Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)

Vừa qua, Hội đồng Thi nâng bậc lương và sát hạch tay nghề truyền nghề CNKT Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV do Đ/c Nguyễn Anh Chương - Phó Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã họp thông qua kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2022.

 

Thành phần họp gồm các Đ/c: Bùi Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; Trưởng, phó phòng phụ trách, nhân viên phụ trách đào tạo Phòng TCLĐ; TP. Vận tải, TP, KCN, TP. Cơ điện, TP. An toàn, Phó TP. KB;

Tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Phó TP. TCLĐ, Thường trực Hội đồng đã đọc báo cáo tổng hợp về việc tổ chức thi nâng bậc CNKT năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2022 v/v ban hành Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2022; Căn cứ Kế hoạch số 438/KH-TTCO, ngày 24/02/2022, của Giám đốc Công ty về thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2022; Căn cứ đơn dự thi của cá nhân và biên bản, danh sách tổng hợp của đơn vị gửi về phòng TCLĐ tổng hợp, rà duyệt.

- Tổng số công nhân kỹ thuật đăng ký dự thi nâng bậc, truyền nghề năm 2022 là 252 người.

- Số công nhân được duyệt đủ điều kiện thi nâng bậc CNKT năm 2022: 199 người (công nhân thi tột bậc: 03 người; công nhân các bậc còn lại: 196 người).

- Thời gian thi tay nghề: từ ngày 31/5 đến ngày 02/7/2022.

- Thời gian thi lý thuyết: từ ngày 02/8 đến ngày 05/8/2022.

- Thời gian rọc phách, chấm bài thi: từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2022.

* Kết quả cụ thể như sau:

- Số người đạt: 187 người.

- Số người không đạt: 12 người, trong đó:

 + Số người không tham gia thi (có lý do): 06 người.

 + Số người không đạt điểm thi tay nghề: 04 người.

 + Số người không đạt điểm thi lý thuyết: 02 người.

Các thành viên trong Hội đồng đều nhất trí với kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2022 do thường trực Hội đồng vừa trình bày.

Đ/c Nguyễn Anh Chương - Phó Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng kết luận:

Công tác thi nâng bậc CNKT năm 2022 được tổ chức tốt, tỷ lệ CN không đạt kết quả rất thấp. Thống nhất kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2022 như trên. Phòng TCLĐ tham mưu ban hành quyết định công nhận kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2022 cho các đơn vị biết thực hiện và ra các quyết định nâng lương cho CNKT, thời gian hưởng từ ngày 01/01/2023.

Đối với trường hợp CN PX Cơ khí có kết quả thi lý thuyết đạt điểm rất thấp, giao cho Phòng CĐ phối hợp với PX Cơ khí tổ chức kèm cặp lý thuyết cho CN để thi lại vào năm 2023 đạt kết quả theo yêu cầu.

Phòng Vận tải và PX Vận tải rà soát lại đề thi tay nghề của công nhân vận hành đầu máy để phù hợp với thực tế công việc hiện nay hơn.

Phòng KCN, CĐ, Vận tải phối hợp với Phòng TCLĐ rà soát lại các câu hỏi và đáp án để đảm bảo khi chạy trên phần mềm không có một số lỗi sơ suất khi phần mềm tự động đảo các đáp án trả lời.

Đối với công tác kèm cặp truyền nghề cho CNKT năm 2022, các phòng kỹ thuật phối hợp với Phòng TCLĐ và đơn vị có CN được kèm cặp tổ chức kiểm tra sát hạch tay nghề cho CN sau thời gian kèm cặp.

 

 Các tin liên quan:
  Lưu ý một số quy định chung về công tác thi đua, khen thưởng của TKV năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chuẩn khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể, cá nhân đề nghị năm 2022 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn trình khen thưởng năm 2022 đối với cấp TKV, UBQLV và CSTĐ toàn quốc (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Đăng ký tham gia học các lớp Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng (Quỳnh Anh - 424)
  Xét nâng bậc lương và chuyển nghề cho người lao động năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty ban hành Quy định Chế độ thăm, viếng áp dụng từ ngày 01/11/2022 (Phạm Thúy Vân)
  Tạm ứng tiền lương, bổ sung tiền lương, hiện vật nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Rằm tháng Giêng năm 2023 (Hoàng Huê – Phòng TCLĐ)
  Khai mạc Hội thi tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Cài đặt ứng dụng Lệnh sản xuất
  Hướng dẫn sử dụng PM Nhật lệnh SX
  Tuyển than Cửa Ông, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất
  Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát (Cẩm Thúy)
  Triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động (Cẩm Thúy)
  Truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn triển khai xây dựng và hoàn thiện sổ tay phân quyền (Quỳnh Anh)
  TKV hướng dẫn trả lương một số chức danh, ngành nghề áp dụng từ ngày 01/10/2022 (Quỳnh Anh)
  Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả phong trào công nhân viên chức, hoạt động công đoàn Quý III và 9 tháng năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV chỉ đạo thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ và khám chuyên đề nữ năm 2022
  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam đạt giải cao tại Cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công"

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG