Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 (Cẩm Thúy)

 

Thực hiện Điều lệ Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam, hàng năm Hội Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam tiến hành xét và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân nữ có thành tích xuât sắc trên mọi lĩnh vực vào dịp kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Để chuẩn bị cho việc xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022, Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam đề nghị các Bộ, ngành TW và các tỉnh/thành phố tiến hành xét chọn và giới thiệu 01 cá nhân và 01 tập thể nữ có thành tích xuất sắc trong Bộ/ngành, tỉnh/thành đề cử trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022. Đề nghị các đơn vị quan tâm phát hiện và giới thiệu những điển hình phụ nữ trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, phát triển cộng đồng trên tất cả các lĩnh vực.

Đối với các đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 chưa được xét chọn nhưng vẫn phát huy tốt và tiếp tục đề cử xét trao Giải thưởng năm 2022, đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ/ngành, tinh/thành phố gửi công văn tiếp tục giới thiệu cho Hội đồng quản lý Quỹ.

Việc xét chọn căn cứ vào tiêu chuẩn, thủ tục và quy trình đã quy định trong Điều lệ Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ Giải thường Tài năng nữ Việt Nam sẽ thông báo kết quả xét chọn các tập thể và cá nhân được trao Giải thưởng trong năm 2022 tới các Bộ/ngành, tỉnh/thành phố có hồ sơ đề nghị xét trao giải.

Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thường Phụ nữ Việt Nam gửi về địa chỉ: Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, số 68 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

 1. Tiêu chuẩn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam
 1. Đi với cá nhân
 1. Có thành lích đặc biệt xuất sắc trong công tác/học tập/lao động mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 2. Tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, hoạt động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, các hoạt động phong trào phụ nữ của đơn vị, ngành, địa phương hoặc cả nước;
 3. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, xã hội, cộng đồng và gia đình, được mọi người tin yêu;
 4. Gương mầu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị.

d) Được nhận một trong các mức khen thưởng sau:

 • Bằng khen hoặc Huân chương hoặc Huy chương do Chính phủ, Nhà nước trao tặng;
 • Bằng sáng chế hoặc các danh hiệu, giải thưởng của Nhà nước; giải thưởng quốc tế;
 • Được bình chọn là phụ nữ xuất sắc trong 5 năm liền hoặc bằng khen nhiệm kỳ của TW Hội LHPN Việt Nam (đối với cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam).
 1. Đối với tập thể:
 1. Có thành tích dặc biệt xuất sắc mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 2. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào phụ nữ của đơn vị, ngành, địa phương hoặc cả nước; có nhiều sáng kiến, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động của phong trào đơn vị phù hợp với điều kiện của địa phương;
 3. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước;
 4. Tập thể đoàn kết, mọi thành viên luôn giúp đỡ, gắn bó, tạo điều kiện cho nhau cùng tiến bộ. Luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đơn vị, ngành, địa phương;

d) Có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ từ 60% trở lên (đối với một số ngành mang tính chất đặc thù phải có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ đạt 40% trở lên), trong đó có lãnh dạo hoặc các chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học công nghệ là nữ, có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp cho thành tích chung của đơn vị;

c) Được nhận một trong các mức khen thưởng sau:

 • Bằng khen hoặc Huân chương hoặc Huy chương do Chính phủ, Nhà nước trao tặng;

- Các giải thưởng, danh hiệu về thành tích đặc biệt xuất sắc do Nhà nước, chủ quản trao tặng.

 1. Điều kiện xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam
 1. Cá nhân và tập thể nữ phải được đơn vị hay cơ quan chủ quản suy tôn và tiến cử. Hồ sơ đề cử do Hội đồng thi dua khen thưởng tỉnh/thành phố, bộ/ngành gửi.
 2. Nếu dược xét trao Giải thưởng thì sau khi được nhận Giải thưởng cam kết tham gia tích cực vào các hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.
 1. Hồ sơ và quy trình xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam
 1. H sơ cá nhân, tập thể đ nghị xét trao giải thưởng gồm có:
 1. Lý lịch trích ngang của cá nhân có đầy đủ thông tin, số điện thoại, email (dán ảnh 4 X 6);
 2. Bản thành tích hoạt động của cá nhân hoặc tập thể phụ nữ xuất sắc (ghi rõ ràng, chi tiết, cụ thể theo trình tự thời gian và có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản và cơ quan quản lý cấp trên). Đề nghị gửi báo cáo thành tích đầy đủ qua đường công văn và bản tóm tắt thành tích qua địa chỉ email: giaithuongpnvn@gmail.com.
 3. Biên bản họp Hội đồng xét chọn (Hội dồng thi đua khen thưởng) của các cuộc họp từ đơn vị/cơ sở lên bộ, ngành, cơ quan quản lý, đơn vị đề cử; Biên bản có ghi đầy đủ các ý kiến nhận xét về tập thể hoặc cá nhân đề nghị được xét chọn trao giải thưởng (ghi rõ thành phần họp xét chọn, có chữ ký của người chủ trì và thư ký);
 4. Ý kiến nhận xét bằng văn bản của lãnh đạo chính quyền, Đảng uỷ, chuyên môn trực tiếp quản lý tập thể hoặc cá nhân đề nghị xét trao giải thưởng;

đ) Công văn đề nghị xét trao giải thưởng của lãnh đạo Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố và Biên bản họp xét chọn của Hội đồng thi đua khen thưởng bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố;

 1. Các loại tài liệu, bài báo, băng đĩa, khen thưởng, tranh ảnh, sản phẩm... có liên quan đến thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị xét trao giải thưởng. Các bằng chứng nhận, bằng/giấy khen... là bản sao có chứng thực của cơ quan quản lý cá nhân.
 1. Quy trình xét chọn:
 1. Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành bình xét từ cơ sở và gửi Công văn đề nghị xét chọn trao Giải thưởng và hồ sơ cá nhân hoặc tập thể phụ nữ được đề cử lên Hội đồng quản lý Quỹ.
 2. Ban Thường trực Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam tiếp nhận, xem xét thủ tục hồ sơ, lên danh sách, phân loại hồ sơ theo lĩnh vực, ngành nghề công tác.
 3. Thẩm định các hồ sơ đề nghị xét chọn.
 4. Hội đồng quản lý Quỹ họp xét chọn các hồ sơ có thành tích đặc biệt xuất sắc để trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022.
 5. Thông báo các đơn vị, cá nhân được xét chọn trao giải thưởng.

 

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG