Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022

Nhằm để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện Luật lao động, các chế độ, chính sách của Nhà nước; các nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động, kỷ luật lao động của TKV và của Công ty. Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, sự cố thiết bị loại I, loại II và sự cố cháy nổ do chủ quan gây nên. Công ty tổ chức Tháng hành động về AT, VSLĐ gắn với Tháng công nhân năm 2022.

 

Theo đó, các hoạt động của Tháng AT, VSLĐ- Tháng công nhân phải thiết thực, thu hút được sự quan tâm của người lao động, tránh hình thức, lãng phí. Nội dung của Tháng hành động về AT, VSLĐ- Tháng công nhân đảm bảo phong phú, hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng đơn vị năm 2022 và bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và an toàn sức khỏe cho người lao động.

Với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, lỉnh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" và các hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phát động phong trào thi đua, đấy mạnh phong trào quần chúng làm công tác AT,VSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2022 của Công ty được tổ chức từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022. Lễ mít tinh được tổ chức vào ca 1, hồi 07 giờ 30 phút ngày 5/5/2022 (thứ năm). Hình thức trực tuyến qua phần mềm MSTeam.

Tại điểm cầu trung tâm, Hội trường Văn phòng 1 Công ty và điểm cầu các đơn vị. Nội dung tổ chức

a) Trước tháng hành động AT,VSLĐ (trước ngày 01/5/2022)

- Kiện toàn Hội đồng AT, VSLĐ, mạng lưới An toàn, vệ sinh viên.

- Chuẩn bị sách, tranh, áp phích, băng rôn tuyên truyền cố động về công tác AT, VSLĐ - PCCN cho các đơn vị. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách pháp lý; xây dựng các biện pháp phòng ngừa, thủ tiêu sự cố.

- Triển khai huấn luyện AT, VSLĐ định kỳ cho nhóm 4 theo quy định tại Nghị định số 44/NĐ-CP, ngày 15/5/2016, huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy bước 1, bước 2 và thực hành diễn tập tình huống cháy, nổ lần 1, lần 2 năm 2022 theo kế hoạch đã lập.

- Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện AT, VSLĐ, chú trọng huấn luyện kỹ năng nhận biết các nguy cơ mất an toàn tại từng vị trí sản xuất, từng người lao động đê chủ động kiểm soát loại trừ các nguy cơ, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; triến khai nhận diện nguy cơ rủi ro và biện pháp loại trừ dưới hình thức trả lời phương án trẳc nghiệm, đế cho người lao động hiếu và làm theo một cách chủ động.

- Tổ chức thi viết báo, vẽ tranh, chụp ảnh, quay Video, Clip về công tác AT, VSLĐ năm 2022 trong toàn Công ty.

- Tuyên truyền các tin bài về công tác AT, VSLĐ trên đài phát thanh của Công ty, báo Quảng Ninh và Trang điện tử Vinacomin. Nêu gương các cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách về AT, VSLĐ; nguyên nhân, diễn biến và hình thức xử lý các vụ vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, đầu tư công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm hao phí lao động và nâng cao mức độ đảm bảo an toàn.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và chỉnh sửa hệ thống sổ sách, văn bản quản lý về công tác AT,VSLĐ cho đúng Luật An toàn, vệ sinh lao động và quy định quản lý của TKV phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Cùng với đó, thực hiện công tác rà soát đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT,VSLĐ theo Điều 3, Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH, ngàỵ 15/5/2016. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra cấp trên, kiểm tra chéo, các kiến nghị của người lao động.

Cùng với kết hợp với các đơn vị trên địa bàn để tuyên truyền, thực hiện nội dung Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trong Tháng hành động AT,VSLĐ (từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2022), Tổ chức mít tinh, phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ tại sân Văn phòng I Công ty; Tổ chức thăm hỏi các gia đình CBCNV có người bị tai nạn lao động hiện đang làm việc và công tác trên địa bàn; Đôn đốc các đơn vị trong Công ty thực hiện kế hoạch AT,VSLĐ 6 tháng đầu năm 2022; Có phương án phun nước chống bụi, làm sạch mặt bằng sản xuất và duy trì thực vệ sinh công nghiệp tại các đơn vị; Tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn cho mạng lưới AT,VSV trong quý 11/2022. Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ theo quy định của Luật AT,VSLĐ và Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2016, quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác AT, VSLĐ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Sau Tháng hành động AT,VSLĐ (từ ngày 31/5 đến hết năm 2022): Tiếp tục duy trì các hoạt động của Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân trong cả năm 2022, tổ chức chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Duy trì việc nhận diện nguy cơ rủi ro và biện pháp loại trừ dưới hình thức trả lời phương án trắc nghiệm và nâng cao vai trò trách nhiệm của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, để tạo ý thức, nề nếp tuân thủ các quy định về AT, VSLĐ cho người lao động; Tăng cường và phối hợp với các tổ chức đoàn thể kiểm tra công tác AT,VSLĐ; để nâng cao ý thức tự kiểm tra, giám sát thường xuyên từ cấp Công ty đến cấp phân xưởng, phát huy vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phát hiện các sai phạm, các nguy cơ mất an toàn để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về AT, VSLĐ; Ban chỉ đạo Tháng hành động về AT,VSLĐ sẽ đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác AT,VSLĐ.

Việc tổ chức Tháng hành động về AT, VSLĐ gắn với Tháng công nhân năm 2022, nhằm đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phát động phong trào thi đua, đấy mạnh phong trào quần chúng làm công tác AT,VSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

 

 

KHẤU HIỆU HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VẺ
AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2022.

Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Thực hiên nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.

Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.

Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì an toàn và sự phát triến bền vững của doanh nghiệp và người lao động.

Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước.

Nói không với tai nạn lao động.

CBCNV Công ty Tuyển than Cửa ông - TKV nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022.

(Các đơn vị tuỳ theo điều kiện thực tế để lựa chọn khẩu hiệu phù hợp)

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG