Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV hướng dẫn trả lương một số chức danh, ngành nghề áp dụng từ ngày 01/10/2022 (Quỳnh Anh)

Triển khai Nghị quyết số 41/2022/NQ-HDTV, ngày 17/10/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc tiếp tục triển khai các giải pháp về tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động, theo Kết luận số 18-KL/ĐU, ngày 28/10/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/ĐU, ngày 17/7/2018 và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phù hợp với giai đoạn 2021-2025. Tập đoàn hướng dẫn trả lương đối với một số chức danh, ngành nghề đối với quỹ tiền lương tăng thêm, như sau:

 1. Mức lương tối thiểu ngành:
 • Điều chỉnh mức lương người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện làm việc bình thường, khi làm đủ ngày công định mức trong tháng hoặc hoàn thành định mức lao động (mức lương tối thiểu ngành) quy định tại khoản 1, Điều 13, Thỏa ước Lao động tập thể giai đoạn 2021-2023 của TKV là 6.100.000 đồng/người/tháng.
 • Đối với các đơn vị điều kiện sản xuất không thuận lợi thì mức lương thấp nhất không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tại thời điểm.
 1. Hướng dẫn trả lương một số chức danh, ngành nghề đối với quỹ tiền lương tăng thêm:
 1. Nguồn tiền lương tăng thêm:
 • Đối với các đơn vị áp dụng đơn giá tổng hợp các công đoạn sản xuất than ban hành tại quyết định số 1829/QĐ-TKV, ngày 29/12/2021 hoặc các đơn vị nhận khoán chi phí theo công đoạn của Tập đoàn, quỹ tiền lương được điều chỉnh tăng 6% so với mức tiền lương các chức danh, ngành nghề được quy định tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019, Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tập đoàn, nguồn TKV bổ sung chi phí;
 • Các đơn vị còn lại chủ động cân đối chi phí để điều chỉnh tăng quỹ tiền lương của đơn vị theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 1. Trả lương:
 • Đối với lao động quản lý (không bao gồm người quản lý doanh nghiệp); Quỹ tiền lương tăng thêm sử dụng để tăng chế độ đãi ngộ đối với lao động quản lý có trình độ chuyên môn, có hiệu suất công việc cao thông qua đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) theo hướng dẫn của Tập đoàn tại Công văn số 720/TKV-TCNS, ngày 20/02/2020 và quy định nội bộ của đơn vị;

- Đối với lao động trực tiếp sản xuất (bao gồm cả cán bộ chỉ huy sản xuất cấp công trường, phân xưởng không thực hiện đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ KPI): Quỹ tiền lương tăng thêm sử dụng để tăng mức tiền lương gắn với công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường trách nhiệm của người lao động đối với thực hiện các quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn theo hướng dẫn của Tập đoàn tại Công văn số 780/TKV-TCNS, ngày 24/02/2017 và quy định nội bộ của đơn vị;

 1. Thời gian thực hiện: Áp dụng từ ngày 01/10/2022.
 2. Tổ chức thực hiện: Các đơn vị thống nhất với tổ chức công đoàn cùng cấp xây dựng phương án trả lương theo hướng dẫn của Tập đoàn. Báo cáo kết quả triển khai về Tập đoàn (Ban TCNS) trước ngày 15/11/2022.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG