Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV định hướng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong các đơn vị thành viên (Phạm Thúy Vân - 617)

Thực hiện Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (tại kỳ họp lần thứ 38, ngày 16 tháng 5 năm 2022 và kỳ họp lần thứ 39, ngày 27 tháng 6 năm 2022) và Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐTV, ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV;

Để tiếp tục cụ thể hóa quy trình công tác cán bộ đối với các chức danh thuộc diện đơn vị thành viên quản lý, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) định hướng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cấp phòng và công trường/ phân xưởng (Trưởng phòng, Quản đốc, Phó trưởng phòng, Phó quản đốc và tương đương) đơn vị thành viên của TKV như sau:

Định hướng quy trình: Trong quy trình này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. “Bổ nhiệm” là việc bổ nhiệm người lao động vào chức vụ cao hơn (ví dụ: bố nhiệm từ Chuyên viên lên Phó trưởng phòng/ Phó quản đốc; bổ nhiệm từ cấp phó lên cấp trưởng...).
  2. “Bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự tại chỗ”: Nhân sự xem xét bổ nhiệm là người lao động hiện đang công tác tại phòng, công trường/ phân xưởng nơi có chức danh cần bổ nhiệm.
  3. “Bổ nhiệm cán bộ từ nguồn bên ngoài”: Nhân sự xem xét bổ nhiệm là người lao động hiện không công tác tại phòng, công trường/ phân xưởng nơi có chức danh cần bổ nhiệm. Nhân sự đó có thể công tác tại phòng, công trường/ phân xưởng khác của đơn vị hoặc công tác tại đơn vị khác (ngoài doanh nghiệp).
  4. “Chi ủy đơn vị” bao gồm Bí thư, Phó bí thư và Chi ủy viên Chi bộ phòng, công trường/ phân xưởng; nơi không có Chi ủy thì là Bí thư Chi bộ.
  5. “Công ty” là từ dùng chung để chỉ đơn vị thành viên của TKV, được tổ chức dưới hình thức: doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chi nhánh của TKV.
  6. “Trưởng phòng” bao gồm: Trưởng phòng, Chánh văn phòng. “Phó trưởng phòng” bao gồm: Phó trưởng phòng, Phó chánh văn phòng.

Quy trình này được xây dựng trên cơ sở phân cấp đang áp dụng phố biến trong Tập đoàn: (i) cấp ủy đơn vị thành viên cho ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Quản đốc, Phó trưởng phòng, Phó quản đốc và tương đương; (ii) Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Quản đốc và tương đương. Trong trường họp, cấp ủy và Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị đơn vị có phân cấp khác thì các đơn vị thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của đơn vị.

Việc công khai bản kê khai tài sản của cán bộ được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện theo quy định của Chính phủ và cấp có thấm quyền.

TKV yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại các công ty con cổ phần/TNHH MTV, Giám đốc đơn vị trực thuộc TKV, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của TKV căn cứ định hướng này để chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, cụ thể hóa vào quy chế/quy định về quản lý cán bộ của đơn vị nhằm áp dụng thống nhất trong toàn Tập đoàn.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG