thực hành: cách tính điểm thông thường chưa xét đến trọng số kỹ năng khó - dễ của bài thi;

+ Hình thức và thang điểm đánh giá hình thức thi thông thường chưa tiệm cận với kỹ năng nghề quốc gia và quốc tế.

 1. Kinh nghiệm tham gia tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia:

Năm 2021, trong kỳ thi Kỹ năng nghề (KNN) quốc gia lần thứ 12, TKV đã đăng ký và được Ban tổ chức thi KNN Việt Nam (Bộ LĐTB&XH) chọn tổ chức thi KNN cho 03 nghề mỏ hầm lò (khai thác, xây dựng mỏ, cơ điện mỏ) tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (Hội đồng thi số 5), qua đó nhận thấy:

 1. Hình thức tổ chức và tiêu chí đánh giá thi KNN quốc gia:
 • Thực hiện lồng ghép hình thức, nội dung thi lý thuyết trong nội dung thi thực hành (theo nguyên tắc: Người thực hiện tốt các kỹ năng trong thi thực hành, thực hiện đúng quy trình công nghệ, thao tác thành thạo là người nắm vững kiến thức lý thuyết, quy trình công nghệ).
 • Tiêu chí đánh giá và thang điểm đánh giá thực hiện các kỹ năng tương đồng (thang điểm quốc tế CIS quốc tế 700 điểm hoặc quy đổi thang điểm 100, điểm tối đa kỹ năng thực hiện một công việc là 2 điểm); các kỹ năng quan trọng được xác định bằng trọng số (không đạt hoặc thực hiện sai quy trình kỹ thuật thì không được công nhận đạt giải - kể cả tổng điểm thi đạt cao); việc xác định trọng số cho kỹ năng khó - dễ được phần mềm (trí tuệ nhân tạo AI) xác định trên cơ sở kỹ năng có nhiều người thực hiện được hoặc kỹ năng có ít người thực hiện được.

=> Điểm mấu chốt của cách chấm điểm thi kỹ năng là được chia nhỏ các thao tác, động tác và năng suất lao động được xác định theo thời gian thực hiện các thao tác, động tác... điều này khắc phục được nhược điểm xác định theo sản phẩm thực tế.

 1. Nội dung thi KNN quốc gia:
 • Nội dung thi thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; đối với nghề kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò, nội dung thi kỹ năng nghề tương đồng với nội dung thi thực hành thợ giỏi của TKV tại kỳ thi lần thứ 11 (năm 2020); đối với nghề kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, nội dung thi kỹ năng nghề cao hơn so với thi thực hành thợ giỏi năm 2020 của TKV;
 • Đánh giá đúng trình độ, năng lực (kỹ năng lao động) của người lao động.
 • Kết quả thi của thí sinh được xác định trung thực, khách quan do phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) xác định hoàn toàn tự động như trong các kỳ thi quốc tế.
 • Yếu tố năng suất lao động được xác định trên cơ sở thời gian hoàn thành các sản phâm công đoạn trong quy trình công nghệ và điểm đánh giá chất lượng sản phẩm, kỹ thuật cơ bản, không nhất thiết phải dựa trên khối lượng sản phẩm thực tế của thí sinh.

=> Từ những bài học và kinh nghiệm thu được tại kỳ thi KNN quốc gia, để từng bước nâng tầm kỹ năng lao động cho đội ngũ CNKT đạt chuẩn trình độ KNN quốc gia như mục tiêu đã nêu, đồng thời phù hợp với điều kiện phát triển của TKV trong từng giai đoạn và chủ trương của Nhà nước về nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam (Chỉ thị số 24/2020/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng) TKV cần tiếp tục đổi mới trong các kỳ thi thợ giỏi cấp Tập đoàn.

II. Tiếp tục đổi mới trong kỳ thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2023:

Để thực hiện được mục tiêu trên, Tập đoàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị thành viên chuẩn bị một số nội dung tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023, như sau:

1. Nghề tổ chức thi:

 1. Mở rộng, bổ sung các nghề chính để thi thợ giỏi cấp Tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh chính của TKV gồm than, khoáng sản, điện lực và vật liệu nổ công nghiệp và tổ chức thi theo hình thức đánh giá kỹ năng nghề:
 • Giao Trường Cao đẳng TKV chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị thành viên đề xuất bổ sung một số nghề thuộc lĩnh vực sản xuất lộ thiên như: lái xe chở người...;
 • Giao Tổng công ty Điện lực -TKV chủ trì, phối hợp với các Tổng công ty Khoáng sản, Hóa chất mỏ, các công ty nhôm, Trường Cao đẳng TKV và các đơn vị liên quan đề xuất bổ sung một số nghề thuộc lĩnh vực như: vận hành điện trong nhà máy nhiệt điện, điều khiển trung tâm, tự động hóa, trưởng ca, trưởng kíp...;
 • Đối với các nghề các đơn vị đã tự tổ chức thi cấp công ty nếu có đủ điều kiện thi cấp Tập đoàn theo phương thức thi kỹ năng nghề, đơn vị chủ động đề xuất;
 • Báo cáo đề xuất của các đơn vị được gửi về Trường Cao đẳng TKV trước ngày 10/12/2022. TKV giao Trường Cao đẳng TKV tổng hợp và báo cáo Tập đoàn.
 1. Tổ chức thi theo nhóm nghề:
 • Tổ chức thi theo nhóm nghề thay vì trước đây thi theo từng chủng loại thiết bị như: Vận hành máy khoan (Xoay cầu); Vận hành máy xúc điện (máy xúc điện 3KT-5A; máy xúc điện 3KT-8H; Vận hành máy xúc thuỷ lực (PC 1250; CAT 385C, 365, 366, 367; EX 1200, ZA870, Komatsu, Hitachi, ZX670); Lái xe mỏ (Lái xe ô tô CAT 773E; Lái xe ô tô CAT 777D, 777E; Lái xe ô tô HD 465-7; Lái xe ô tô HD 785-7); Hàn (Hàn điện, Hàn Tig, Hàn Mig)...
 • Giao Trường Cao đẳng TKV chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị thành viên đề xuất và báo cáo Tập đoàn.
 1. Hình thức tổ chức thi:
 • Tiếp tục duy trì tổ chức thi lý thuyết làm cơ sở, điều kiện để thi thực hành, tuy nhiên thực hiện tối đa nội dung thi lý thuyết bằng hình thức thi trắc nghiệm và tổ chức thi thực hành theo hình thức tập trung tại Trường Cao đắng TKV, Công ty cổ phần Chế tạo máy và một số đơn vị thành viên của TKV.
 • Giao Trường Cao đẳng TKV chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị thành viên đề xuất và báo cáo Tập đoàn.
 1. Nội dung thi:
 • Tiếp tục rà soát hoàn thiện ngân hàng câu hỏi ôn luyện đề thi và xây dựng đề thi;
 • Xây dựng mới ngân hàng đề thi thực hành đổi với các nghề áp dụng hình thức thi và chấm điểm theo kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12;
 • Giao Trường Cao đẳng TKV chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị thành viên đề xuất và báo cáo Tập đoàn.
 1. Chi phí:

Giao Trường Cao đẳng TKV chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị thành viên lập khái toán kinh phí tổ chức thi thợ giỏi cấp Tập đoàn và báo cáo Tập đoàn.

Đề nghị các đơn vị căn cứ nhiệm nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện. Trường Cao đẳng TKV có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo về Tập đoàn.

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG