Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2022 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TKV ngày 8/4/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v ban hành “Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam”.

 

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hướng dẫn các đơn vị, phòng ban tiến hành kê khai xét tặng "Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang” năm 2022 theo các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG

1. Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” (sau đây gọi là Huy hiệu) là Kỷ niệm chương của TKV để tặng thưởng cho các cá nhân có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp phát triển của Tập đoàn các Công ty TKV; nhằm ghi nhận, động viên CBCNV đã gắn bó, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Than - Khoáng sản Việt Nam; khuyến khích CBCNV gắn bó lâu dài với nghề mỏ, phát huy và tô thắm truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than; góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển của Tập đoàn, các Công ty TKV.

2. Là CBCNV đang làm việc tại Công ty (có mặt đến 30/7/2022).

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG

1. Đối với cá nhân trong Công ty

- Là CBCNV của Công ty thuộc diện không phải ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời gian làm việc trong ngành tối thiểu 20 năm đối với nam, 15 năm đối với nữ; 10 năm đối với người trực tiếp lao động trong các nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian cá nhân được cử đi làm nghĩa vụ quân sự, đi học trung hạn, dài hạn, thời gian công tác tại các Công ty, đơn vị khác trong TKV sau đó lại được điều động về công tác trong Công ty, thì được tính là thời gian công tác liên tục trong Công ty. Cá nhân bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên, thì thời gian bị kỷ luật không được tính vào thâm niên xét tặng.

- Các trường hợp không tính thâm niên công tác khi xét tặng: Cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Huân chương các loại công tác trong Tập đoàn các công ty TKV.

Trường hợp có thời gian công tác không liên tục trong ngành thì khi xét tặng được cộng dồn thời gian đã công tác trong ngành của các giai đoạn trước.

2. Đối với cá nhân ngoài Công ty

- Là người có công lao đóng góp lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của TKV, bao gồm cả người nước ngoài.

3. Các trường hợp không được xét tặng Kỷ niệm chương

- Cá nhân đã được tặng Huy hiệu “Thợ hiệu vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam".

- Tại thời điểm xét, những cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cá nhân đang trong thời gian thi hành một trong các hình thức kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Huy hiệu.

- Cá nhân bị kỷ luật buộc thôi việc; bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù thì không được xét tặng Huy hiệu (trừ trường hợp sau đó được cơ quan có thẩm quyền minh oan hoặc kết luận là không phạm tội).

III. NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH XÉT TẶNG HUY HIỆU “THỢ MỎ VẺ VANG”

1. Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” chỉ xét tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng; tổ chức xét tặng mỗi năm một đợt để tôn vinh nhân dịp Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành Than (12/11).

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) các đơn vị tiến hành xét chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn (trên cơ sở thành tích đạt được hoặc số năm công tác trong Công ty). Căn cứ kết quả họp Hội đồng TĐKT, Thủ trưởng đơn vị lập hồ sơ, danh sách trích ngang các cá nhân được xét tặng Huy hiệu trình Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty tổng hợp, rà soát.

3. Hội đồng TĐKT Công ty căn cứ kết quả đề xuất của các đơn vị, có trách nhiệm xét duyệt từng cá nhân do các đơn vị gửi lên; Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty lập hồ sơ, danh sách trích ngang cá nhân được xét tặng Huy hiệu trình Hội đồng TĐKT TKV quyết định.

IV. MỨC TIỀN THƯỞNG VÀ NGUỒN TIỀN THƯỞNG

1. Mức thưởng: Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” được tặng Giấy chứng nhận, Huy hiệu và được thưởng tối đa 1,5 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định tặng thưởng.

2. Nguồn tiền thưởng: Quỹ Khen thưởng Công ty.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các đơn vị:

- Căn cứ vào hướng dẫn của Công ty, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện kê khai và thông báo đầy đủ tới CBCNV đơn vị mình.

- Lập đầy đủ danh sách tổng hợp, tờ khai cá nhân (như mẫu biểu kèm theo) đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và không được để sót đối tượng.

2. Phòng TCLĐ:

- Phòng TCLĐ (bộ phận thi đua) chịu trách nhiệm hướng dẫn kê khai, tổng hợp lập hồ sơ đề nghị trình Hội đồng TĐKT Công ty, phối hợp với các bộ phận trong Phòng TCLĐ thẩm định về thời gian làm việc, chức danh ngành nghề, thời gian kỷ luật lao động của CBCNV các đơn vị trong Công ty.

3. Thời gian tiến hành:

- Từ 01/8/2022: Các đơn vị tổ chức hướng dẫn CBCNV kê khai, rà soát, xét duyệt, tổng hợp gửi về Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua) chậm nhất vào ngày 05/8/2022 (gồm danh sách tổng hợp, biểu kê khai cá nhân); đồng thời gửi danh sách tổng hợp vào địa chỉ email: camthuy2305@gmail.com.

- Từ 06/8/2022 đến 11/8/2022: Phòng TCLĐ tiến hành rà soát về thời gian làm việc, chức danh ngành nghề, thời gian kỷ luật lao động của CBCNV các đơn vị trong Công ty đăng ký kê khai Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang.

- Từ 11/8/2022 đến 15/8/2022: Phòng TCLĐ (bộ phận thi đua) kiểm tra, tổng hợp danh sách trình Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt và trình Tập đoàn xét công nhận. Sau khi Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt xong, Phòng TCLĐ (bộ phận thi đua) có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến các đơn vị trong Công ty.

- Giao cho Phòng TCLĐ làm thường trực và chịu trách nhiệm chung trong quá trình kê khai xét duyệt. Trong quá trình tổ chức kê khai, các đơn vị có vướng mắc trao đổi trực tiếp với Phòng TCLĐ (bộ phận thi đua) để giải quyết kịp thời, không để CBCNV phải tự liên hệ giải quyết.

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG