Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022

Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 diễn ra trong thời điểm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022); chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996 - 01/7/2022); hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (20/8/1960 - 20/8/2021).

  

 Sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty còn nhiều khó khăn: Thời tiết mưa lớn kéo dài nhiều ngày, than các mỏ giao không đạt kế hoạch điều hành (do khách quan); Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả không nhận than 23 ngày trong tháng 7, ảnh hưởng đến sản xuất của các đơn vị và Công ty; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao; tình hình an ninh chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; dịch Covid -19 trong nước đã được kiểm soát hiệu quả, số lượng người bị mắc giảm sâu, tuy nhiên tác động của hậu Covid-19 và các biến thể mới phát sinh cùng  với dịch Cúm A đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tư tưởng người lao động, hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động công đoàn.

          Tập đoàn và Công ty tập trung thực hiện nhiệm vụ SXKD để thích ứng trong tình hình mới. Phấn đấu đạt mục tiêu: :“An toàn – Phát triển – Hiệu quả”.

          Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-CĐTKV, ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc: Tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Tháng 7 năm 2022. Nhằm động viên đoàn viên, người lao động tiếp tục vượt qua khó khăn; tập trung cao độ cho sản xuất đảm bảo an toàn trong 6 tháng cuối năm. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Công ty, Công đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch số 79/KH-CĐ, ngày 27/6/2022, V/v phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022. Đồng thời phát động đến tất cả CNVCLĐ để thực hiện.

Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, triển khai nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo ATVSLĐ; phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Gắn việc thực hiện công tác AT,VSLĐ, với chủ đề:Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Chỉ đạo công đoàn bộ phận các đơn vị phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ. Trong đó trọng tâm tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững an toàn, làm tốt công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục các biện pháp phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và dịch cúm A.

Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

  1. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Kế hoạch liên tịch số 1782/KHLT-TTCO- CĐ ngày 09/07/2022 của Giám đốc và Công đoàn Công ty v/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - Đời sống xã hội 6 tháng cuối năm 2022 tới toàn thể người lao động. Phối hợp phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 trong CNVCLĐ để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7/2022; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xuyên suốt của Công đoàn TKV đặt ra trong năm 2022: “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”; để đạt sản lượng cao, thu nhập cao; duy trì đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động (NLĐ).

Trong điều kiện than mỏ ra không đủ; nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả dừng sản xuất nhiều ngày, không nhận than. PX Tuyển than 3 nhiều ngày phải nghỉ máy. Song Công ty đã  bố trí sản xuất cân đối, điều chuyển lao động từ PX Tuyển than 3 sang các đơn vị để có đủ việc làm, đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống cho NLĐ.

           Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 7/2022, đảm bảo chế độ tiền lương; ổn định đời sống, đảm bảo an toàn về người và tài sản, không để xảy ra tai nạn lao động nặng; không để xảy ra sự cố thiết bị. Tạo tiền đề và góp phần để hoàn thành nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2022. Các chỉ tiêu chủ yếu Tháng 7/2022 đạt được như sau:

  • Than nhận trong kỳ: 1.098.582 Tấn = 85,89% KH;
  • Than sạch SX: 999.506 Tấn = 85,26%KH;
  • Than tiêu thụ: 987.349 Tấn = 90,71%KH;
  • Tỷ lệ thu hồi 91,34% = 100,97%KH;
  • Doanh thu tổng số: 1.667.810 Tr. đồng = 92,37%KH;
  • Lao động bình quân: 3.168 Người = 89,477%KH;
  • Lương bình quân: 10.183.773 Đ/ng/th = 109,41%KH.

         2. Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Tham gia bổ sung, hoàn thiện Qui định về nội dung thực hiện công tác ATVSLĐ và Qui định thưởng công tác ATVSLĐ năm 2022. Giám sát thực hiện TƯLĐTT, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở. Kiểm tra, giám sát việc bố trí việc làm, chia lương và thực hiện các chế độ chính sách; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

         Tuyên truyền phổ biến rộng rãi, giải thích  cho CNVCLĐ về quy định quản lý tiền lương mới và các quy định liên quan trực tiếp đến chế độ của người lao động. Phối hợp gặp gỡ, tiếp 5 công nhân PX Vận tải và các đơn vị trong Công ty để giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng, hài hòa, đảm bảo quyền lợi của người lao động và quyền lợi của Công ty.

         Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ với NLĐ về thống nhất phương pháp, trách nhiệm của các cá nhân trong công tác thuê ngoài tại Công ty. 

         Tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về sức khỏe cho NLĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền tới CNVCLĐ thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về tiêm mũi 4 và phòng, chống Covid-19 cho NLĐ…

           3. Kiểm tra công tác AT,VSLĐ theo Kế hoạch liên tịch số 670/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 21/3/2022 giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty V/v công đoàn đảm nhận công tác AT,VSLĐ nâng cao chất lượng hoạt động màng lưới AT-VSV trong quí II, quí III năm 2022. Công đoàn Công ty phối hợp kiểm tra 4 cuộc về ATVSLĐ trong Tháng thi đua. Chỉ đạo các CĐBP, Tiểu ban TTND phối hợp tổ chức tự kiểm tra 26 cuộc tại đơn vị. Công ty đã tổ chức huấn luyện an toàn cho các đối tượng nhóm 3, nhóm 4: 986/986 người = 100%; huấn luyện cấp thẻ cho 1.695 người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho 302 AT-VSV và người làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn; huấn luyện và cấp chứng chỉ nghiệp vụ công tác PCCC cho 100 người.

Kiện toàn mạng lưới ATVSV tại các đơn vị. Bố trí các đồng chí UVBCH Công đoàn Công ty đến dự, chỉ đạo sinh hoạt hoạt của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) tại các đơn vị; đã có 257 kiến nghị của ATVSV. 100% các kiến nghị của ATVSV được lãnh đạo đơn vị tiếp nhận và giải quyết kịp thời.

Phối hợp tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2022; sơ kết quí 2- thực hiện KHLT số 670/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 21/03/2022 giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty V/v công đoàn đảm nhận công tác AT,VSLĐ nâng cao chất lượng hoạt động màng lưới AT-VSV trong quí II, quí III năm 2022. Giám đốc và Công đoàn Công ty đã động viên, khen thưởng các cá nhân an toàn vệ sinh viên xuất sắc và tập thể có thành tích với số tiền 75 triệu đồng...

4. Làm việc với đoàn kiểm tra của Công đoàn TKV và các ban TKV kiểm tra chuyên đề công tác ATVSLĐ năm 2021 và quí 1/2022. Đoàn đã đánh giá cao việc thực hiện tốt công tác ATVSLĐ của Công ty và trò của Công đoàn Công ty trong công tác phối hợp, giám sát thực hiện các nội dung trên.

           5. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Vận động CNVCLĐ tích cực thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, công tác; thực hiện tự động hóa nhà máy Tuyển than 2 giai đoạn 1; phát huy 60 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế; thiết thực hưởng ứng tham gia Giai đoạn 2 Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

         Các công đoàn bộ phận đã đăng ký thực hiện 8 công trình, sản phẩm liên quan đến thực hiện công tác ATVSLĐ. Tiêu biểu như công trình lấy mẫu khảo sát đánh giá năng lực công nghệ sản xuất nhà máy Tuyển than 4 của CĐBP PX Giám định giá trị 251 triệu đồng, Công trình trung đại tu Hệ thống thông tin tín hiệu ga Cao Sơn của CĐBP Điện nước trị giá 637 triệu đồng; Công trình trung tu sàng 103, 104 –PX Tuyển than 2 của CĐBP PX Cơ Khí trị giá 1,050 tỷ đồng vv…

Công đoàn Công ty đăng ký thực hiện 1 công trình trọng điểm: “Trung đại tu toa xe 30T số V003, số V018”, giá trị 1,326 tỷ đồng). Công trình hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty, thực hiện tốt nhiệm vụ của Tập đoàn giao.

  6. Phối hợp chăm lo, cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Công ty đã làm tốt công tác chăm sóc cây xanh, cải thiện môi trường làm việc. Đo quan trắc môi trường tại các vị trí làm việc trong Công ty để làm cơ sở giải quyết chế độ độc hại cho CBCNV phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bố trí đủ phương tiện đi lại; đảm bảo chất lượng ăn ca, ăn định lượng, ATVSTP cho CBCNV; nấu cháo giải nhiệt mùa hè, bố trí làm việc lệch giờ để tránh nắng nóng cho CBCNV PX Đường sắt, Kho bến khi làm việc ngoài trời; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; đặc biệt quan tâm đến lao động nữ có các nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo vv... 

Phối hợp với chuyên môn thực hiện các khoản chi mang tính chất phúc lợi cho người lao động hạch toán vào sản xuất như: Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ; làm thủ tục nghiệm thu 2 nhà mái ấm công đoàn. Phối hợp hoàn thành việc tổ chức cho 240 CNVCLĐ đi “Nghỉ mát và hỗ trợ điều trị” tại Sapa theo kế hoạch năm 2022; quan tâm thăm hỏi 27 gia đình đối tượng chính sách, thân nhân liệt sĩ của Công ty dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7) với tổng số tiền 40.500.000 đồng và chuyển tiền TKV trợ cấp học bổng cho con của 05 gia đình có công nhân bị TNLĐ chết với tổng số tiền 34.000.000 đồng; trao tiền hỗ trợ cho 02 gia đình nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc dioxin của TP Cẩm Phả và thành phố Hạ Long với số tiền 9,5 triệu đồng.

Bố trí cho 9 CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc tham dự Chương trình Vinh quang thợ mỏ - Tuyên dương công nhân tiêu biểu xuất sắc năm 2022 tại Hạ Long do Công đoàn TKV tổ chức. Phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân, sơ kết hoạt động SXKD và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 tại Công ty. Đảng ủy, chuyên môn và công đoàn Công ty đã tôn vinh khen thưởng các cá nhân tập thể với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức khen thưởng, động viên 699 cháu con CNVCLĐ Công ty đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp năm học 2020 – 2021, 30 gia đình và 23 tập thể tiêu biểu trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” với tổng số tiền 306,6 triệu đồng.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Panô; áp phích, băng zôn; chạy chữ điện tử, qua trang mạng nội bộ, mạng xã hội v.v… về Tháng thi đua. Công đoàn TTTTVH phối hợp xây dựng các video clips về các bài hát truyền thống, hoạt động của Công ty và tổ chức Công đoàn đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang facebook của Công đoàn Công ty, Công đoàn TKV, Liên đoàn Lao động Quảng Ninh. Tuyên truyền vận động CNVCLĐ Công ty thực hiện Công văn số 3127/TKV- BCĐ, ngày 12/7/2022 của Ban chỉ đạo Tập đoàn TKV V/v đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ; triển khai công văn số 89/TG-CĐ, ngày 11/7/2022 của Công đoàn Công ty ,V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào , Lào - Việt Nam do CĐTKV phát động. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996 - 01/7/2022); 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022); phổ biến các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Công đoàn tới toàn thể người lao động. Phát huy hiệu quả trang thông tin tuyên truyền của Công ty, chuyên mục thực hiện Chỉ thị 05 trên mạng nội bộ, tích cực tham gia Giải búa liềm vàng năm 2022.

 Phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với 40 thông tín viên, cộng tác viên (TTV-CTV) của Công ty để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Tháng thi đua và giai đoạn mới. Vận động các TTV-CTV viết 87 tin bài đăng trên mạng nội bộ Công ty, 12 bài viết đăng trên trang điện tử công đoàn TKV, Trang Vinacomin, Liên đoàn lao động Quảng Ninh v.v… Tham gia với Đài Truyền hình VTC làm phóng sự tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường của Công ty để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Chỉ đạo CĐBP Trung tâm Thể thao văn hóa phối hợp tổ chức các lớp dạy năng khiếu: Cầu lông, bóng đá, bóng bàn cho 80 cháu là con CNVCLĐ của Công ty trong dịp hè.

Phối hợp tổ chức cho Đội nghệ thuật quần chúng Công ty phục vụ Chương trình Vinh quang thợ mỏ - Tuyên dương công nhân tiêu biểu xuất sắc năm 2022 do Công đoàn TKV tổ chức, để lại  ấn tượng tốt đẹp. Tham gia chương trình văn nghệ Liên hoan tiếng hát thợ mỏ năm 2022 của CĐTKV, do Công đoàn vùng Cẩm Phả tổ chức tại khu tập thể Công ty Than Quang Hanh. Động viên Đội bóng đá nữ TKV do Công ty quản lý chuẩn bị tốt lực lượng tập luyện tham gia thi đấu giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia năm 2022.

Trong tháng 7/2022, nhiều tập thể đã thực hiện tốt các hoạt động Tháng thi đua như: Công đoàn bộ phận các đơn vị: Tuyển than 2, Tuyển than 3, Vận tải, Kho bến 2, Ô tô, Điện nước, Đường sắt, Khối Nghiệp vụ, Khối Kỹ thuật, TTTTVH, Khối Văn phòng vv... được Giám đốc và Công đoàn Công ty khen thưởng kịp thời.

Việc tổ chức tốt các hoạt động Tháng thi đua năm 2022 đã góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng và chăm lo nâng cao đời sống người lao động; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn; giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD, góp phần xây dựng Công ty và tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG