Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)

Năm 2022 kế hoạch sửa chữa lớn Công ty: Lĩnh vực Cơ điện 102 công trình; Lĩnh vực Vận tải 105 công trình; Lĩnh vực nhà xưởng, vật kiến trúc 03 công trình. Để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng công trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình thực hiện công việc, Tổ đảng AT xây dựng chuyên đề ‘Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật tại các công trình sửa chữa’.

 

Nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra giám sát của các phòng kỹ thuật, cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật trong việc thực hiện quy trình, quy phạm, nội quy lao động đối với các đơn vị trong nội bộ Công ty khi thực hiện những công trình sửa chữa lớn; Đối với các đơn vị thuê ngoài tập trung giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định tại công văn 138/TTCO-AT, ngày 30/01/2020 của Giám đốc Công ty, về việc tăng cường quản lý AT, VSLĐ đối với công tác thuê ngoài.

Đến thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn thành 106 công trình sửa chữa lớn, cán bộ đảng viên tổ đảng đã thường xuyên phối hợp tốt với các phòng kỹ thuật trong việc khảo sát hiện trường và duyệt các biện pháp thi công, biện pháp an toàn cho từng công trình sát với tình hình thực tế. Đối với các công trình thuê ngoài thực hiện huấn luyện AT, VSLĐ đúng, đủ các bước cho CBCN của đơn vị thuê ngoài trước khi tham gia các công trình, trong quá trình các đơn vị thi công Phòng AT thường xuyên phối hợp tốt với các phòng chủ quản, các đơn vị quản lý kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo từng ca, từng ngày, kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh những vi phạm về công tác AT, VSLĐ. Với những công trình có tiến độ thi công dài ngày, mang tính chất phức tạp thì hằng tuần được đánh giá, kiểm kết công việc, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung công việc cho thời gian tiếp theo phù hợp với điều kiện thi công theo từng thời điểm. 

Théo đó, đối với các công trình do Công ty tự làm: Các phòng kỹ thuật, cùng đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc khảo sát hiện trạng, lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn sát với điều kiện thực tế của từng công trinh, sau đó triển khai phổ biến tới từng CBCNV tham gia thi công.

Khi thi công các công trình mang tính kết hợp (vừa sửa chữa, vừa sản xuất) thì phải có sự thống nhất giữa đơn vị sửa chữa và đơn vị quản lý thiết bị để đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn trong quá trình thi công.

Đối với các công trình thuê ngoài: Đối với các dự án đầu tư, công trình thuê ngoài: Sau khi các nhà thầu thực hiện ký hợp đồng thực hiện các công trình sửa chữa hoặc các hạng mục gói thầu xây lắp trong Dự án, Công ty đều yêu cầu nhà thầu khảo sát cụ thể hiện trường, lập BPTC và BPAT sát với khối lượng trong hợp đồng và hiện trường, trình chủ đầu tư; Căn cứ BPTC và BPAT do nhà thầu lập, Công ty tổ chức họp duyệt BPTC và BPAT lấy ý kiến tham gia từng phòng ban và đơn vị có liên quan để yêu cầu nhà thầu hoàn thiện, thống nhất bằng biên bản với nhà thầu. Trước khi nhà thầu thi công đều phải thực hiện các thủ tục huấn luyện an toàn bước 1 (trên Công ty) và huấn luyện an toàn bước 2 dưới đơn vị sản xuất. Ngoài ra tuân thủ nghiêm các quy định của Công ty, thành phố Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh về việc phòng chống dịch Covid 19 như thực hiện 5K, xét nghiệm PCR, khi vào Cty phải tuân thủ quét QR Code và xuất trình thẻ xanh tiêm 2 mũi vắcxin ngừa Covid 19.  

Trong quá trình nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư (các phòng ban kỹ thuật và đơn vị quản lý thiết bị) thường xuyên theo dõi giám sát, định kỳ kiểm kết nội dung công việc sửa chữa hàng tuần, yêu cầu nhà thầu thi công tuân thủ BPTC và BPAT đã được chủ đầu tư thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đều được trao đổi thống nhất nội dung, nếu có phát sinh các nội dung có liên quan đến công tác đều được thống nhất và bổ sung vào trong BPTC và BPAT.

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Lưu ý một số quy định chung về công tác thi đua, khen thưởng của TKV năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chuẩn khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể, cá nhân đề nghị năm 2022 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn trình khen thưởng năm 2022 đối với cấp TKV, UBQLV và CSTĐ toàn quốc (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Đăng ký tham gia học các lớp Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng (Quỳnh Anh - 424)
  Xét nâng bậc lương và chuyển nghề cho người lao động năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty ban hành Quy định Chế độ thăm, viếng áp dụng từ ngày 01/11/2022 (Phạm Thúy Vân)
  Tạm ứng tiền lương, bổ sung tiền lương, hiện vật nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Rằm tháng Giêng năm 2023 (Hoàng Huê – Phòng TCLĐ)
  Khai mạc Hội thi tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Cài đặt ứng dụng Lệnh sản xuất
  Hướng dẫn sử dụng PM Nhật lệnh SX
  Tuyển than Cửa Ông, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất
  Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát (Cẩm Thúy)
  Triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động (Cẩm Thúy)
  Truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn triển khai xây dựng và hoàn thiện sổ tay phân quyền (Quỳnh Anh)
  TKV hướng dẫn trả lương một số chức danh, ngành nghề áp dụng từ ngày 01/10/2022 (Quỳnh Anh)
  Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả phong trào công nhân viên chức, hoạt động công đoàn Quý III và 9 tháng năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV chỉ đạo thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ và khám chuyên đề nữ năm 2022
  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam đạt giải cao tại Cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công"

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG