Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát (Cẩm Thúy)

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kế hoạch số 385/KH-CĐTKV, ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và Hướng dẫn số 01/HD- UBKT, ngày 26/8/2022 của ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn, hướng dẫn tổng kết nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) hướng dẫn ủy ban kiểm tra công đoàn các đơn vị trực thuộc tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát như sau:

Hình thức tổ chức tổng kết

Việc tổng kết phải được đánh giá thực hiện từ cấp Công đoàn Tổng công ty, công ty và đơn vị trực thuộc (đơn vị). Trên cơ sở số liệu báo cáo hàng năm (đã có), công đoàn các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình ban chấp hành công đoàn cùng cấp vào cuối năm 2022.

Không tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp công đoàn.

Nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

  1. Tình hình chung.
  2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua.

Căn cứ vào số liệu kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp từ năm 2017 đến hết năm 2022; nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá để xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

  • Về tổ chức: Phản ánh được số lượng uỷ ban kiểm tra; cán bộ uỷ ban kiểm tra; những biến động về tổ chức, cán bộ của uỷ ban kiểm tra. Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ uỷ ban kiểm tra. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo đối với uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới. Đánh giá những việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân của công tác tổ chức cán bộ, công tác hướng dẫn, chỉ đạo.
  • Về thực hiện nhiệm vụ:

+ Đối với nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn: Nêu rõ số cuộc kiểm tra ở cùng cấp, cấp dưới, nội dung kiểm tra; nhận xét đánh giá tình hình thực hiện; tác dụng của kiểm tra.

+ Đối với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn: Nêu rõ số cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức, cá nhân, ở cùng cấp, cấp dưới; nội dung kiểm tra; kết quả kiểm tra, tổng số vi phạm, nội dung vi phạm, số phải xử lý kỷ luật; tác dụng của kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; nhận xét đánh giá tình hình vi phạm.

+ Đối với nhiệm vụ kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn: Nêu rõ số cuộc kiểm tra ở cùng cấp, cấp dưới, nội dung kiểm tra; đánh giá chi tiết, cụ thể về công tác thu kinh phí, đoàn phí; công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở; kết quả kiểm tra, số tiền đề nghị thu nộp bổ sung, xử lý sai phạm; tác dụng của kiểm tra; nhận xét, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

+ Đối với nhiệm vụ giám sát: Nêu tổng số cuộc giám sát, nội dung các cuộc giám sát; nhận xét đánh giá tình hình thực hiện; tác dụng của công tác giám sát.

+ Đối với nhiệm vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo: Tình hình tiếp đoàn viên, người lao động; việc tham mưu cho ban chấp hành, ban thường vụ giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; nêu rõ số đơn thư đã được tiếp nhận và giải quyết; nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giải quyết, tham gia giải quyết và kết quả, tác dụng của việc giải quyết, tham gia giải quyết.

+ Đối với xử lý kỷ luật: số trường hợp bị xử lý kỷ luật (tổ chức, cán bộ, đoàn viên, hình thức xử lý kỷ luật); nhận xét đánh giá quá trình thực hiện.

+ Đối với nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn cán bộ kiểm tra: Nêu rõ số lớp, số cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn; đánh giá nhận xét về công tác bồi dưỡng, tập huấn.

  1. Đánh giá chung: Tóm tắt ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm.
  2. Kiến nghị, đề xuất.
  3. Nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Uỷ ban kiểm tra công đoàn các đơn vị trực thuộc báo cáo với Ban thường vụ/Ban chấp hành công đoàn cùng cấp để kịp thời triển khai thực hiện. Xây dựng báo cáo gửi về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, số 226 Lê Duẩn - Phường Trung Phụng - Đống Đa - Hà Nội (qua Ủy ban kiểm tra) trước 15/12/2022, hoặc email: doanhcd.vinacomin@gmail.com.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo về ủy ban kiểm tra Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.   Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG