Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn sử dụng PM Nhật lệnh SX

 

          Thực hiện công văn số 1735/TTCO-AT ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Công ty v/v thực hiện thử nghiệm phần mềm nhật lệnh sản xuất. Đơn vị lập trình đã trực tiếp hướng dẫn sử dụng phần mềm cho Quản đốc, Phó quản đốc và nhân viên tại 3 đơn vị: Vận tải, Tuyển than 3, Cơ khí.         Văn phòng cũng  đã cài đặt phần mềm cho Quản đốc, Phó quản đốc các đơn vị còn lại để sử dụng thử nghiệm phần mềm.

        Tuy nhiên do là phần mềm mới có nhiều chức năng nên cũng gặp một số vướng mắc trong quá trình sử dụng. Văn phòng phối hợp với đơn vị lập trình soạn thảo văn bản hướng dẫn một số thao tác cơ bản giúp cho việc thực hiện phần mềm được thuận lợi hơn.

        (Kèm theo dướng dẫn sử dụng phần mềm Nhật lệnh sản xuất)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẬP NHẬT DANH MỤC

 

Để cập nhật bổ sung các danh mục đầu vào (ngân hàng dữ liệu) chúng ta chọn menu Từ Điển sẽ hiển thị nên các danh mục như sau:

 

Ở đây chúng ta chọn danh mục cần thao tác ví dụ như danh mục Nội dung công việc

 

Để cập nhật bổ sung danh mục nội dung công việc chúng ta ấn mới để thêm dòng để cập nhật, cập nhật xong chúng ta lưu lại là được.

Các danh mục khác cũng cập nhật tương tự.

Chú ý: Mã của các danh mục là đặt theo tiếng việt không dấu và không dùng các ký tự đặc biệt

Đối với các danh mục liên quan đến việc tính lương sau này thì phải quy chuẩn với bên phần mềm lương để còn đồng bộ sau này. Nên các anh chị trước khi đặt mã tham khảo ý kiến của các phòng ban chuyên ngành.

1.2 CẬP NHẬT LỆNH SẢN XUẤT QUẢN ĐỐC

Để cập nhật lệnh sản xuất của Quản đốc chúng ta chọn menu “Lệnh SX”  rồi chọn “Cập nhật lệnh sản xuất Quản đốc” như hình sau:

Sau khi chọn hiển thị màn hình cập nhật lệnh sản xuất của Quản đốc như hình sau:

 

 

Để thực hiện cập nhật lệnh sản xuất Quản đốc ta thực hiện chi tiết theo các bước như hình sau:

Chú ý: Bước 2- Để chọn người nhận lệnh chúng ta nháy đúp chuột vào ô “Người nhận” sẽ hiện lên danh sách các user để chọn người nhận lệnh như sau:

Chúng ta chọn những người nhận lệnh rồi nháy đúp chuột để nhảy sang ô bên tay phải như hình sau:

Ấn “Đồng ý” hoàn thành việc chọn người nhận lệnh.

Bước 3: Bước 3: Ở đây chúng ta sẽ giao việc cho từng cán bộ công nhân viên, nên chúng ta nhập số thẻ của từng cán bộ công nhân viên để giao việc. Chúng ta có thể đánh trực tiếp số thẻ của ô số thẻ hoặc nháy đúp chuột vào ô số thẻ để hiện danh sách cán bộ công nhân viên để chọn.

Trong trường hợp chúng ta muốn chọn nhiều cán bộ công nhân viên thì chúng ta nháy vào nút DS CBCN

Khi ấn nút DS CBNV sẽ hiện thị màn hình danh sách CBCN để chọn, thực hiện các bước như hình sau để chọn.

 

Khi chọn xong phần mềm sẽ chọn những CBCN đó ra lệnh sản xuất như sau

Tiếp theo chúng ta bổ sung nội dung công việc, nguy cơ và biện pháp an toàn cho từng CBCN.

 

Để chọn mã nội dung công việc chúng ta có thể nháy đúp chuột vào ô nội dung công việc sẽ hiện lên danh mục nội dung công việc cho chúng ta chọn như sau:

Để tìm kiếm nội dung công việc được nhanh chúng ta dùng dòng trắng đầu tiên để tìm kiếm. Khi đã tìm kiếm được nội dung công việc chúng ta nháy đúp chuột vào nội dung công việc đó. Phần mềm sẽ đưa nội dung công việc, nguy cơ và biện pháp an toán của công việc đó ra màn hình cập nhật lệnh của chúng ta như hình sau:

Chúng ta thực hiện chọn tiếp nội dung công việc bằng cách ấn mũi tên trỏ xuống hoặc nháy chuột phải rồi chọn mới để thêm dòng mới và thực hiện việc chọn nội dung công việc như dòng thứ nhất.

Trong trường hợp khi đã chọn xong mã nội dung công việc chúng ta muốn bổ sung thêm nội dung công việc hoặc bổ sung thêm nguy cơ, thêm biện pháp an toàn chúng ta có thể nháy chuột vào từng ô đó để gõ bổ sung như hình sau:

Trong trường hợp chúng ta muốn bổ sung nội dung công việc cho CBCN từ danh mục nội dung công việc thì chúng ta chọn vào ô nội dung công việc rồi ấn Insert (phím insert trên bàn phím máy tính) thì phần mềm sẽ hiện lên danh sách những nội dung công việc trong danh mục nội dung công việc để chúng ta chọn bổ sung.

Đối với trường hợp các CBCN nghỉ thì chúng ta chỉ cần chọn mã công nghỉ tương ứng (không cần gõ nội dung công việc). Trường hợp cuối ca đã xác định được công của những CBCN đi làm thì chúng ta bổ sung phần mã công cho CBCN đi làm vào lệnh.

Bước 5: “In” phiếu (Để in ra máy in hoặc ký số trên máy tính chúng ta gọi chung là IN)

Phần này sẽ có loại phiếu cần IN đó là:

- Phiếu 1: Đầu ca khi làm lệnh sau chúng ta IN lệnh

- Phiếu 2: Cuối ca khi đã xác định công và bổ sung mã công vào lệnh cho CBCN đi làm thì chúng ta sẽ IN phiếu chấm công.

Để IN chúng ta ấn “In” hiển thị màn hình chọn phiếu như sau:

Chúng ta chọn phiếu cần IN rồi chọn “Xem”  để hiển thị phiếu cần in. Ví dụ ở đây là in lệnh quản đốc sẽ hiển thị màn hình như sau:

Ở đây chúng ta có thể in ra để ký bản giấy hoặc ký điện tử. Để ký điện tử chúng ta nháy vào nút Ký, phần mềm hiện lên thông báo như sau, ấn chấp nhận là được.

Khi người ra lệnh  - Quản đốc ký xong thì sẽ chuyển đến những người nhận lệnh – Phó quản đốc ký tiếp theo. Để ký tiếp chúng ta vào menu ký lệnh điện tử - chọn ký phiếu hiện ra màn hình ký phiếu như sau:

Để ký chúng ta thực hiện như hình sau:

Khi nhấn Xem hiện nên màn hình phiếu như sau:

Để kiểm tra các phiếu đã ký chúng ta và menu – Tra cứu phiếu ký hiện màn hình tra cứu như sau:

 

 

 

 

1.3 LỆNH SẢN XUẤT CỦA PHÓ QUẢN ĐỐC

              Để thực hiện lệnh của phó quản đốc chúng ta chọn menu “Lệnh SX” chọn “Cập nhật lệnh PQĐ trực ca” hoặc “Cập nhật lệnh PQĐ cơ điện” hoặc “Cập nhật lệnh PQĐ lưu trình”. Các thao tác của lệnh PQĐ tương tự nhau. Ở đây chúng ta sẽ chọn Cập nhật lệnh PQĐ trực ca, các lệnh PQĐ khác thực hiên tương tự.

        Khi chọn cập nhật lệnh PQĐ trực ca sẽ hiển thị màn hình như sau:

        Chúng ta thực hiện cập nhật lệnh sản xuất theo các bước như hình sau:

Chú ý: Bước 2- Để chọn người nhận lệnh chúng ta nháy đúp chuột vào ô “Người nhận” sẽ hiện lên danh sách các user để chọn người nhận lệnh như sau:

Chúng ta chọn những người nhận lệnh rồi nháy đúp chuột để nhảy sang ô bên tay phải như hình sau:

Ấn “Đồng ý” hoàn thành việc chọn người nhận lệnh.

Bước 3: Ở đây chúng ta sẽ giao việc cho từng cán bộ công nhân viên, nên chúng ta nhập số thẻ của từng cán bộ công nhân viên để giao việc. Chúng ta có thể đánh trực tiếp số thẻ của ô số thẻ hoặc nháy đúp chuột vào ô số thẻ để hiện danh sách cán bộ công nhân viên để chọn.

Trong trường hợp chúng ta muốn chọn nhiều cán bộ công nhân viên thì chúng ta nháy vào nút DS CBCN

Khi ấn nút DS CBNV sẽ hiện thị màn hình danh sách CBCN để chọn, thực hiện các bước như hình sau để chọn.

 

Khi chọn xong phần mềm sẽ chọn những CBCN đó ra lệnh sản xuất như sau

Tiếp theo chúng ta bổ sung nội dung công việc, nguy cơ và biện pháp an toàn cho từng CBCN.

Đối với việc đánh nội dụng công việc, nguy cơ và biện pháp an toàn chúng ta đã nhận sẵn trong danh mục nội dung công việc, ở đây chúng ta chỉ việc chọn mã nội dung công việc phần mềm sẽ lấy nội dung công việc, nguy cơ và biện pháp an toàn cho chúng ta.

Để chọn mã nội dung công việc chúng ta có thể nháy đúp chuột vào ô nội dung công việc sẽ hiện lên danh mục nội dung công việc cho chúng ta chọn như sau:

Để tìm kiếm nội dung công việc được nhanh chúng ta dùng dòng trắng đầu tiên để tìm kiếm. Khi đã tìm kiếm được nội dung công việc chúng ta nháy đúp chuột vào nội dung công việc đó. Phần mềm sẽ đưa nội dung công việc, nguy cơ và biện pháp an toàn của công việc đó ra màn hình cập nhật lệnh của chúng ta như hình sau:

Trong trường hợp khi đã chọn xong mã nội dung công việc chúng ta muốn bổ sung thêm nội dung công việc hoặc bổ sung thêm nguy cơ, thêm biện pháp an toàn chúng ta có thể nháy chuột vào từng ô đó để gõ bổ sung như hình sau:

Hoặc chúng ta có thể ấn insert để chọn thêm nội dung công việc từ danh mục nội dung công việc để bổ sung công việc cho CBCN.

Đối với CBCN nghỉ thì chúng ta chỉ cần chọn mã công nghỉ tương ứng là được – không cần gõ nội dung công việc

Bước 5: Bước 5: “In” phiếu (Để in ra máy in hoặc ký số trên máy tính chúng ta gọi chung là IN)

Phần này sẽ có loại phiếu cần IN đó là:

- Phiếu 1: Đầu ca khi làm lệnh sau chúng ta IN lệnh

- Phiếu 2: Cuối ca khi đã xác định công và bổ sung mã công vào lệnh cho CBCN đi làm thì chúng ta sẽ IN phiếu chấm công.

Để IN chúng ta ấn “In” hiển thị màn hình chọn phiếu như sau:

Chúng ta chọn phiếu cần IN rồi chọn “Xem”  để hiển thị phiếu cần in. Ví dụ ở đây là in lệnh phó quản đốc sẽ hiển thị màn hình như sau:

Ở đây chúng ta có thể in ra để ký bản giấy hoặc ký điện tử. Để ký điện tử chúng ta nháy vào nút Ký, phần mềm hiện lên thông báo như sau, ấn chấp nhận là được.

Khi người ra lệnh  - Phó quản đốc ký xong thì sẽ chuyển đến những người nhận lệnh – ký tiếp theo. Để ký tiếp chúng ta vào menu ký lệnh điện tử - chọn ký phiếu hiện ra màn hình ký phiếu như sau:

Để ký chúng ta thực hiện như hình sau:

Khi nhấn Xem hiện nên màn hình phiếu như sau:

Để kiểm tra các phiếu đã ký chúng ta và menu – Tra cứu phiếu ký hiện màn hình tra cứu như sau:

 

Đối với trường hợp ký là cán bộ công nhân nhận lệnh bằng máy chấm công, thì trên màn hình cập nhận lệnh có nút máy

Khi bấn Xác nhận MCC hiện lên màn hình như sau:

1.4 BÁO CAO SAU CA

        Để tạo báo cáo sau ca vào menu Lệnh SX – chọn Cập nhật báo cáo sau ca hiện thị màn hình cập nhật báo cáo sau ca như sau:

Để cập nhật báo cáo sau ca chúng ta thực hiện các bước như hình sau:

 

 

Khi ấn nút Nhận Lsx sẽ hiển thị nên màn hình như sau:

Khi ấn In hiện lên màn hình phiếu như sau:

 

Để ký số ấn chọn Ký

 

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG