Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV hướng dẫn triển khai xây dựng và hoàn thiện sổ tay phân quyền (Quỳnh Anh)

Trong Quý III/2022, TKV đã phối hợp với Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam (gọi tắt là Tư vấn EY) hoàn thiện sổ tay phân quyền mẫu của Cơ quan TKV và một số đơn vị thành viên, đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đơn vị thành viên TKV về phương pháp xây dựng và nội dung của sổ tay phân quyền.

Để tiếp tục triển khai xây dựng sổ tay phân quyền, hoàn thiện quy trình làm việc tại các đơn vị, TKV hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai thực hiện như sau:

Nguyên tắc chung:

 1. Các đơn vị rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định hiện hành của đơn vị để làm cơ sở xây dựng sổ tay phân quyền.
 2. Các đơn vị xây dựng sổ tay phân quyền, quy định về phân quyền theo hướng như sau:
 • Tổng hợp những quy định về phân quyền đã có trong các quy chế, quy định nội bộ đã được đơn vị ban hành; rà soát, hiệu chỉnh lại các quy định về phân quyền này cho phù hợp với các nguyên tắc phân quyền để đưa vào sổ tay phân quyền.
 • Xây dựng mới những quy định về phân quyền trong từng lĩnh vực hoạt động theo yêu cầu hoạt động của đơn vị phù hợp với các quy chế, quy định đang có hiệu lực thi hành của đơn vị, phù hợp với các nguyên tắc phân quyền đe đưa vào Sổ tay phân quyền.

Kế hoạch triển khai cụ thể:

 1. Các đơn vị trực thuộc TKV:

a) Đối với các đơn vị đã được Tư vấn EY xây dựng sổ tay phân quyền mẫu (Công ty Than Uông Bí; Công ty Than Hòn Gai; Công ty Tuyển than Cửa Ông; Công ty Nhôm Đắk Nông; Công ty Kho vận và Cảng cẩm Phả; Ban QLDA Bauxit Nhôm Lâm Đồng):

 • Đơn vị rà soát, cập nhật sổ tay phân quyền đã được Tư vấn EY xây dựng.
 • Báo cáo xin ý kiến TKV nội dung sổ tay phân quyền, Quy định về phân quyền của đơn vị trước khi đơn vị ban hành.
 • Đơn vị chính thức phê duyệt và ban hành sổ tay phân quyền, Quy định về phân quyền của đơn vị.
 • Thời gian báo cáo TKV: Trước ngày 15/11/2022.

b) Đối với các đơn vị trực thuộc còn lại:

 • Đơn vị tự triển khai xây dựng sổ tay phân quyền, Quy định về phân quyền cho đơn vị mình trên cơ sở sổ tay phân quyền mẫu phù họp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình.
 • Báo cáo xin ý kiến TKV nội dung sổ tay phân quyền, Quy định về phân quyền trước khi ban hành.
 • Hoàn thiện lại sổ tay phân quyền, Quy định về phân quyền theo ý kiến của TKV; Đơn vị phê duyệt và chính thức ban hành sổ tay phân quyền, Quy định về phân quyền của đơn vị.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2022.

 1. Các công ty con, đơn vị sự nghiệp:

Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại các công ty con, giám đốc/người đứng đầu các đơn vị chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện như sau:

 • Tổ chức truyền thông và giới thiệu về sổ tay phân quyền tại đơn vị (đối với đơn vị 2 cấp).
 • Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản hiện hành của đơn vị để có cơ sở xây dựng sổ tay phân quyền, Quy định về phân quyền của đơn vị.
 • Tự triển khai xây dựng sổ tay phân quyền, Quy định về phân quyền cho đơn vị mình trên cơ sở hướng dẫn của TKV và sổ tay phân quyền mẫu phù họp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình.
 • Đơn vị chính thức phê duyệt và ban hành Sổ tay phân quyền, Quy định về phân quyền của đơn vị.

- Báo cáo TKV kết quả xây dựng, hoàn thiện sổ tay phân quyền.

 • Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2022.

 Quy trình hỗ trợ:

 • Các đơn vị tổng hợp những câu hỏi, vướng mắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện sổ tay phân quyền của đơn vị và gửi về Thường trực Nhóm giúp việc Tổ công tác, trước 15h00’ ngày Thứ Năm hàng tuần theo địa chỉ email: tkv.sotayphanquyen@gmail.com.
 • Thường trực Nhóm giúp việc tổng hợp, phân loại câu hỏi, vướng mắc của các đơn vị gửi cho Tư vấn EY, trước 15h00 ngày Thứ Sáu hàng tuần để Tư vấn EY xử lý và phản hồi cho TKV chậm nhất sau 03 ngày làm việc.
 • Đối với các nội dung câu hỏi, vướng mắc của đơn vị liên quan đến quy trình nghiệp vụ của các Ban TKV thì các đơn vị liên hệ trực tiếp với các Ban TKV để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Đầu mối hỗ trợ thông tin:

 • Thường trực Nhóm giúp việc Tổ công tác: Đặng Quang Huy - SĐT: 0968873333.
 • Thường trực nhóm hỗ trợ của Tư vấn EY: Nguyễn Mai Liên - SĐT: 024.32116095 từ 8h30 đến 17h00 các ngày làm việc.

Đề nghị các đơn vị, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại các công ty con khẩn trương triển khai thực hiện theo thông báo.

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG