Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)

Liên quan đến việc kê khai, nộp thuế Thu nhập cá nhân (thuế TNCN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có văn bản số 2176/TKV-KTTC, ngày 12/05/2022 báo cáo Cục Thuế Doanh nghiệp lớn xem xét có ý kiến về các vướng mắc khi thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN.

 

Ngày 08/07/2022, Cục thuế Doanh nghiệp lớn đã có ý kiến trả lời TKV tại Công văn số 410/CT-QLT3, về các nội dung liên quan đến việc kê khai và nộp thuế TNCN theo nguyên tắc như sau: “Hàng tháng tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ, khai nộp thuế TNCN theo tháng, khai quyết toán thuế TNCN theo năm và quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân uỷ quyền theo quy định.”

Căn cứ nội dung trả lời của Cục thuế Doanh nghiệp lớn, TKV thông báo để các đơn vị nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

Trong đó, nội dung trả lời cụ thể của Cục thuế Doanh nghiệp lớn như sau:

Căn cứ Điều 31, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 định nghĩa về khai quyết toán thuế:

"10. Khai quyết toán thuế là việc xác định số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, hoặc thời gian từ khi phát sinh đấn khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật".

Căn cứ khoản 1, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020) quy định các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng:

"Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế.

1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

  1. Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân... ",

Cản cứ khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020) quy định các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm:

“6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

d) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày  15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế:

“11. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

  1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công... ”

Căn cứ điềm a, điểm c, khoản 1, Điều 26 Thông tư 111/2013 TT-BTC ngày 15/08/2013 cua Bộ Tài chính quy định về khai thuế, quyết toán thuế:

"a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

  1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.”

Căn cứ vào quy định tại các văn bản nêu trên, thi hàng tháng tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai nộp thuế TNCN theo tháng, khai quyết toán thuế TNCN theo năm và quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân ủy quyền theo quy định. Do đó, đề nghị TKV thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN theo đúng quy định.

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG