Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên trong công tác quản lý sử dụng tài chính Đảng đối với chi bộ phân xưởng Điện nước

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí rất quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiểm tra là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Còn, giám sát của Đảng là việc các tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, chủ trương, các nguyên tắc của Đảng, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Thực hiện Quyết định số 40-QĐ/UBKT ngày 31/5/2022, chiều ngày 27/7/2022 Đảng  ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã kiểm tra tổ chức Đảng  và Đảng  viên trong công tác quản lý sử dụng tài chính Đảng  đối với chi bộ phân xưởng Điện nước. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Anh, phó bí thư Đảng  ủy Công ty làm trưởng đoàn, đ/c Lê Đình Thọ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy làm phó đoàn và các đồng chí trong ủy ban kiểm tra Đảng  ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông là thành viên. Bên cạnh công tác quản lý và sử dụng tài chính, việc kiểm tra của Đảng  ủy còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như: Công tác đảng vụ, đảng tịch, việc phân công nhiệm vụ đảng viên, công tác triển khai các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, công tác kiểm tra giám sát… với mốc thời gian từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2022.

Phân xưởng Điện nước hiện có 111 người với 14 tổ sản xuất. Tổng số Đảng viên của Chi bộ có mặt đến 02/7/2022: 30 đồng chí. Các đảng viên đa số phân đều ở các tổ sản xuất. Tuy nhiện, đến thời điểm hiện tại có 3 tổ sản xuất không có đảng viên là tổ bơm Ba ra; tổ bơm Công nghệ và tổ Điện 2.

Cấp uỷ Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt các Quyết định, hướng dẫn của cấp trên về chế độ thu nộp đảng phí đến toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ như: Quyết định số 99/QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban bí thư về “ Ban hành chế độ chi hoạt độngc ông tác đảng của tổ chức đảng cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở”. Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ chính trị về : “Ban hành Quy định về chế độ đảng phí. Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng”. Quyết định số 10-QĐ/ĐU ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV về “Ban hành qui định về quản lý và sử dụng tài chính của Đảng ủy Công ty”.  Từ đó Cấp ủy chi bộ nghiên cứu và vận dụng các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên để xây dựng quy định chi tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế tại Chi bộ (Chi bộ có Quy định thu chi đảng phí và nguồn thu khác ngày 13/12/2019 vẫn đang sử dụng cho đến nay). Trong quá trình triển khai thực hiện Tập thể cấp ủy và CBĐV trong chi bộ rất đồng thuận và không có ý kiến gì.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 Chi bộ không có đồng chí đảng viên nào miễn công tác sinh hoạt đảng và không hưởng lương. Hàng tháng cấp ủy chi bộ nhận bảng thu nộp đảng phí từ Đảng ủy Công ty, sau đó giao cho Đ/c Tổ trưởng tổ đảng thu đảng phí của từng cá nhân và các tổ nộp đảng phí về chi bộ theo quy định. Ý thức của các đảng viên khi thực hiện đóng đảng phí rất nghiêm túc, tự nguyện đóng đảng phí theo đúng theo quy định. Công tác Đảng phí nộp lên cấp trên Chi bộ thực hiện rất nghiêm túc, đúng thời gian quy định, đảm bảo chính xác.

Đoàn kiểm tra đã nhận xét đánh giá: Tất cả các đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam. Các đảng viên đều ý thức được đóng đảng phí là nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, là vấn đề có tính nguyên tắc và có ý nghĩa chính trị quan trọng. Vì vậy 100% đảng viên của Chi bộ tham gia đóng đảng phí đúng quy định, đúng thời hạn . Với cấp ủy chi bộ  đã thực hiện thu theo đúng quy định, trích nộp số tiền thu được lên Đảng ủy Công ty. Đảng phí được trích lại Chi bộ được quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định quản lý và sử dụng quỹ Chi bộ trong từng nhiệm kỳ cụ thể như: Chi tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ. Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng. Chi thăm hỏi: Thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, hỗ trợ cho đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chi tặng quà chia tay đảng viên chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Chi hỗ trợ cán bộ đi thẩm tra lý lịch và làm nhiệm vụ do chi bộ phân công. Chi thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền liên lạc; đào tạo bồi duỡng nghiệp vụ, công tác Đảng... và các chi phí đảng vụ khác….

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò sống còn của Đảng ta. Các quyết định, kết luận kiểm tra được thực hiện nghiêm túc có tác dụng phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sai phạm, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng

Buổi kiểm tra kết thúc vào buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy có hiệu quả hơn nữa, các quyết định, kết luận kiểm tra, giám sát có hiệu lực đi vào cuộc sống. Cấp ủy chi bộ phân xưởng Điện nước đã nhận thức và triển khai rõ: trước hết phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thông qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của đảng; mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sự rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, từ đó bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ./.

 

         Cửa ông 29/7/2022

CTV: Lưu Hùng Vĩ

Phân xưởng Điện Nước

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG