Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV hướng dẫn trả lương một số chức danh, ngành nghề áp dụng từ ngày 01/10/2022 (Quỳnh Anh)

Triển khai Nghị quyết số 41/2022/NQ-HDTV, ngày 17/10/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc tiếp tục triển khai các giải pháp về tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động, theo Kết luận số 18-KL/ĐU, ngày 28/10/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/ĐU, ngày 17/7/2018 và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phù hợp với giai đoạn 2021-2025. Tập đoàn hướng dẫn trả lương đối với một số chức danh, ngành nghề đối với quỹ tiền lương tăng thêm, như sau:

 1. Mức lương tối thiểu ngành:
 • Điều chỉnh mức lương người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện làm việc bình thường, khi làm đủ ngày công định mức trong tháng hoặc hoàn thành định mức lao động (mức lương tối thiểu ngành) quy định tại khoản 1, Điều 13, Thỏa ước Lao động tập thể giai đoạn 2021-2023 của TKV là 6.100.000 đồng/người/tháng.
 • Đối với các đơn vị điều kiện sản xuất không thuận lợi thì mức lương thấp nhất không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tại thời điểm.
 1. Hướng dẫn trả lương một số chức danh, ngành nghề đối với quỹ tiền lương tăng thêm:
 1. Nguồn tiền lương tăng thêm:
 • Đối với các đơn vị áp dụng đơn giá tổng hợp các công đoạn sản xuất than ban hành tại quyết định số 1829/QĐ-TKV, ngày 29/12/2021 hoặc các đơn vị nhận khoán chi phí theo công đoạn của Tập đoàn, quỹ tiền lương được điều chỉnh tăng 6% so với mức tiền lương các chức danh, ngành nghề được quy định tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019, Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tập đoàn, nguồn TKV bổ sung chi phí;
 • Các đơn vị còn lại chủ động cân đối chi phí để điều chỉnh tăng quỹ tiền lương của đơn vị theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 1. Trả lương:
 • Đối với lao động quản lý (không bao gồm người quản lý doanh nghiệp); Quỹ tiền lương tăng thêm sử dụng để tăng chế độ đãi ngộ đối với lao động quản lý có trình độ chuyên môn, có hiệu suất công việc cao thông qua đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) theo hướng dẫn của Tập đoàn tại Công văn số 720/TKV-TCNS, ngày 20/02/2020 và quy định nội bộ của đơn vị;

- Đối với lao động trực tiếp sản xuất (bao gồm cả cán bộ chỉ huy sản xuất cấp công trường, phân xưởng không thực hiện đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ KPI): Quỹ tiền lương tăng thêm sử dụng để tăng mức tiền lương gắn với công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường trách nhiệm của người lao động đối với thực hiện các quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn theo hướng dẫn của Tập đoàn tại Công văn số 780/TKV-TCNS, ngày 24/02/2017 và quy định nội bộ của đơn vị;

 1. Thời gian thực hiện: Áp dụng từ ngày 01/10/2022.
 2. Tổ chức thực hiện: Các đơn vị thống nhất với tổ chức công đoàn cùng cấp xây dựng phương án trả lương theo hướng dẫn của Tập đoàn. Báo cáo kết quả triển khai về Tập đoàn (Ban TCNS) trước ngày 15/11/2022.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG