Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)

Căn cứ vào kế hoạch số 918/ KH- BCĐ ngày 14/4/2022 của Giám đốc Công ty V/v: “Tổ chức tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022” với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát các hiệu quả dịch bệnh Covid-19” . Phân xưởng Kho Bến 2 đã cho tổ chức đăng kí thi đua các nội dung trong tháng công nhân tới từng khối tổ, đội sản xuất và mỗi người lao động nhằm tuyên truyền việc đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân trong chấp hành luật pháp lao động, các chế độ chính sách của nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Công ty về công tác AT, VSLĐ. Tuyên truyền vận động từng người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm rõ nội dung phân công giao việc, vị trí làm việc, biện pháp làm việc an toàn, kiểm soát được điều kiện làm việc, điều kiện an toàn, chấp hành nội quy, quy trình, nội quy lao động. Đổi mới sâu sắc và nhận thức về công tác ATLĐ - VSLĐ trong công nhân phải ý thức được tự chủ an toàn trong lao động sản xuất.

 

Phân xưởng đã tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung kế hoạch An toàn - Vệ sinh lao động mà Giám đốc công ty đã giao, kiên quyết xử lý những CBCN vi phạm quy trình, quy định. Giao nhiệm vụ cho các tổ chức quần chúng Công đoàn, chi đoàn thanh niên, tuyên truyền vận động quần chúng tích cực thi đua lao động sản xuất đảm bảo An toàn, hưởng ứng tham gia và thực hiện có hiệu quả tháng hành động về AT - VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022. Tổ chức công đoàn bộ phận chú trọng triển khai các hoạt động quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, an toàn phòng tránh thảm hoạ, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức tốt các khía cạnh về môi trường thực hiện môi trường Xanh -  Sạch - Đẹp. Tổ chức cho cán bộ công nhân  trong đơn vị học tập, huấn luyện đội xung kích phòng chống chữa cháy, huấn luyện PCTT - TKCN năm 2022. Trang thiết bị dụng cụ chữa cháy, dụng cụ PCTT - TKCN  luôn đảm bảo tốt, đảm bảo 100% CBCNV học an toàn định kỳ, an toàn bước 2, bước 3 theo quy định, đúng với kế hoạch Giám đốc Công ty giao.

Trong Tháng công nhân, bên cạnh việc triển khai các nội dung trong Nghị quyết liên tịch số 670/NQLT-TTCO-CĐ ngày 21/03/2022 về công đoàn phối hợp kiểm tra giám sát nội dung thực hiện công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới AT, VSV trong quý II, quý III do Công đoàn đảm nhận.  Phân xưởng đã cho xây dựng và tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các nội dung chương trình hành động năm 2022 về công tác AT - VSLĐ - PCCN . Đăng ký được 01 công trình trọng điểm có giá trị 180 triệu đồng là công trình “ Sửa chữa giá cáp điện cao áp dọc băng B7 và B9”, triển khai đạt hiệu quả  kế hoạch liên tịch số 857/KHLT-TTCO-CĐ ngày 7/4/2022 và phong trào thi đua “ Ngày công cao- Sản lượng cao- Thu nhập cao” tới toàn thể CBCNV trong đơn vị. Tính đến hết tháng 4 năm 2022 phân xưởng kho bến 2 đã tiêu thụ được 2.0022.587,60 tấn than hoàn thành được 40,08% chỉ tiêu than tiêu thụ đạt kế hoạch năm của Công ty giao. Thường xuyên sâu sát triển khai các công văn, chỉ thị AT, VSLĐ tới mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại đơn vị để tuyên truyền kịp thời các thông tin tới người lao động trong tổ, thực hiện đăng ký các lớp nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác AT - VSLĐ – PCCN do Công ty phát động cho mạng lưới ATVSV tại đơn vị. Tham gia dự thi và triển làm tranh báo ảnh an toàn năm 2022 tại đơn vị. Các cuộc thi của Đảng ủy Công ty phát động luôn được Cấp ủy chi bộ triển khai sâu rộng tới các tổ đội, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội CCB để tích cực tham gia, luôn được đánh giá là một trong các Chi bộ có số lượng bài thi đạt kết quả cao cả về số lượng và chất lượng. Điển hình gần đây nhất là cuộc thi “ Tuyển than cửa ông săt son niềm tin với Đảng”. Phân xưởng vinh dự đạt giải nhất tập thể tuần thi đầu tiên và giải nhì tập thể tuần 3 cuộc thi, ngoài ra còn có các cá nhân xuất sắc đạt giải nhất, nhì ,ba, khuyến khích trong các tuần thi.

Ngày 5 tháng 5 năm 2022, Phân xưởng Kho bến 2 tổ chức lễ mittinh tháng hành động về ATVSLĐ theo hình thức trực tuyến qua phần mềm MS Team cùng các điểm cầu trong Công ty. Tại buổi Mittinh, lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể Công ty cùng trưởng đại diện các phân xưởng đã ký giao ước thi đua hưởng ứng tháng hành động về AT, VSLĐ – Tháng công nhân năm 2022.

Công ty đã tổ chức trao thưởng các Tập thể, tổ đội, cá nhân có những thành tích xuất sắc đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ Quý 1 và tháng 4 năm 2022 của Công ty. Phân xưởng Kho bến 2 đã vinh dự là một trong các phân xưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản lượng, luôn Đảm bảo an toàn về người và thiết bị, Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, luôn tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của Công ty và hoạt động công đoàn phát động. Khen thưởng 1 tổ sản xuất và 5 cá nhân xuất sắc đã có thành tích nổi bật, xuất sắc trong SXKD, đảm bảo năng suất, ngày công, đảm bảo an toàn VSLĐ; có sáng kiến, tích cực tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân năm 2022.

 

Đây là một trong các hoạt động thiết thực có ý nghĩa của Công ty nhằm Động viên, khích lệ các tổ sản xuất, các cá nhân tích cực là công nhân viên chức người lao động đang công tác sẽ phát huy các kết quả đã đạt được, tăng thời gian làm việc hữu ích trong mỗi ca sản xuất, hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày công cao, sản lượng cao, thu nhập cao” để tiếp tục gắn bó, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 hướng tới mục tiêu An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, phân xưởng sẽ luôn làm tốt công tác AT - VSLĐ - PCCN , duy trì và giữ vững nề nếp là phân xưởng An toàn vệ sinh lao động tốt, không để xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố thiết bị do chủ quan, đảm bảo An toàn cho người và thiết bị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. 

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG